A legimpozánsabb terv a Tudásközpont épületeinek fejlesztése

A győri egyetemen a jövő igényeire készülnek
(Magyar Hírlap, 2009. november 30.)

Győr életében meghatározó szerepet játszik a Széchenyi István Egyetem (SZE-Győr). A felsőoktatási intézmény és a város vezetése számos alkalommal összefogott már a siker érdekében. A fejlesztési elképzeléseket összehangolják, a közös cél és összefogás sok eredményt hozott már eddig is. Szekeres Tamás rektor jelszava: minden nap kell tenni valamit a városért, amely száz évig várt arra, hogy társadalmi rangjának és gazdasági súlyának megfelelő felsőoktatása legyen.

Az egyetemnek a képzés és a tudományos munka minőségével, valamint a munkaerőpiacon eladható felkészültséggel kell honorálnia a város támogatását, továbbá azzal, hogy kezdeményező módon részt vesz a város mindennapi életében – állítja az intézmény vezetője. Jó példa erre a gazdasággal, főleg a járműgyártással való kapcsolatuk, de számos esetet lehetne említeni erre a kultúra területéről is.

A városlakók számára a SZE-Győr a tudás bázisát jelenti, ezért messzemenően alapoznak az itt felhalmozott szellemi tőkére, az oktatók nemzetközi szinten is elismert tudományos munkásságára, s az itt tanuló tehetséges fiatalokra. Szinte nincs olyan városi projekt, amelyikben valamelyik tanszék, vagy valamelyik oktató ne venne részt szakértőként. Viszont a város irányítói is rendkívül együttműködők az egyetem fejlesztését elősegítő döntések meghozatalában. „Nem tudunk olyat kérni – igaz kéréseink megalapozottak, nem túlzók –, amiben ne kapnánk segítséget, támogatást” – mondta a rektor. Hozzátette még, ez a kiváló kapcsolat politikai ciklusoktól függetlenül hosszú ideje töretlen. A rektor hangsúlyozta azt is, hogy színvonalas ifjúsági élet alakult ki a városban. Az oktatóik között is sok a fiatal, s ez annál is fontosabb, mivel a negyvenéves intézmény tanárai közül sokan mentek, készülnek már nyugdíjba. „Az a törekvésünk, hogy Győrben élő, családjukkal itt hosszú távon perspektívát látó fiatal oktatókkal vegyünk körül magunkat” – fogalmazott.

A fiatal generáció egyik reprezentánsa, Szilasi Péter Tamás stratégiai és fejlesztési igazgató szerint rendkívül jelentős kihívás előtt áll az egyetem. Nemcsak a generációváltás ró terhet az itt munkálkodókra, hanem az is, hogy fokozódó versenyhelyzetben és bizonytalan felsőoktatási környezetben kell megerősíteniük a helyüket. Képesnek kell maradniuk rá, hogy a vállalati partnereikkel és a gazdasági környezet egészével fenn tudják tartani azt a kapcsolatot, amely az intézmény sikereit és a fejlődés lehetőségeit eddig is biztosította. Ez tudás- és eszközfejlesztésre készteti az intézmény vezetését, és arra, hogy a változó környezethez igazítva fogalmazzák újra céljaikat. „Megalkuvás nélkül törekednünk kell arra, hogy valamennyi képzési terület jelentős mértékben legyen képes fejlődni, hogy meg tudjuk találni a képzési, kutatási területek közötti egyensúlyt és összefüggéseket, valamint kiemelt figyelt kell fordítanunk a több tudományágat érintő területek fejlesztésére” – mondta az igazgató.

Szekeres Tamás rektor pedig arról is szólt, hogy a gazdasági válság arra ösztönözte őket, gondolják újra az egyetem misszióját. Az intézménynek nemcsak a meglévő igényeket kell kiszolgálnia, hanem jövőképet is kell tudnia fölmutatni, aktív kezdeményező szerepet vállalni. Ez nagy lehetőség, de felelősség is egyben. Az egyetem rektora büszkén mondta el, hogy meglehetősen sokrétű fejlesztési tevékenység folyik az egyetemen. Nyolc-kilenc projekt fut jelenleg, és további két-három indítása várható még.

Ezek infrastrukturális és tartalmi fejlesztések. A legimpozánsabb terv a Tudásközpont épületeinek és K+F eszközparkjának fejlesztése. A SZE-Győr az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében közel 6,5 milliárd forintnyi támogatásban részesült, s ehhez 360 millió forint önerőt biztosít.

Az intézmény oktatási, kutatási potenciáljának, valamint vállalkozással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztésével szolgáltató jellegű, a gazdasági környezetével magas szinten együttműködni képes, környezete és a változások iránt nyitott felsőoktatási intézmény kialakítása a cél. A projekt célterülete a régió számára központi jelentőségű járműipar, illetve az ehhez kapcsolódó fenntartható közlekedés témaköre. A beruházás része két új, hatezer négyzetméteres épület megépítése. Az egyik az Új-Tudástér, ebben az egyetemi tudományos képzés, valamint szakképzés- és oktatásfejlesztési funkciók koncentrálódnak, illetve hallgatói szolgáltató központ is létrejön.

Az INNO-Share Tudástranszfer Központ épületében kap helyet az Egyetem Tudásmenedzsment Központjának újonnan létrejövő szervezete, valamint igényes elhelyezést kap itt az egyetemi könyvtár. Ezen a bázison a SZE-Győr hallgatóinak, oktatóinak, valamint a jelentős fejlesztési, innovációs tevékenységet folytató vállalatoknak, vállalkozásoknak, tudományos szervezeteknek és személyeknek kínál technológiai és információs háttértámogatást.

Események

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00