ABB Ösztöndíj 2016

Pályázati felhívás

Az ABB Kft., mint Kiíró, ABB ösztöndíjat hirdet végzős főiskolai és egyetemi hallgatók számára. A program létrehozásával a Kiíró célja, hogy a diákok már tanulmányaik során megismerkedhessenek egy nemzetközi cég termékeivel, szolgáltatásaival, működésével.

 

Az ABB Ösztöndíjra az alábbi témakörökben lehet pályázni:

 

 • Együttműködő robotok felhasználási területei
 • Digitalizálás az energiaellátásban
 • Hisztorikus adatgyűjtő és elemző rendszer kialakítása Decathlon Services platformon
 • Energiaelosztási rendszerek méretezéstől a megvalósulásig a kisfeszültségű területen
 • Megújuló energiák tárolása és összekapcsolása az elektromos közlekedéssel

 

Pályázati feltételek

Részvételi feltételek

Az alábbi feltételeknek megfelelő pályázókat várjuk:

 • 2. vagy 3. éves BSc, illetve 4. vagy 5. éves MSc hallgatók
 • magyarországi aktív hallgatói jogviszony (nappali, esti, levelező, aktív féléves) az alábbi intézmények egyikén:
  • Óbudai Egyetem
   • Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
   • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
   • Alba Regia Műszaki Kara
 • Miskolci Egyetem
  • Gépészmérnöki és Informatikai Kar
  • Műszaki Anyagtudományi Kar
 • Kecskeméti Főiskola
  • Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai kar
 • Széchenyi István Egyetem
  • Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar
 • Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Gépészmérnöki kar
  • Villamosmérnöki és Informatikai kar
 • Debreceni Egyetem
  • Műszaki Kar
 • Pécsi Tudományegyetem
  • Műszaki és Informatikai Kar
 • Pannon Egyetem
  • Mérnöki Kar
  • Műszaki Informatikai Kar

 

 • Kizáró ok:

A Kiíró a pályázatra azon hallgatók jelentkezését fogadja el, akik a pályázati, és/vagy a nyertes időszakban az ABB versenytársánál szakmai gyakorlatot nem folytatnak és/vagy nem dolgoznak.

 

A pályázati dokumentáció:

 • 1 oldalas áttekintő (rövid leírás, a főbb elemek felsorolása) pdf formátumban magyar és angol nyelven
 • 1-2 oldalas fényképes önéletrajz magyar és angol nyelven
 • 1-2 oldalas motivációs levél magyar és angol nyelven
 • A választott téma vázlatos bemutatása magyar és angol nyelven max. 5 oldalas pdf vagy word formátumban, vagy 10 oldalas powerpoint formátumban

 

Határidők:

 • A pályázatra regisztrálni a new.abb.com/hu/karrier/lehetosegek/diakok weboldalon lehet.
 • A pályázat beadási határideje: 2016. november 2.
 • A pályázatokat a cv@hu.abb.com email címre kell beküldeni, az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: „ABB ösztöndíj”
 • A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseket írásban a cv@hu.abb.com címen lehet feltenni.  Az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: „ABB ösztöndíj”

 

A pályázaton nyertes:

 • 1 fő hallgató nettó 20 000 HUF/hó ösztöndíjat kap 6 hónapon keresztül. Ezen összeg után minden járulékos költséget (törvény szerinti adót, közterhet) a Kiíró fizet;
 • Számára havonta maximum két alkalommal személyes és / vagy interaktív konzultációs lehetőséget biztosít az ABB, amin a nyertes köteles megjelenni;
 • Lehetőség egy ABB gyár meglátogatására;
 • Lehetőséget kap, hogy diplomamunkáját az ABB-ről írja;
 • Köteles a beadott pályázati dokumentáció alapos és átfogó kidolgozására a félév során, majd félév végén a téma szakemberek előtti bemutatására (pl. demó, oktatási anyag). Az anyag terjedelme minimum 15 oldal (A4);
 • A nyertes programban való részvételének a költségeit (étkezés, gyárlátogatás) Kiíró a nyertes pályázóval aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli;
 • Vidéki hallgatóknak a maximum havi kétszeri konzultációra való eljutás költségét Kiíró a nyertes pályázóval aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli, utazási költségét számla alapján megtéríti;
 • Vállalja, hogy a konzultációkon részt vesz.

 

A pályázaton nyertest terhelő kötelezettség(ek) nem teljesítése az ösztöndíjprogramból történő kizárást vonhatja maga után.

 

A pályázatok értékelése

 

Valamennyi beérkező pályázat iktatásra majd értékelésre kerül.

 

A pályázat érvénytelen a következő esetekben:

•             A pályázatnak egy, illetve több része vagy egésze nem érkezik be a kiírt határidőre.

•             A Pályázó nem felel meg a kiírásban szereplő feltételeknek.

 

A pályázat értékelési szempontrendszere

A beadott pályázatok értékelését a Kiíró szakemberei végzik, a következő szempontok figyelembe vételével:

 • Motiváltság
 • Szakmai rátermettség
 • Minimum középfokú angol nyelvtudás (szóban és írásban egyaránt)
 • Rendszerszemlélet
 • Formai áttekinthetőség: szerkezet, design, stílus, nyelvhelyesség
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény, szakmai tevékenységben való aktív részvétel, munkatapasztalat.

 

A beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes meghallgatására is sor kerül majd, amely meghallgatáson való részvétel költsége a Pályázót terheli.

 

A kiértékelés határideje és formája

A pályázatokat a fenti szempontok alapján a Kiíró értékeli, és a nyertes Pályázó nevét és oktatási intézményét - 2016. december 31-ig közzéteszi a www.abb.hu weboldalon.

A Pályázó a közzétételhez / nyilvánosságra hozatalhoz a pályázata benyújtásával visszavonhatatlanul hozzájárul.

 

Hozzájárulás

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal (vagy annak egy részével) kapcsolatban korlátozásmentes, térítésmentes felhasználási jogot engedjen a Kiírónak, amelynek eredményeképp megilleti a Kiírót a mű kizárólagos, az Szjt. 17.§-ában meghatározott valamennyi módon történő felhasználás iránti joga bel- és külföldön, magyar és bármely idegen nyelven.

A Kiírót megillető kizárólagos felhasználási jog magában foglalja az Szjt.-ben írt valamennyi felhasználási módot, beleértve ebbe az átdolgozás iránti jogot is és a digitális műfelhasználást is, mely jelenti a művek digitális formában történő tárolását elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítását is, mint pl. a számítógép merevlemezére történő letöltése, a számítógépi programok futtatása, művek közönséghez közvetítése számítógépes hálózaton keresztül. A Kiíró a pályázati hozzájárulással megszerzett felhasználási jogot minden korlátozástól mentesen (korlátlan alkalom és példányszám vonatkozásában) gyakorolhatja.

Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázaton történő eredményes részvétele esetén a neve, valamint azon oktatási intézmény neve, ahol tanul, a Kiíró honlapján közzétételre kerüljön.

 

Kiíró fenntartja a jogát annak, hogy az ösztöndíj pályázatot bármikor, indokolás nélkül visszavonja, vagy az elbírálási határidőt meghosszabbítsa. Az ösztöndíj odaítélésnek a joga a Kiíró kizárólagos döntési jogkörébe tartozik, így a Kiíró döntése a Pályázó által nem vitatható, és a kiírói döntés felülvizsgálata semmilyen formában sem kérhető.

 

Pályázó a pályázat benyújtásával a pályázati feltételeket maradéktalanul tudomásul veszi, egyben elfogadja.

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00