A felsőoktatási tanács a bizonyítványok megújítását javasolja

(Index/MTI, 2011. április 29.)

A Felsőoktatási és Tudományos Tanács (FTT) szerint a felsőoktatás demográfiai problémáinak megoldására az ott szerzett bizonyítványokat és tudást bizonyos időközönként kötelezően meg kellene újítani. A szervezet honlapján közzétett, nyolcvanegy oldalas elemzésben (http://www.ftt.hu/Portals/0/Strat%C3%A9giai_megalapoz%C3%A1s%20FTT.pdf) az áll, hogy még az idén elindítanák a felsőoktatási intézmények második integrációs hullámát.
A magyar felsőoktatás szabályozásának stratégiai megalapozása - az FTT ajánlása a felsőoktatás törvényi szabályozásának előkészítéséhez című dokumentumban (http://www.ftt.hu/Portals/0/Strat%C3%A9giai_megalapoz%C3%A1s%20FTT.pdf)  az szerepel: a pesszimista forgatókönyv szerint a jelentkezők száma 2016-2017-re nem haladja majd meg a százezret, míg az optimista változat szerint nem csökken százezer alá, a mesterképzés, a felsőfokú szakképzés és a nem nappali képzésben részesülők aránynövekedése miatt. A realista forgatókönyv szerint a felvételizők aránya a 2010-es 140 ezernél legalább 25 százalékkal lehet majd alacsonyabb.
Ebből következően a legambiciózusabb célkitűzés a hallgatószám szinten tartása lehet, és elsődleges feladat a felnőttképzés és a hasonló rövid részképzések becsatornázása a felsőoktatási képzésekbe.
Ha a belépők számát 30-35 százalékkal csökkentik, a jelenlegi 53 450-ről mintegy 30-35 ezerre, akkor 2015-ig 6-7 milliárd forintos normatívacsökkenéssel lehet számolni, ami várhatóan ezen a szinten is marad.

Kötelező továbbképzés
Az FTT szerint a felsőoktatási intézmények demográfiai problémáira megoldást jelenthet az a javaslatuk, hogy a felsőoktatásban szerzett bizonyítványokat, illetve tudást bizonyos időszakonként kötelező legyen megújítani, azaz kötelező legyen részt venni bizonyos idejű, nagyjából féléves szakmai továbbképzésen, amelynek költségeit részben a munkáltató, részben a beiskolázott felnőtt viselné. Ennek a képzési résznek a diplomaszerzéstől számítva tíz, illetve tizenöt éven belül meg kellene történnie, és újabb tíz év után ismét kötelező lenne a részvétel.
Hozzátették, hogy a felnőttképzés mellett az intézményeknek minél nagyobb számban kell bevonniuk külföldi hallgatókat és meg kell nyitniuk a kapukat a keletről, délről és a szomszédos országokból érkező hallgatók előtt. Ehhez minimálisan össze kell hangolni a határon túli intézményekkel a magyar felsőoktatási intézmények profilját.

Visszavonhatnák a címeket
A tanács úgy látja, a hazai felsőoktatási szféra differenciálását folytatni kell, a kutatóegyetemi minősítést nemzetközi mércéhez kell kötni, illetve a címhez rendelt forrásokat konkrét kutatástámogatássá alakítanák az alapfinanszírozás mellett. Az FTT tanulmányában a cím visszavonhatóságát is javasolja.
A felsőoktatási intézmények azon oktatóinak, akik komoly kutatómunkát folytatnak, jelentős óra- és adminisztrációs kedvezményeket adnának, és erőteljes belső differenciálást valósítanának meg az oktatói állománynál.
Mint írták, ösztönözni kell a költségtérítés árfolyamának a valós képzési költségekhez való fokozatos közelítését, és stratégiai céljuk, hogy a költségvetési támogatások öt éven belül ne haladják meg az intézményi költségvetés ötven százalékát.

Egységes rendszer
Az anyagban az is szerepel, hogy még az idén el kell indítani a felsőoktatási intézmények második integrációs hullámát. Kitértek arra is: az a cél, hogy egységes egyetemi rendszer alakuljon ki, melyben az egyetemi központok többnyire mesteri és doktori szintű programokat kínálnak, illetve kutatnak, egységeik pedig alap- és szakképzést kínálnak térségüknek, valamint "felhordják" anyaintézményükbe a legtehetségesebb hallgatókat.
A szervezet honlapján az olvasható, hogy a Felsőoktatási és Tudományos Tanács a szaktárca vezetőjének – a felsőoktatás fejlesztési, finanszírozási és kutatás-fejlesztési kérdéseiben – döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő független szakértői testülete.

Kevesebb főiskola és egyetem lesz
Az államilag finanszírozott hallgatói létszám jelentős csökkenését, a költségtérítéses képzés korlátok között tartását és az önálló felsőoktatási intézmények számának mérséklését tartalmazza az új felsőoktatási törvény átdolgozott, hamarosan a kormány elé kerülő változata. A minisztériumok közötti vita több pontja eldőlt, írja a Magyar Nemzet. Jövőre már csak negyvenezer, 2013-ban 35 ezer, 2014-ben pedig csak harmincezer fiatalt vesznek fel ingyenes képzésre.

Események

Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00