ABB Ösztöndíj

Pályázati felhívás

Az ABB Kft., mint Kiíró, ABB ösztöndíjat hirdet végzős főiskolai és egyetemi hallgatók számára. A program létrehozásával az ABB célja, hogy a diákok már tanulmányaik során megismerkedhessenek egy nemzetközi cég termékeivel, szolgáltatásaival, működésével.

Az ABB Ösztöndíjra az alábbi témakörökben lehet pályázni:

 • Együttműködő robotok felhasználási területei
 • Digitalizálás az energiaellátásban
 • Hisztorikus adatgyűjtő és elemző rendszer kialakítása Decathlon Services platformon
 • Energiaelosztási rendszerek méretezéstől a megvalósulásig a kisfeszültségű területen
 • Megújuló energiák tárolása és összekapcsolása az elektromos közlekedéssel

Pályázati feltételek

Részvételi feltételek

Az alábbi feltételeknek megfelelő pályázókat várjuk:

 • magyarországi aktív hallgatói jogviszony (nappali, esti, levelező, aktív féléves) az alábbi intézmények egyikén:
  • Óbudai Egyetem
   • Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
   • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
   • Alba Regia Műszaki Kara
 • Miskolci Egyetem
  • Gépészmérnöki és Informatikai Kar
  • Műszaki Anyagtudományi Kar
 • Kecskeméti Főiskola
  • Gépipari és automatizálási műszaki főiskolai kar
 • Széchenyi István Egyetem
  • Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar
 • Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Gépészmérnöki kar
  • Villamosmérnöki és Informatikai kar
 • Debreceni Egyetem
  • Műszaki Kar
 • Pécsi Tudományegyetem
  • Műszaki és Informatikai Kar
 • Pannon Egyetem
  • Mérnöki Kar
  • Műszaki Informatikai Kar
 • 3. éves Bsc, illetve 4. vagy 5. éves Msc hallgatók

A pályázati dokumentáció:

 • 1 oldalas áttekintő (rövid leírás, a főbb elemek felsorolása) pdf formátumban magyar és angol nyelven
 • 1-2 oldalas fényképes önéletrajz magyar és angol nyelven
 • 1-2 oldalas motivációs levél magyar és angol nyelven
 • A választott téma vázlatos bemutatása magyar és angol nyelven max. 5 oldalas pdf vagy word formátumban, vagy 10 oldalas powerpoint formátumban

Határidők:

 • Az ösztöndíjra előzetesen regisztrálni kell, a regisztráció határideje: 2015. október 4 és 31. között.
 • A pályázatra regisztrálni a new.abb.com/hu/karrier/lehetosegek/diakok weboldalon lehet.
 • A pályázat beadási határideje: 2015. november 15.
 • A  pályázatokat a cv@hu.abb.com email címre kelll beküldeni, az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: „ABB ösztöndíj”
 • A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseket írásban a cv@hu.abb.com címen lehet feltenni 2015. október 31-ig.  Az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: „ABB ösztöndíj”

A pályázaton nyertes:

 • 1 fő hallgató nettó 20 000 HUF/hó ösztöndíjat kap 6 hónapon keresztül. Ezen összeg után minden járulékos költséget (törvény szerinti adót, közterhet) az ABB fizet
 • Számára havonta maximum két alkalommal  személyes és / vagy interaktív konzultációs lehetőséget biztosít az ABB, amin a nyertes köteles megjelenni
 • Lehetőség egy ABB gyár meglátogatására külföldön
 • Lehetőséget kap, hogy diplomamunkáját az ABB-ről írja
 • Köteles a beadott pályázati dokumentáció alapos és átfogó kidolgozása a félév során, majd félév végén a téma szakemberek előtti bemutatására (pl. demó, oktatási anyag). Az anyag terjedelme minimum 15 oldal (A4)
 • A nyertes programban való részvételének a költségeit (étkezés, gyárlátogatás, esetleges külföldi út) Kiíró a nyertes pályázóval  aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli
 • Vidéki hallgatóknak a maximum havi kétszeri konzultációra való eljutás költségét Kiíró a nyertes pályázóval  aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli, utazási költségét számla alapján megtéríti

A pályázaton nyertest terhelő kötelezettség(ek) nem teljesítése az ösztöndíjprogramból történő kizárást vonhatja maga után.

A pályázatok értékelése

Valamennyi beérkező pályázat iktatásra majd értékelésre kerül.

A pályázat érvénytelen a következő esetekben:

 • A pályázatnak egy, illetve több része vagy egésze nem érkezik be a kiírt határidőre.
 • A Pályázó nem felel meg a kiírásban szereplő feltételeknek.

A pályázat értékelési szempontrendszere

A beadott pályázatok értékelését az ABB szakemberei végzik, a következő szempontok figyelembe vételével:

 • Motiváltság
 • Szakmai rátermettség
 • Minimum középfokú angol nyelvtudás (szóban és írásban egyaránt)
 • Rendszerszemlélet
 • Formai áttekinthetőség: szerkezet, design, stílus, nyelvhelyesség
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény,  szakmai tevékenységben való aktív részvétel, munkatapasztalat.

A beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes meghallgatására is sor kerül majd, amely meghallgatáson való részvétel költsége Pályázót terheli.

A kiértékelés határideje és formája

A pályázatokat a fenti szempontok alapján az ABB Kft. értékeli, és a nyertes Pályázó nevét és oktatási intézményét 2015. december 31-ig közzéteszi a www.abb.hu weboldalon.

A Pályázó a közzétételhez / nyilvánosságra hozatalhoz a pályázata benyújtásával visszavonhatatlanul hozzájárul.

Hozzájárulás

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal (vagy annak egy részével) kapcsolatban korlátozásmentes, térítésmentes felhasználási jogot enged a Kiírónak, amelynek eredményeképp megilleti a Kiírót  a mű kizárólagos, az Szjt. 17.§-ában meghatározott valamennyi módon történő felhasználás iránti joga bel- és külföldön, magyar és bármely idegen nyelven.

A Kiírót megillető kizárólagos felhasználási jog magában foglalja az Szjt.-ben írt valamennyi felhasználási módot, beleértve ebbe az átdolgozás iránti jogot is és a digitális műfelhasználást is, mely jelenti a művek digitális formában történő tárolását elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítását is, mint pl. a számítógép merevlemezére történő letöltése, a számítógépi programok futtatása, művek közönséghez közvetítése számítógépes hálózaton keresztül. A Kiíró a pályázati hozzájárulással megszerzett felhasználási jogot minden korlátozástól mentesen (korlátlan alkalom és példányszám vonatkozásában) gyakorolhatja.

Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázaton történő eredményes részvétele esetén a neve, valamint azon oktatási intézmény nevét, ahol tanul, a Kiíró honlapján közzétételre kerüljön.

Kiíró fenntartja a jogát annak, hogy az ösztöndíj pályázatot bármikor, indokolás nélkül visszavonja, vagy az elbírálási határidőt meghosszabbítsa. Az ösztöndíj odaítélésnek a joga kiíró kizárólagos döntési jogkörébe tartozik, így a Kiíró döntése a Pályázó által nem vitatható, és a kiírói döntés felülvizsgálata semmilyen formában sem kérhető.

Pályázó a pályázat benyújtásával a pályázati feltételeket maradéktalanul tudomásul veszi, egyben elfogadja.

Események

Szakirányválasztás 2018. szeptember 17. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 21. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.