AHJK-LSZT - Pályázat ügyvivő-szakértő munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Audi Hungária Járműmérnöki Kar
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére.

(224.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.01.02-2021.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. A GINOP-2.2.1-18-2018-00006 azonosítószámú, „Új, tömegtermelésre is alkalmas fa-kompozit alapú csomagolóanyag kutatása és fejlesztése, továbbá az ehhez tartozó kezeléstechnológiai módszertan és eljárás kidolgozása" projekten belül szakmai vezetői feladatok ellátása: A projektben résztvevők munkájának irányítása, összehangolása, abban való részvétel. Szakmai tevékenységek időbeni ütemezésének tervezése, valamint a munkák szakmai felügyelete. A szakmai megvalósítás koordinálása, a tevékenységek nyomon követése. A projekttervnek, ill. a szakmai követelményeknek megfelelő, határidőre történő megvalósítás biztosítása. Operatív kapcsolattartás az kutatókkal, szakmai megvalósítókkal. A projekt szakmai eredményeinek nyomon követése, a projektben elkészült szakmai tanulmányok, szakmai beszámolók szakmai véleményezése, és elfogadása. A projekt sikeres teljesítését veszélyeztető, esetleges kockázati tényezők feltárása, írásos tájékoztatás a Projektmenedzser részére, javaslattétel a kockázati tényező kizárására. Intézmény képviselete helyszíni ellenőrzéseken, egyéb projektrendezvényeken, folyamatos kommunikáció és együttműködés a konzorcium tagokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) projekt lehetőségei az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) gazdasági mérnök végzettség,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         felhasználói szintű számítógépes ismeret

•         kiváló kommunikációs készség

•         legalább 5 év igazolható projekt tapasztalat (EU-s projektek)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         motivációs levél

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 224/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         egyetemi honlap 2019.11.25-2019.12.10

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Események

Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00