Ahol már lábon elkelnek a hallgatók

Mi kell egy gourmet recepthez? Kiváló minőségű összetevők, kreativitás és magabiztos tudás. A Széchenyi István Egyetem jogi karán mindez együtt van. Ha csapatként szerepelne, oktatógárdája kiadhatná a nemzeti válogatottat. A hallgatók szinte minden jogász szakmai versenyt megnyernek és a régió legjobb cégei már a diploma megszerezése előtt kapkodnak a végzősök után. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar vezetői avatják be az egyetemi portál olvasóit egy kitűnő közösség életébe.

Győr, 2018. január 4. - SZEhírek

Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc. dékánnal, tanszékvezető egyetemi tanárral, Dr. Karácsony Gergely PhD egyetemi docenssel, oktatási ügyekért felelős dékánhelyettessel, Dr. Kecskés Gábor PhD egyetemi docenssel, tudományos és nemzetközi dékánhelyettessel és Dr. Barna Attila PhD tanszékvezető egyetemi docenssel ülünk egy asztalnál.

 

A kar vezetői büszkék arra, hogy a diploma átvétele utáni első három hónapban a végzettek 95 százaléka talál munkát, döntően a diplomájának megfelelő munkakörben.


„Különleges értéknek tartom, hogy családias légkört tudunk biztosítani a hallgatóinknak. Kicsi, de minőségi oktatást garantáló kar vagyunk. Tanári gárdánk összetétele is egészen figyelemre méltó. Vannak nagy öregjeink, számos volt és jelenlegi alkotmánybíró is oktat nálunk. Bihari Mihály és Lenkovics Barnabás elnökei is voltak az Alkotmánybíróságnak. Kukorelli István, aki a megye szülötte, téti származású, szintén tagja volt az Alkotmánybíróságnak. A jelenlegi alkotmánybírók közül pedig Stumpf Istvánt említhetem, aki alkotmányjogot és politológiát tanít a karon. De akadémikusokkal is büszkélkedhetünk. Lamm Vanda például az MTA IX. osztályát vezeti” – sorolja a példákat az oktatói kiválóságokra Fazekas Judit.

 

A professzorok mellett természetesen erős a feltörekvő fiatal-középkorú oktatói csapat is. Hazai és nemzetközi ismertségük és elismertségük már nekik is számottevő, ami a kar szempontjából a jövőt biztosítja. Beszédes adat, hogy idén három egyetemi tanári pályázatuk is sikeres volt, Kovács Gábor, Sulyok Gábor és Smuk Péter vehette, veheti át a kinevezést. Emellett szinte minden oktatónak van tudományos fokozata a karon, a legalább PhD fokozattal rendelkezők aránya 83 százalék.

 

A joghallgatók taroltak az országos szakmai versenyeken

 

Úgy látszik, eközben a hallgatók sem akarnak lemaradni az oktatóiktól a jogi karon. Legalábbis ezt támasztja alá Karácsony Gergely gyors statisztikája. „Tulajdonképpen minden jelentős országos szakmai versenyt megnyertek, vagy helyezést értek el diákjaink az elmúlt években. A perbeszéd versenyeket, a jogeset megoldó versenyeket munkajogból, polgári jogból, nemzetközi jogból, büntetőjogból, agrárjogból, de ugyanígy esszé pályázatokon is elsők lettek, és az Országgyűlés által szervezett parlamenti szimuláción is dobogóra kerültek” – sorolja sikereiket a dékánhelyettes, és hozzáteszi, hogy az oktatás kiváló minőségét igazolják vissza ezek az eredmények. „Valóban óriási érték, hogy a kis létszámnak köszönhetően nagyon erős, személyre szabott képzést tudunk biztosítani a diákoknak. Minden fő tantárgyból az összes szakunkon hetente kiscsoportos gyakorlatot tarthatunk. Az előadást szeminárium követi, ahol a gyakorlati szakemberek kifejezetten a hétköznapi életből vett aspektusokat tanítják. Főállású oktatóink párhuzamosan jogászi, ügyvédi, közigazgatási praxist visznek. Munkajogot is olyan kollégák oktatnak, akik kifejezetten munkaügyekkel foglalkozó sikeres ügyvédi irodát vezetnek. Sok bíró, gyakorló ügyész, rendőr jön óraadóként hozzánk. A győri törvényszék elnöke például heti szemináriumot tart polgári eljárásjogból. Ez az igazi garancia a gyakorlatorientált képzésre, ami az egyik fő célunk marad” – mondja Karácsony Gergely.

 

„Ide tartozik, és a képzési palettát színesíti, hogy per-szimulációt is végezhetnek például a hallgatók. Van egy kis mintatárgyalónk. Úgy rendeztük be, mint egy igazi bírósági tárgyalótermet. A diákok itt átélhetik a bírósági tárgyalások hangulatát, légkörét, gyakorolhatják, milyen is alperesnek, felperesnek, bírónak lenni – teszi hozzá Lévayné Fazekas Judit, a kar dékánja.

 

Az önvezető járművek jogi dilemmái

 

Kecskés Gábor tudományos és nemzetközi dékánhelyettes természetesen a kar tudományos sikereire a legbüszkébb. Nem csoda, hiszen olyan izgalmas, szinte az egész világot foglalkoztató kérdéseket átfogó projektekben vehetnek részt, mint a mesterséges intelligencia kutatás jogi összefüggései vagy az önvezető járművek jogi problémái. Egy tavaly végzett, Pro Scientia aranyérmes diákjuk immáron PhD hallgatóként is ez utóbbi területen folytatja munkáját. „Szeretném kiemelni a doktori iskolánkat, a német és szlovák jogi centrumunkat, az európai jogi hallgatók közösségébe tartozó ELSA Győr egyesületet. Büszkék vagyunk arra, hogy sok új, kiváló tankönyv fűződik oktatóink nevéhez, mint ahogy arra is, hogy négy hallgatónk nemzeti kiválóság ösztöndíjas lett, két fiatal oktatónk pedig új nemzeti kiválóság pályázatot nyert. De említhetném az Erasmus programokban elért sikereinket, azt például, hogy az egyik oktatónk, Keserű Barna egy kínai egyetemen kapott vendégtanári kinevezést, vagy, hogy az Országos Tudományos Diákköri Tanács három oktatónknak, Lévayné Fazekas Juditnak, Stumpf Istvánnak és Smuk Péternek mestertanári címet adományozott az elmúlt években” – sorolja a tudományos életben elért eredményeket Kecskés Gábor.  

 

Az elhelyezkedési arány szinte százszázalékos

 

Az öröm persze nem lehetne teljes, ha a számtalan siker, elismerés és díj ellenére a végzett hallgatók nem tudnának elhelyezkedni. Erről szó sincs. A kar vezetői diákjaikat idézik, akik azt szokták mondani, hogy gyakorlatilag már lábon elkelnek a munkaerőpiacon. Nagyon sokszor a diplomáztatás időszakában egyenesen a jogi karra érkeznek az állásajánlatok. Sok cégnél készen várja az íróasztal a pályakezdőket, csak maradjon az állásra jelentkező. Nem csoda, hogy az elhelyezkedési arány szinte százszázalékos a karon, a diploma átvétele utáni első három hónapban a végzettek 95 százaléka talál munkát, döntően a diplomájának megfelelő munkakörben. És Győr fejlődésével a jogi kar felvevőpiaca is még tovább erősödik, még nagyobb lesz a kereslet arra a szaktudásra, amit a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon szereznek a hallgatók.

 

A zászlóshajót természetesen a jogászképzés jelenti a karon, de emellett nagy gondot fordítanak arra, hogy több lábon álljanak. Alapszakos képzéseket is indítottak, és egy új mesterszakot, a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakot is sikerült akkreditáltatniuk. De azokra is figyelnek persze, akik a diploma megszerzése után, akár felnőttként szeretnének új ismereteket gyűjteni. A posztgraduális továbbképzéseket felügyelő Barna Attila központvezető szerint ezen a területen is nagy előrelépéseket tett a kar. A nukleáris jogi szakjogász képzésen túl speciális továbbképzést biztosítanak például az agráriumban dolgozó szakjogászoknak, de adnak jogi képzést nem jogi végzettségű szakembereknek, mérnököknek is, és nagy számú közszolgálati továbbképzést tartanak.

 

A Kar mellett pedig működik egy Társadalmi Tanács, egy kormányhivatali vezetőkből, bírósági, ügyészségi vezetőkből, jegyzőkből, vállalatvezetőkből álló tekintélyes külső tanácsadói kör. Szakmai, gyakorlati tanácsokat adnak a kar vezetőinek új szakok, képzések indításához, megjelenítve a piaci igényeket. A jogi karon ugyanis az együttműködésben, a kollektív bölcsességben hisznek. És, hogy ez mennyire célravezető, arra a „lábon elkelt” hallgatók, és az egyetemi ranglistákon elért kiváló helyezések adják a legjobb magyarázatot. Ilyen például a Heti Válasz legutóbbi felsőoktatási rangsora, ahol a győri jogi kar több területen is első helyen végzett a vidéki jogi karok között, ezzel is igazolva az oktatók és a hallgatók kiválóságát, valamint az egyedülálló munkaerőpiaci lehetőségeket. 

Események

Szenátusi Ülés 2020. március 30. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00