A KKV-szektorral közös hallgatói innovációs projektek kezdődtek az egyetemen

Hallgatói csapatok dolgoztak innovációs projekteken az elmúlt hónapokban helyi kis- és középvállalkozásokkal a Széchenyi István Egyetemen. A projektek záróprezentációját a Kautz-kar tudományos konferenciájához kötődően tartották. A csapatok bemutatták eredményeiket, a partner KKV-k és a hallgatók mentorai pedig értékelték a projekteket. Kizárólag pozitív, lelkes visszajelzések hangzottak el, teljes nyitottsággal a folytatásra.

Győr, 2019. június 25. – SZEhírek, Nyerges Csaba, fotó: Májer Csaba József

Dr. Dőry Tibor, a Menedzsment Campus vezetője úgy definiálta a hallgatói projekteknek is otthont adó új központot, mint ideális helyszínt, ahol az egyetemi tudás üzletté válhat. „A mögöttünk álló projektekben sok lelkes hallgató, és többféle diszciplínát képviselő oktató tudott együtt dolgozni konkrét feladatokon a helyi cégek képviselőivel. A magyar felsőoktatás a vállalkozóibb egyetemek irányába halad, ami többek között a gyorsabb, rugalmasabb reagálást, és a hagyományos szerkezettől eltérő oktatási módszereket jelenti. Célunk, hogy néhány félév alatt a KKV-khez kötődő hallgatói projektek száma megtöbbszöröződjön” – hangsúlyozta a központvezető.

 

A Jankovits Engeneeringgel együttműködő hallgatói csapat.

Mindegyik hallgatói innovációs projekt konkrét ipari feladathoz kötődött. Szivattyúk termékfejlesztése és piaci bevezetése, szelektív hulladékgyűjtők eladhatóságának növelése, fogászati termékinnováció, illetve IT-vállalat amerikai piaclehetőségeinek bővítése tartozott a megcélzott területek közé. A hallgatók eközben rendszerszinten átláthattak ipari folyamatokat, és az egyetemen tanultak felhasználásával fejleszthették is azokat.   

Az úgynevezett gerotorszivattyú család piacra vezetésének előkészítése volt a célja a Kondor Dezső, Pap Martin Felicián, Gudra Gábriel, Laczkó Bálint, Takács Tamás István, Németh Partik alkotta csapatnak a Jankovits Engineering Kft-vel közös projektben. Konzulenseik a cég részéről Babics Lajos termelési és műszaki igazgató, Turnerné Kertész Anna marketing menedzser, az egyetemről pedig Dr. Buruzs Adrienn egyetemi docens és Dr. Vehovszky Balázs egyetemi adjunktus voltak. Műszaki kutatás, termékportfólió felállítás, piackutatás, majd az értékesítési és marketingstratégia elkészítése jelentette a projektfolyamatot. A hallgatók konkrét terméktípusok piaci bevezetésére tettek jól megalapozott javaslatokat.

Gudra Gábriel szerint nagy lehetőség a hallgatóknak, ha valós vállalati projektekben vehetnek részt, megoldási javaslatokat tehetnek, és plusz motivációt ad, ha ezeket általában hasznosítani is tudják a cégek.

 

A Ferenczi Fémipari Kft vezetője a mentorokkal és a hallgatókkal.

A Horváth Dorina, Nemes Viktória, Maár Róbert, Zsombó Krisztián (mentoraik Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka egyetemi adjunktus és Dr. Rámháp Szabolcs egyetemi adjunktus) alkotta hallgatói innovációs csapat a Ferenczi Fémipari Kft. termékcsaládjából a szelektív hulladékgyűjtők piaci lehetőségeinek kiterjesztését vizsgálta. Ennek érdekében a hallgatók tanulmányozták a jogszabályi hátteret,  versenytárselemzést és nemzetközi piackutatást végeztek az iparra, az oktatási, szolgáltató, társasházi szektorra koncentrálva, és termékkiegészítésre, kommunikációs, online marketing tevékenységre tettek javaslatot. Az általános igényfelmérések és a kutatásaik alapján megállapították, hogy a vizsgált termék versenyelőnyben van a konkurenciával szemben például az árát, javíthatóságát, tűzállóságát, kombinálhatóságát tekintve. A kutatott külpiacokon érdemes lenne fokozottan terjeszkedni. Ehhez összehangolt promóciós, kommunikációs kampány-, és brandépítési lépéseket vázoltak fel.   

Déri Barbara, Géringer Noémi, Kárpáti Tamás, Lengyel Dávid, Walter Norbert, Zeller Mátyás (mentoraik Dr. Süle Edit egyetemi docens és Vöröskői Kata egyetemi tanársegéd, céges kapcsolattartók: Takács Fanni, Bozsányi Lajos) a Dent-Art-Technik Kft.-vel dolgozott közös innovációs projekten. Termék- és folyamatinnovációval, okosraktárfejlesztéssel foglalkoztak, és marketingkommunikációs anyagot készítettek. A termékinnováció témája a gyártási technológiák összehangolása, 3D nyomtatott termékek precíziós gépi utómunkálatainak fejlesztése volt. A raktári megoldások kivitelezésére innovatív módszert találtak, egy kihasználatlan liftaknába terveztek okosraktárt.  A marketingkommunikációban a marketinganyagok és az arculati elemek egységesítésére, honlapfrissítésre tettek javaslatot, és szóróanyagot is terveztek.

Kereskedelem és marketing szakos, műszaki menedzser, logisztikai- és gépészmérnök hallgatók dolgoztak együtt. „Praktikusnak tartom, hogy a csapat nem homogén módon állt össze, úgy vélem, sokat tanulhattunk egymástól, és az eltérő megközelítési mód hozzásegített ahhoz, hogy több szemszögből is megvilágítsunk egy szituációt” – mondta Déri Barbara kereskedelem és marketing szakos hallgató.

 

A Dental-Art-Technikkel együttműködő csapat a cég- és a projektvezetés képviselőivel.

A Lakosy Dóra, Pete Dorottya, Horváth Botond, Baksai Gergő, Károly Patrik (mentoruk Dr. Konczosné Pof. Dr. Szombathelyi Márta) alkotta csapat a Szintézis-NET Kft „Nagy lépés a világ felé, út Amerikába” című projektjén dolgozott. Károly Patrik a projektet összegezve elmondta, hogy markentingstratégiát, háromfajta piacelemzést és munkaerő piaci elemzést készítettek, árazási modellekkel foglalkoztak, és termékötlettel is előálltak. Egy úgynevezett Smarthome otthon-diagnosztikai rendszerről van szó, ami önállóan térképezi fel és pozícionálja a hibát. A javítás egyszerűen és kényelmesen mehet végbe, hiszen az alkalmazás összeköti az ügyfél rendszerét a legközelebbi szerződött partnerrel.

A záróprezentáción a cégek képviselői is értékelték a projekteket. Babics Lajos (Jankovits Engineering) elmondta, hogy az „X-faktor” bent volt a hallgatókban. Az a tudás és tehetség, ami lehetővé tette, hogy teljesítsék a feladatot, miközben tartották az ütemtervet. Ferenczi Katalin (Ferenczi Fémipari Kft.) felemelőnek tartotta, hogy a cégüknél jellemző elköteleződés a projekttagok hozzáállásában is hamar megjelent.  A sikerhez a hallgatói hozzáálláson túl a mentori támogatás is nagyban hozzájárult. Takács Fanni (Dent-Art-Technik Kft.) szerint a három megadott részterületet jól sikerült egybefűzni egy komplex feladattá, végeredményben a cég jól hasznosítható javaslatokat kapott a liftaknás okosraktárnál és a honlapfejlesztésben egyaránt. Kónya János kiemelte, hogy a projekt mindenképpen érdemes a folytatásra.  Kardos Lajos (Szintézis-NET Kft.) elmondta, hogy az iparág hosszútávú továbblépési lehetősége az lesz, ha a kiszolgáló szerepből át tud lépni szolgáltató szerepkörbe, és ehhez a hallgatói projekten keresztül a Széchenyi István Egyetem hasznos inputokat adott.

 

A Szintézis-Net képviselője a velük együttműködő csapattal.

A mentorok képviseletében Dr. Konczosné Prof. Dr. Szombathelyi Márta hangsúlyozta, hogy nagyon sok hozzáadott érték származott a csapatok vegyes összetételéből. Különböző szakokból jőve egymást erősítették, és éppen az az innováció egyik forrása, ha különböző nézőpontokból világítunk rá ugyanarra a problémára. Igazolódott, hogy jó ötlet vállalatokat összehozni kreatív hallgatókkal és oktatókkal. Dr. Vehovszky Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy egyetemi stratégia a projektalapú oktatás felé haladás, erre pedig kiváló elehetőséget ad a kapcsolódás a valós ipari kihívásokhoz. A cégeknél hatalmas innovációs igény, az egyetemen pedig hatalmas innovációs potenciál van. Dr. Rámháp Szabolcs hangsúlyozta, hogy már nemcsak az egyetemi laborokban jelennek meg a cégek, hanem az oktatás keretében is nagy energiával dolgozhatnak valódi vállalati projekteken a hallgatók. Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka kiemelte, hogy a hallgatók friss szemléletet, új megközelítési módokat hoztak a cégek életébe. Dr. Süle Edit szerint sok olyan hasznos javaslatot is megfogalmaztak a diákok, amelyek nem is tartoztak az eredeti feladathoz.

Prof. Dr. Komlósi László, a Menedzsment Campus elnöke elmondta, hogy az előzetes várakozásokat is meghaladó, emergens hatásokkal járó eredményt hoztak az együttműködések, ennek is köszönhető, hogy ősztől nyolc újabb projekt indítását tervezi az egyetem.  

A hallgatói innovációs projektek koordinátora, a projektmenedzsmentben IPMA-minősítést szerzett Dr. Buruzs Adrienn fontos tapasztatnak tartja, hogy egy-egy komplex vállalati projekt végigvitele, az olyan készségek fejlesztése, mint a csapatmunka, a tervezés, a kommunikáció, a prezentáció, a cégek elvárásaihoz igazítja a képzést, és erősíti az egyetem kapcsolatát a helyi gazdasággal. Folytatás tehát ősztől, újabb nyolc hallgatói innovációs projektcsapattal.  (Az együttműködésre nyitott cégek a buruzs@ga.sze.hu címen vehetik fel a kapcsolatot az egyetemmel.)

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 28. - 2020. február 29.
Egyetemi szerver leállás 2020. február 29. 08:00 - 12:00
Szakirányválasztás 2020. március 2. - 2020. március 7.