A Polgármester előterjesztése Győr Megyei Jogú Város zászlajának adományozásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Győr városa három felsőoktatási intézménnyel is büszkélkedhet, napjainkra igazi felsőoktatási központtá, egyetemi várossá vált.
Győr Megyei Jogú Város mindig is tisztelettel és megbecsüléssel adózott azon személyeknek, kollektíváknak és intézményeknek, akiknek Győrhöz kötődése megtiszteltetést jelent, akik tevékenységükkel elősegítették a város fejlődését, értékeinek gyarapítását és hozzájárultak a róla alkotott kedvező kép kialakításához.

A városban lévő felsőfokú tanintézetek:  Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Római Katolikus Hittudományi Főiskola, Széchenyi István Egyetem működése által erősödött Győr régióban elfoglalt vezető szerepe. Az intézmények meghatározó jelentőséggel bírnak a város szellemi életében, biztosítják tudományos műhelyeinek és kutatási bázisainak hátterét. A közélet aktív résztvevői, kulturális és sporttevékenységükkel, nemzetközi kapcsolataik révén elismerést szereztek városunknak.

Mindezek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmával fejezze ki elismerését, szeretetét és ragaszkodását a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, a Római Katolikus Hittudományi Főiskola és a Széchenyi István Egyetem kollektívájának a város zászlajának adományozásával.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a város fejlődését szolgáló,  meghatározó szerepkörének elismeréseként a 6/1998.(III. 1.) Ök rendelet 9. § (1) bekezdés j.) pontja alapján – köszönetképpen - Győr Megyei Jogú Város zászlaját adományozza a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Karának.
2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a város fejlődését szolgáló,  meghatározó szerepkörének elismeréseként a 6/1998.(III. 1.) Ök rendelet 9. § (1) bekezdés    j.)  pontja  alapján – köszönetképpen -  Győr  Megyei  Jogú  Város  zászlaját  adományozza   a
Római Katolikus Hittudományi Főiskolának.
3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a város fejlődését szolgáló,  meghatározó szerepkörének elismeréseként a 6/1998.(III. 1.) Ök rendelet 9. § (1) bekezdés j.) pontja alapján – köszönetképpen - Győr Megyei Jogú Város zászlaját adományozza a Széchenyi István Egyetemnek.

Felelős: Borkai Zsolt polgármester
Határidő: 2007. október 23.

Győr, 2007. szeptember 27.

                                                                                                                               Borkai Zsolt
                                                                                                                              polgármester

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00