A hosszú távú fenntarthatóság és az energiahatékonyság az Audi Hungariánál

Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. nem csupán az általa gyártott termékek, hanem az energiahatékonyság és a környezetkímélő termelés tekintetében is következetesen érvényesíti prémium színvonalú igényességét. Az energia gazdaságos felhasználása illetve a hosszútávon fenntartható működés a vállalati stratégia alapvető elemeiként teljes körűen és szisztematikusan integrált tényezők. A minősítési folyamat keretében az Audi Hungaria most első ízben integrálta új autógyártását az EMAS-irányelvek rendszerébe.

Az autók energiamérlegének már az első futott kilométerüktől kiegyenlítettnek kell lenniük" – vallja Achim Heinfling. Az Audi Hungaria motorgyártásának ügyvezetőjeként és környezetmenedzsment-megbízottként kollégáival intenzíven dolgozik a széndioxid-mérleg javításán, mégpedig már az új modellek születési fázisától kezdve. „Termékeinknek illetve gyártásuknak a lehető legkevésbé szabad terhelniük környezetünket" – hangsúlyozza Heinfling. „Az Audi Hungaria a hosszú távú fenntartható mobilitást klíma-semleges termelési megoldásokkal kapcsolja össze." A vállalat ennek érdekében innovatív technológiákat alkalmaz, s munkatársait is bevonja e törekvéseibe.

E hosszú távú fenntarthatóság célzott megvalósítása és fejlesztése szolgálatában az Audi Hungaria különleges rendszerközpontú koncepciót alkalmaz. A környezetvédelem szerves részeként működő energiamenedzsment központi feladata – a termelő- és tervezőrészlegekkel közösen – az energetikai célkitűzések megvalósulásának a minősített menedzsment-rendszerek keretein belüli hosszú távú biztosítása. Ennek során a hatékony és hosszútávon fenntartható energiafejlesztés mellett bizonyos energiafajták újrahasznosítása – elsősorban hulladékhő-hasznosítás formájában – illetve a termelés energia- és épületgépészeti igényének lehető legalacsonyabbra mérséklése áll a középpontban.

Az Audi Hungaria már jó ideje elkötelezte magát a hosszútávon fenntartható fejlődés és a környezeti erőforrások kímélése mellett, amelyekkel élen jár Magyarországon. A vállalat immár 1999 óta rendelkezik az Európai Unió környezetmenedzsment-rendszerének (Eco-Management and Audit Scheme; EMAS) rendkívül szigorú szabályzása szerinti minősítésével, ezzel párhuzamosan pedig 2001-től az ISO 14001 környezetmenedzsment-rendszer auditálására is sor került. Az elmúlt napokban az Audi Hungaria egy öko-audit során új autógyártását is bevonta energia- és környezetmenedzsment rendszerébe, ezzel a teljes gyár megszerezte az ISO 500001, az ISO 140001, illetve EMAS minősítést. Környezetvédelmi és energia-rendszerei elismeréseképpen az Audi Hungaria számos díjban részesült, köztük 2014-ben a vállalat környezetkímélő tevékenységeiért az Európai Bizottság által odaítélt EMAS-díjjal.

2010-ben került sor az energiamenedzsment kialakítására illetve a motorgyár már működő környezetmenedzsment-rendszerébe történő integrációjára. Száz végrehajtott intézkedés nyomán az Audi Hungaria összesen 9,7 GWh energiát takarított meg 2011 során. Ugyanezen időszakban mindezt további energiahatékonysági projektek és az energiamenedzsment-rendszer EN 160001:2009 szerinti minősítése követte, 2012-ben pedig a teljes rendszer DIN EN 50001 szabványra történő átállítása is megtörtént. A környezetmenedzsment-rendszerbe integrált energiamenedzsment a 2013. júniusban üzembe állított új járműgyárban is megkezdte működését. A gépkocsi- és motorgyártó audit-eredményei a vállalaton belül is kiváló értékeket mutatnak, amelyekkel az Audi Hungaria az Audi szervezetében is élen jár.

Az elmúlt négy év energia-megtakarítási mérlege önmagáért beszél: összesen 381 intézkedés eredményeképpen több mint 57,6 GWh energiát sikerült megspórolni. Az egy motor előállításához szükséges energiamennyiségre vetítve bő tíz százalékos csökkenést sikerült elérni az említett időszak során. 2010 és 2013 között évente átlagosan 3,7 százalékkal kevesebb energia került felhasználásra. A vállalat környezetvédelmi célkitűzései értelmében 2018-ig 25 százalékkal tervezi mérsékelni összesített energiafelhasználását.

Energiatermelés megújuló források igénybevételével

A megújuló források kiaknázásával, házon belül előállított energia az Audi Hungaria energiamenedzsmentjének alapvető eleme. Napelemek alkalmazásával évente 135 négyzetméter felületen 24 MWh energia állítható elő, amellyel éves szinten 12.800 kilogramm széndioxid kibocsátása előzhető meg. Ez nagyjából az Audi Hungaria 300 szabvány-laptopja éves energiaigényének felel meg.

További ígéretes megoldás a napenergiával előállított meleg víz. 2013-ban a a jözponti iroda- és szociális épület tetején 40 négyzetméternyi napelemes felület létesült, amely napenergiával melegíti fel az ivóvizet, összesen 80 irodát és 800 öltözőt látva el meleg vízzel. Az éves energia-megtakarítás ez esetben 31.000 kWh, a széndioxid-kibocsátás pedig 9.000 kilogrammal csökken.

Az új autógyár területén az elmúlt év során korszerű tömbfűtő-erőmű létesült, amely gázmotorjával az elektromos áramot és hőt egyszerre előállítva fűti, illetve látja el elektromos árammal az új gyárcsarnokokat. Alkalmazásával a lehető legkisebb mértékű primer energia-bevitel mellett nyerhető egyidejűleg elektromos és hőenergia. Az immár 2,7 MW teljesítményű fűtőerőmű továbbfejlesztésével évente 21.600 MWh energia takarítható meg, ami 6.300.000 kilogramm széndioxid kibocsátásának felel meg. Szemléletesebben fogalmazva az így előállított hőenergiával öt teljes évig lehetne fűteni Frankfurt/Main vásárközpontjának nagy tornyát. A károsanyag-kibocsátás csökkenése egy évi 30 ezer kilométer futásteljesítményű, 1.338 tagú A3-flotta széndioxid-kibocsátásával egyenértékű.

Megtakarítási lehetőségek energia-visszanyerés útján

Az energia előállítása mellett a rendelkezésre álló, illetve már felhasznált források hatékony visszanyerése az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. energiamenedzsment-koncepciójának további fontos eleme. Meghatározó területe a technikai folyamatok hőenergia-visszanyerése, amely során a motor-próbapadok fékezési és hulladékhő-energiáját hasznosítják az elektromosáram-ellátásban és a szociális helyiségek melegvíz-kiszolgálásában. Egyedül e technológiával éves szinten 1.000 MWh energia takarítható meg, ami egy 33 méteres szabadtéri úszómedence éves hőigényével egyenértékű.

Az említettekkel azonos elven működik a „Műszaki fejlesztés" épületkomplexumának energia-hatékony fűtése és szellőzése, ahol a sűrített és a hűtött levegő előállításának maradékhőjét hasznosítják, 400 kW teljesítményű berendezésben. A szellőző-teljesítményt a rendszer mindenkor a pillanatnyi légminőség függvényében szabályozza. E megoldással éves szinten 1.800 MWh, azaz egy közepes méretű iskola energiaigénye takarítható meg. A széndioxid-kibocsátás ennek következtében éves szinten 980 ezer kilogrammal csökkent.

A gyár szellőző-berendezéseiben 12.450.000 m3/h összteljesítményű hőenergia-visszanyerő rendszer üzemel, évente 75 ezer megawattórát spórolva meg. E mennyiség Győr lakóház-távfűtési hőigényének mintegy harmadát fedezhetné. 2013 óta zajlik a motorgyár csarnokfűtésének átépítése, amelyhez alacsony hőmérsékletű fűtés formájában a jövőben a hűtési energia előállításának hulladékhőjét veszik majd igénybe a téli időszakokban. E megoldással 15.500 MWh energia megtakarítása mellett 3.700.000 kilogrammal csökkenthető a széndioxid-kibocsátás.
A nagynyomású levegő előállításának maradékhőjét hasznosítva évente 6.200 MWh nyerhető vissza. A nagynyomású levegő előállítása során keletkező hőenergia alkalmas leválasztásával a folyamatba táplált energia összességében 94 százaléka alakul hasznosítható hővé. Az így nyert hőmennyiséget ezt követően közvetlenül a gyár távfűtő és ivóvíz-előkészítő rendszerébe táplálják.

Mindezt a földgáz-tüzelésű kazánok égéstermékeiből kivont füstgáz-hővisszanyerés technológiája egészíti ki. Az itt alkalmazott hőcserélő a melegvíz-hálózat előzetes felfűtését teszi lehetővé a füstgázok maradékhőjének hasznosításával. Az eredmény éves szinten további 1.700 MWh megtakarítása és 490 ezer kilogramm széndioxid légkörbe kerülésének megelőzése.

A hőenergia-visszanyerés említett megoldásai évente összesen 101.200 MWh energia megtakarítását teszik lehetővé, 29.090 tonnával – vagyis egy bő 186 millió kilométert futó Audi A3 emissziójával – csökkentve a széndioxid-kibocsátást.

Az energiafogyasztás csökkentése magas hatásfokú berendezések és diagnosztika segítségével

A legtisztább energia mindig a fel sem használt energia. Szintén jelentősen mérsékelhető az energiafelhasználás magas hatásfokkal üzemelő gépek és gyártóberendezések, valamint fejlett diagnosztikai eljárások alkalmazásával. Kiváló példái ennek a motorgyár hengerfej-megmunkáló részlegének energiatakarékos mosóberendezései és megmunkáló gépei, amelyek 2010 és 2014 között összesen 2.028 MWh energiát spóroltak meg. Az ehhez rendelhető mintegy 1.100.000 kilogramm széndioxid-kibocsátást 235 Audi A3 Limousine 30 ezer kilométer éves futásteljesítmény mellett produkálná.

A motorgyárban alkalmazott energia-hatékony szűrőberendezések és folyadékmenedzsment révén 2009 és 2014 között további 2.470 MWh energiát sikerült megtakarítani. E technikák a motorgyártás termelési folyamatainak hűtési, kenési, mosási és a megmunkálási hulladék eltávolítási feladatait látják el. Az energiaigény a teljes mennyiség 10-15 százalékát teszi ki. A párhuzamos üzemben működő szivattyúk számának csökkentésével, a hétvégi üzem időbeosztásának módosításával, az emulziók és olajak előmelegítésének fokozásával, valamint a szűrőszivattyúk számának és üzemidejének mérséklésével jelentős megtakarítást sikerült elérni.

A targoncák töltőállomásainak továbbfejlesztésével 2010 és 2013 között 1.043 MWh energiát sikerült megspórolni, illetve 566.662 kilogramm széndioxid kibocsátását megelőzni. A megtakarítást a szállítógépek számára jobb környezetvédelmi teljesítmény jellemezte akkumulátortöltő berendezések beszerzésével, illetve e töltők modernizálásával sikerült elérni.

Az új gyár energiaközpontjának létesítésekor a szabad hűtéssel előállított hűtőenergia is a célkitűzések között szerepelt. Ennek lényege, hogy a téli hónapok során az alacsony külső hőmérséklet is fontos szerephez jut a szükséges hűtött levegő gépi berendezés nélküli előállításában. A nyári időszakban kompresszoros hűtőrendszert használnak e célra. A hűtőberendezés ily módon megvalósított részleges üzeme révén évente 1.000 MWh, azaz mintegy 4.065 hűtőszekrény éves energiaigényének megfelelő mennyiség takarítható meg.

Az energiafelhasználás jelentős csökkenését sikerült elérni az intelligens energiamenedzsment, valamint az autógyár présüzemének építésekor integrált energia-hatékony berendezések segítségével. A jelentős megtakarítás mögött többek között az energia-visszatáplálás folyamata (rekuperáció) rejlik, intelligens energia-elosztással, hőmérséklet-alapú hűtésszabályzással, illetve a hidraulikus berendezések szivattyúinak soros kapcsolásával és a szabályzásukban használt frekvenciaváltóval. Az energiatárolók alkalmazásával a jövőben hatékonyan előzhetők meg a nem kívánt áramerősség-csúcsok.

Az energiatakarékos világítás használata a motorgyár csarnokaiban további megtakarítást tett lehetővé. Az energiatakarékos világítótestekkel – amelyek azonos megvilágítás mellett 59 százalékkal fogyasztanak kevesebb áramot a halogén lámpáknál – 12.050 MWh energiát sikerült megspórolni. Az így adódó éves megtakarításból egy középkategóriájú elektromos gépkocsi 2,3 alkalommal kerülhetné meg a Földet. Az új járműgyár épületeinek külső világítása LED-technikájú.

Központi ellenőrzés

Az említett fejlesztések mellett egy az épületgépészeti berendezéseket felügyelő központi ellenőrzőegység is létesült, amely az év 365 napján, éjjel és nappal egyaránt folyamatosan felügyeli, illetve szabályozza az Audi Hungaria megfelelő berendezéseit és rendszereit. Összesen 150 ezer adatot kontrollál, többek között a szellőzés, a szűrőrendszerek, a hőenergia-visszanyerés, illetve a különböző szivattyúk és szelepek területéről. A folyamatos energiaközpontú felügyeletnek és a hétvégi, illetve munkaszüneti napok alatti következetes rendszerleállításoknak köszönhetően évente 1.170 MWh energia takarítható meg és 636 ezer kilogramm széndioxid kibocsátása – 136 darab, évente 30 ezer kilométert futó Audi A3 emissziója – előzhető meg.

Mindezeken túl az Audi Hungaria a további optimalizációs lehetőségek kiaknázása érdekében fejlett energia-adatrögzítő rendszert épített ki. Jó példája ennek a négyhengeres Otto-motorok főtengely-gyártásának gyártósorába integrált energiamérési rendszer, amelynek keretében 41 mechanikai megmunkálógépet elektromos áram- és nagynyomású levegő-mérő, két hűtőközeg-berendezést pedig hőmérséklet- és térfogatáram-mérő készülékkel szereltek fel. Ezen adatokból a szakemberek további információkra számítanak az energia-megtakarítás, illetve a fogyasztás ellenőrizhetősége terén. Az így szerzett ismeretek alapján eddig éves szinten 300 MWh energiát sikerült megtakarítani.

Események

Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00