A köztársasági elnök kinevezte dr. Földesi Pétert a Széchenyi István Egyetem rektorának

Dr. Áder János köztársasági elnök dr. Földesi Péter egyetemi tanárt a 2013. július 1-jétől 2017. július 31-éig terjedő időtartamra kinevezte a győri Széchenyi István Egyetem rektorának.

Dr. Földesi Péter 1962. február 23-án Budapesten született. 1986-ban végzett a BME Közlekedésmérnöki Karán, ezt követően alapkutatásokkal foglalkozott. Ipari gyakorlatát a Hungarocamion Nemzetközi Autóközlekedési Vállalatnál szerezte. 1990-től egyetemi oktatóként dolgozott a BME Közlekedésgazdasági Tanszékén innen került 1995-ben a Széchenyi István Főiskola Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékére.

Oktatásfejlesztési feladata mellet az ipari kapcsolatok és ipart megbízások területén is dolgozik, számos szakmai szervezettel tart fent kapcsolatot, illetve vesz részt aktívan munkájukban. Vezető szerepe volt a többlépcsős képzés kialakításában és az akkreditációk előkészítésében, a logisztika mérnők alap- és mesterszak szakfelelőse. Kutatási területe a soft-computing és logisztikai alkalmazásai, melyet az egyetemi társtanszékek kutatóival közösen folytat. Felelős vezetője a közlekedési-logisztikai rendszerek, hálózatok és szolgáltatások innovációja kutatási főiránynak. Eddig három fő szerzett irányítása alatt PhD fokozatot, jelenleg négy PhD hallgató szakmai munkáját irányítja témavezetőként. A győri egyetem Műszaki Tudományi Kar Doktori Iskolájának titkára, a doktori iskola törzstagja. Az Acta Techntca Jaurinensis Series Logística sorozatszerkesztője, több szakmai, tudományos szervezet vezető tisztségviselője, a Magyar Felsőoktatási Akkreditáciős Bizottság (MFAB) Műszaki Tudományi Bizottságának tagja.

Forrás:
Winkler Csaba
kommunikációs titkár, SZE

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 21. - 2020. február 22.
Szenátusi Ülés 2020. február 24. 14:00 - 16:00
Spin-off Klub 2020. február 24. 18:00 - 20:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 28. - 2020. február 29.