8/2017. számú rektori-kancellári körlevél - A megváltozott munkaképességű munkavállalók támogatása

Körlevelek

8/2017. számú rektori-kancellári körlevél - A megváltozott munkaképességű munkavállalók támogatása

Az intézményünkben dolgozó megváltozott munkaképességű munkavállalók részére  - a tavalyi évhez hasonlóan - egyszeri támogatás kerül folyósításra, a reprezentatív szakszervezettel, valamint az intézményi esélyegyenlőségi koordinátorral folytatott egyeztetések alapján.

 1. A juttatásra jogosultak köre(a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló törvény elveivel összhangban):
  1. akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 % vagy kisebb mértékű,
  2. aki legalább 40 % egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt,
  3. akinek a munkaképesség csökkenése 50-100 %, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy
  4. aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül.
 2. A jogosultságra vonatkozó irat, igazolás beküldési határideje a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz:

2017. december 5.

 1. Az egyszeri támogatás jogcíme: egyösszegű többlet bérjuttatás
 2. A juttatás időpontja: 2017. december 15-ig.

Kérjük a juttatásra jogosult munkatársakat, hogy a fentiek szerint  jelezzék jogosultságukat a Bér- és Munkaügyi Osztály felé. A támogatással kapcsolatban további információ Váginé Varga Zsuzsától kérhető (e-mail: vagi.zsuzsa@sze.hu)

Ezúton tájékoztatjuk a munkatársakat, hogy az intézményi esélyegyenlőségi koordinátor Pécsi Gertrúd (pgerti@sze.hu, tel: 96/503-400/3315 mellék).

Az intézkedés célja kifejezetten a megváltozott munkaképességű munkavállalók támogatása, segítése, az intézményi lehetőségek figyelembe vételével.

Kérjük a helyi vezetőket, bíztassák a munkatársakat, hogy amennyiben érintettek, jelezzék jogosultságukat a Bér- és Munkaügyi Osztály felé. A jogosultság nyilvántartása teljes adatvédelem mellett történik.

 

Győr, 2017. november 20.

 

                                            Dr. Földesi Péter                             Dr. Filep Bálint                        

                                                    rektor                                            kancellár   
Események

Munkaszüneti nap (nagypéntek) 2020. április 10.