ABB Ösztöndíj 2016

Pályázati felhívás

Az ABB Kft., mint Kiíró, ABB ösztöndíjat hirdet végzős főiskolai és egyetemi hallgatók számára. A program létrehozásával a Kiíró célja, hogy a diákok már tanulmányaik során megismerkedhessenek egy nemzetközi cég termékeivel, szolgáltatásaival, működésével.

 

Az ABB Ösztöndíjra az alábbi témakörökben lehet pályázni:

 

 • Együttműködő robotok felhasználási területei
 • Digitalizálás az energiaellátásban
 • Hisztorikus adatgyűjtő és elemző rendszer kialakítása Decathlon Services platformon
 • Energiaelosztási rendszerek méretezéstől a megvalósulásig a kisfeszültségű területen
 • Megújuló energiák tárolása és összekapcsolása az elektromos közlekedéssel

 

Pályázati feltételek

Részvételi feltételek

Az alábbi feltételeknek megfelelő pályázókat várjuk:

 • 2. vagy 3. éves BSc, illetve 4. vagy 5. éves MSc hallgatók
 • magyarországi aktív hallgatói jogviszony (nappali, esti, levelező, aktív féléves) az alábbi intézmények egyikén:
  • Óbudai Egyetem
   • Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
   • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
   • Alba Regia Műszaki Kara
 • Miskolci Egyetem
  • Gépészmérnöki és Informatikai Kar
  • Műszaki Anyagtudományi Kar
 • Kecskeméti Főiskola
  • Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai kar
 • Széchenyi István Egyetem
  • Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar
 • Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Gépészmérnöki kar
  • Villamosmérnöki és Informatikai kar
 • Debreceni Egyetem
  • Műszaki Kar
 • Pécsi Tudományegyetem
  • Műszaki és Informatikai Kar
 • Pannon Egyetem
  • Mérnöki Kar
  • Műszaki Informatikai Kar

 

 • Kizáró ok:

A Kiíró a pályázatra azon hallgatók jelentkezését fogadja el, akik a pályázati, és/vagy a nyertes időszakban az ABB versenytársánál szakmai gyakorlatot nem folytatnak és/vagy nem dolgoznak.

 

A pályázati dokumentáció:

 • 1 oldalas áttekintő (rövid leírás, a főbb elemek felsorolása) pdf formátumban magyar és angol nyelven
 • 1-2 oldalas fényképes önéletrajz magyar és angol nyelven
 • 1-2 oldalas motivációs levél magyar és angol nyelven
 • A választott téma vázlatos bemutatása magyar és angol nyelven max. 5 oldalas pdf vagy word formátumban, vagy 10 oldalas powerpoint formátumban

 

Határidők:

 • A pályázatra regisztrálni a new.abb.com/hu/karrier/lehetosegek/diakok weboldalon lehet.
 • A pályázat beadási határideje: 2016. november 2.
 • A pályázatokat a cv@hu.abb.com email címre kell beküldeni, az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: „ABB ösztöndíj”
 • A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseket írásban a cv@hu.abb.com címen lehet feltenni.  Az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: „ABB ösztöndíj”

 

A pályázaton nyertes:

 • 1 fő hallgató nettó 20 000 HUF/hó ösztöndíjat kap 6 hónapon keresztül. Ezen összeg után minden járulékos költséget (törvény szerinti adót, közterhet) a Kiíró fizet;
 • Számára havonta maximum két alkalommal személyes és / vagy interaktív konzultációs lehetőséget biztosít az ABB, amin a nyertes köteles megjelenni;
 • Lehetőség egy ABB gyár meglátogatására;
 • Lehetőséget kap, hogy diplomamunkáját az ABB-ről írja;
 • Köteles a beadott pályázati dokumentáció alapos és átfogó kidolgozására a félév során, majd félév végén a téma szakemberek előtti bemutatására (pl. demó, oktatási anyag). Az anyag terjedelme minimum 15 oldal (A4);
 • A nyertes programban való részvételének a költségeit (étkezés, gyárlátogatás) Kiíró a nyertes pályázóval aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli;
 • Vidéki hallgatóknak a maximum havi kétszeri konzultációra való eljutás költségét Kiíró a nyertes pályázóval aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli, utazási költségét számla alapján megtéríti;
 • Vállalja, hogy a konzultációkon részt vesz.

 

A pályázaton nyertest terhelő kötelezettség(ek) nem teljesítése az ösztöndíjprogramból történő kizárást vonhatja maga után.

 

A pályázatok értékelése

 

Valamennyi beérkező pályázat iktatásra majd értékelésre kerül.

 

A pályázat érvénytelen a következő esetekben:

•             A pályázatnak egy, illetve több része vagy egésze nem érkezik be a kiírt határidőre.

•             A Pályázó nem felel meg a kiírásban szereplő feltételeknek.

 

A pályázat értékelési szempontrendszere

A beadott pályázatok értékelését a Kiíró szakemberei végzik, a következő szempontok figyelembe vételével:

 • Motiváltság
 • Szakmai rátermettség
 • Minimum középfokú angol nyelvtudás (szóban és írásban egyaránt)
 • Rendszerszemlélet
 • Formai áttekinthetőség: szerkezet, design, stílus, nyelvhelyesség
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény, szakmai tevékenységben való aktív részvétel, munkatapasztalat.

 

A beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes meghallgatására is sor kerül majd, amely meghallgatáson való részvétel költsége a Pályázót terheli.

 

A kiértékelés határideje és formája

A pályázatokat a fenti szempontok alapján a Kiíró értékeli, és a nyertes Pályázó nevét és oktatási intézményét - 2016. december 31-ig közzéteszi a www.abb.hu weboldalon.

A Pályázó a közzétételhez / nyilvánosságra hozatalhoz a pályázata benyújtásával visszavonhatatlanul hozzájárul.

 

Hozzájárulás

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal (vagy annak egy részével) kapcsolatban korlátozásmentes, térítésmentes felhasználási jogot engedjen a Kiírónak, amelynek eredményeképp megilleti a Kiírót a mű kizárólagos, az Szjt. 17.§-ában meghatározott valamennyi módon történő felhasználás iránti joga bel- és külföldön, magyar és bármely idegen nyelven.

A Kiírót megillető kizárólagos felhasználási jog magában foglalja az Szjt.-ben írt valamennyi felhasználási módot, beleértve ebbe az átdolgozás iránti jogot is és a digitális műfelhasználást is, mely jelenti a művek digitális formában történő tárolását elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítását is, mint pl. a számítógép merevlemezére történő letöltése, a számítógépi programok futtatása, művek közönséghez közvetítése számítógépes hálózaton keresztül. A Kiíró a pályázati hozzájárulással megszerzett felhasználási jogot minden korlátozástól mentesen (korlátlan alkalom és példányszám vonatkozásában) gyakorolhatja.

Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázaton történő eredményes részvétele esetén a neve, valamint azon oktatási intézmény neve, ahol tanul, a Kiíró honlapján közzétételre kerüljön.

 

Kiíró fenntartja a jogát annak, hogy az ösztöndíj pályázatot bármikor, indokolás nélkül visszavonja, vagy az elbírálási határidőt meghosszabbítsa. Az ösztöndíj odaítélésnek a joga a Kiíró kizárólagos döntési jogkörébe tartozik, így a Kiíró döntése a Pályázó által nem vitatható, és a kiírói döntés felülvizsgálata semmilyen formában sem kérhető.

 

Pályázó a pályázat benyújtásával a pályázati feltételeket maradéktalanul tudomásul veszi, egyben elfogadja.

Események

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Moodle oktatás 2019. június 27. 09:00 - 11:30
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00