Az egészségtudományi és szociális képzés diplomásait avatták

(www.hircity.hu, 2010.02.01.)

A győri Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézete hétvégén tartotta az egészségtudományi és szociális képzés 30 végzettjének diplomaátadó ünnepségét.  

Most első alkalommal végeztek a bolognai rendszerű képzésben az ápolás és betegellátás, az egészségügyi szervező és a szociális munka szakokon tanulmányaikat sikeresen befejező hallgatók.
A képzési követelmények közül az egyik legnehezebb ezúttal is a középfokú „C” nyelvvizsga volt. E nélkül a tanulmányok többi követelményét sikeresen teljesítő végzős nem kerülhet a frissdiplomások körébe. Az egészségügyi szervező szakon Farkas Anikó Piroska, a szociális munka szakon Baranyainé Tóth Ágnes, Beran Sára Katalin, Bókáné Czinder Erika, Bödök Krisztina, Csuzy Csilla, Galambos Gréta, Izsáková Zsófia, Pákozdi Ramóna, Toki Henrietta vett át kiváló minősítésű diplomát.
Az ápolás és betegellátás szak végzettjei az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén a megelőző, a gyógyító, a gondozó és a rehabilitációs munkában önálló felelősséggel vehetnek részt. Az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmével, az egészség helyreállításával, az egészségügyi és szociális ellátás szakterületein kezdhetik - diplomás felkészültséggel - munkájukat. Az egészségügyi szervezők valójában inkább egészségügyi közgazdászok, akik a társadalom- és üzleti biztosításban zajló folyamatok törvényszerűségeit megismerve, alakítva végzik e területek, gazdasági, informatikai, szervezési, és menedzser feladatainak a megoldását. A gazdaságosság és a költséghatékonyság követelményeiből adódóan a kórházakban felértékelődött a gazdasági kontrolling és marketing területek szerepe, amelyhez szintén szükség van a gazdasági, a biztosítási területeken otthonosan mozgó szakemberekre. Az egészségturizmus szervező szakirányon az egészségközpontok új szemléletű, újfajta tudással és széleskörű nemzetközi ismeretekkel rendelkező képviselői végeztek, akik az adott térségben rejlő potenciális egészségturisztikai fejlesztési lehetőségeket tárják fel.
A szociális munka több féle tevékenységet ölel fel, célja minden esetben az, hogy az általa támogatott egyéneket, családokat, közösségeket a lehető legjobb működéshez segítse. A válságos helyzetekbe került emberek számára a gyors segítségnyújtás, a bentlakásos intézmények napi életének szervezése tartozhat e hivatáshoz. A diploma a gyermekvédelem, az idősellátás, a fogyatékossággal élő és beteg emberek, a szenvedélybetegek, a hajléktalanok ellátása, az etnikai kisebbségek területek mindegyikén szakmai munka végzésére képesít.

Események

Szakirányválasztás 2018. szeptember 17. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 21. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.