AHJK-AMT- Pályázat tanszéki mérnök munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar
Alkalmazott Mechanika Tanszék

TANSZÉKI MÉRNÖK

munkakör betöltésére.

(41.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az oktatást közvetlenül segítő tevékenységet közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával, de önállóan látja el; részt vesz az oktatás feltételeinek (labor, műhely, hardver, szoftver stb.) megteremtésében, üzemeltetésében, karbantartásában és fejlesztésében. Oktatási eszközök fejlesztése, a tanszéki kutatásokhoz, oktatáshoz szakdolgozatokhoz/diplomamunkákhoz és TDK dolgozatokhoz kapcsolódó laboratóriumi mérések megszervezése, lebonyolítása és dokumentálása magyar és/vagy angol nyelven, laboratórium koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kollektív Szerződés és a felek közti kölcsönös megállapodás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, (BA/BSc) ,

•         jártasság nyúlásmérő bélyeggel történő mérések előkészítésében és lebonyolításában

•         legalább 3 éves laboratóriumi gyakorlat

•         ipari mérés és méréstechnikában szerzett tapasztalat

•         HBM QuantumX rendszer ismerete

•         egyedi vizsgálatok összeállításában szerzett tapasztalat

•         kompozitok készítésében és vizsgálatában szerzett tapasztalat

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, (BA/BSC) faipari mérnök,

•         MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerinti belső auditor és minőségirányítási vezető képzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         motivációs levél

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 41/2019 , valamint a munkakör megnevezését: TANSZÉKI MÉRNÖK.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         egyetemi honlap 2019.04.05-2019.04.23

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Események

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.