7/2018. számú rektori-kancellári körlevél - Leltározási ütemterv

7/2018. számú rektori-kancellári körlevél

Leltározási ütemterv

 

A Leltározási szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 22.§. figyelembe vételével 2018. évre az alábbi leltározási ütemtervet adjuk ki a leltározás előkészítésével, végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokra:

A leltározás az egyetem használatában, kezelésében lévő valamennyi eszközre és forrásra kiterjed, ezek részletezését, a leltározás módját a csatolt melléklet tartalmazza. 

A vagyontárgyak közül 2018. évben valamennyi eszköz, szellemi termék illetve készlet esetében a meglévő állomány számbavételét mennyiségi felvétellel kell elvégezni az alábbiak szerint:

 • leltári számmal rendelkező vagyonelemek valamint a bútorok, felszerelési tárgyak leltározását megszámlálással,
 • készletek leltározását rovancsolással  (analitikus nyilvántartás összehasonlítása a valóságban található készletekkel)

A leltározási kötelezettség az egyetem minden szervezeti egységére kiterjed.

Az ütemterv szerint leltározott valamennyi eszköz és forrás értékelése a Gazdasági Igazgatóság Vagyonnyilvántartási Osztályának feladatát képezi.

 A leltározás fordulónapja:

 • a mennyiségi   felvétellel  leltározandó vagyonelemeknél 2018. október 1.
 • a mennyiségi felvétellel leltározandó távoktatásos jegyzeteknél 2018. június 30.
 • a mennyiségi felvétellel leltározandó bizományosi értékesítésre átadott egyetemi   jegyzeteknél 2018. november 30.
 • egyeztetéssel történő leltározásnál 2018. december 31.

A leltározás kezdeti és befejezési időpontja:

 • a mennyiségi felvétellel történő leltár kezdeti időpontja vagyonelemeknél: 2018. október 15.
 • a mennyiségi leltárfelvétel befejezési időpontja vagyonelemeknél: 2018. november 23.
 • a leltározási bizonylatok megküldésének határideje a GI Vagyonnyilvántartási Osztályhoz:  2018. november 30.
 • a mennyiségi felvétel kezdeti időpontja távoktatásos jegyzetleltár esetén: 2018. július 01.
 • a leltárfelvétel befejezési időpontja  távoktatásos jegyzetleltár esetén: 2018. július 08.
 • a mennyiségi felvétel kezdeti időpontja bizományosi értékesítésre átadott egyetemi  jegyzetleltár esetén: 2018. december 01.
 • a leltárfelvétel befejezési időpontja bizományosi értékesítésre átadott egyetemi jegyzetleltár esetén: 2018. december 12.

A mennyiségi felvétellel történő leltár feldolgozásának, kiértékelésének határideje a vagyonelemeknél: 2018. december 31.

Az egyeztetéssel történő leltározást a Gazdasági Igazgatóság dolgozói végzik.

A szervezeti egységek vezetőinek feladata az irányításuk alatt álló egységeknél:

 • a leltározás előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok meghatározása, ütemezése, (szabadságolások csak rendkívüli esetben engedélyezhetők)
 • a leltárutasításban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítása, megszervezése (személyi, tárgyi feltételek megteremtése)
 • a leltározásban résztvevő személyek (leltározási csoport) kijelölése a leltározási utasításban foglaltaknak megfelelően
 • idegen helyen tárolt eszközök meglétéről nyilatkozat megkérése, vagy a vagyonelem bekérése a leltár idejére
 • a leltározási utasításban és ütemtervben foglaltak megismertetése a leltározási csoport tagjaival
 • a leltáreltérések kivizsgálása
 • a leltárhiányokért való felelősség megállapítása
 • a felelősökkel szemben kártérítési eljárás kezdeményezése
 • intézkedés az eltéréseket előidéző okok megszüntetésére.

 

A leltározásban résztvevő személyekre  a javaslatot, illetve megbízást - külön ügyelve az összeférhetetlenségekre (a leltározó csoportvezető és leltárellenőr személye más és más legyen, a szervezeti egység vezetője nem lehet a csoport tagja stb.) -   a leltározási körzet (hely) megnevezésével a leltározási utasításban foglaltak szerint és határidőig kell megküldeni a GI Titkárságára. A leltározási utasítás kiadása augusztus végén várható.

A leltározás  irányítására  Stevula Zoltánnét, a GI Számviteli és Kontrolling Osztály dolgozóját jelölöm ki.

Az ütemterv szerinti leltározási feladatok gyakorlati lebonyolításával kapcsolatos tennivalókat a leltározási utasítás ismerteti.

 

Győr, 2018. június 29.

                                                                                            

            Dr. Földesi Péter                      Dr. Filep Bálint                       Papatyi Csaba

                     rektor                                    kancellár                        gazdasági igazgató

 

Melléklet2018. évben leltározandó eszközök és források

Események

WAKO utánpótlás Kick-box Európa-bajnokság 2019. augusztus 24. - 2019. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2019. augusztus 26. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév I. félévére 2019. augusztus 28. 06:00 - 2019. szeptember 7. 23:55
Tantárgyválasztási időszak 2019. szeptember 2. - 2019. szeptember 7.