Az egyetem alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A legfontosabb jogszabályok listája:
2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
8/2006. (IX. 7.) OKM rendelet a felsőoktatási hatósági eljárási díjakról
2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
221/2006. (XI. 15.) Korm. rendelet a Felsőoktatási Minőségi Díjról
1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről
69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságról
19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és a fejlesztés egyes kérdéseiről
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról
50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról
100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
A Kormány 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról
362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

A Széchenyi István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata
Alapító okirat
Működési engedély

Események

Alkotóhét 2020. szeptember 21. - 2020. szeptember 26.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. szeptember 25. - 2020. szeptember 26.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Teremtés Hete 2020. szeptember 30. 16:30 - 18:30