7/2018. számú rektori-kancellári körlevél - Leltározási ütemterv

7/2018. számú rektori-kancellári körlevél

Leltározási ütemterv

 

A Leltározási szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 22.§. figyelembe vételével 2018. évre az alábbi leltározási ütemtervet adjuk ki a leltározás előkészítésével, végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokra:

A leltározás az egyetem használatában, kezelésében lévő valamennyi eszközre és forrásra kiterjed, ezek részletezését, a leltározás módját a csatolt melléklet tartalmazza. 

A vagyontárgyak közül 2018. évben valamennyi eszköz, szellemi termék illetve készlet esetében a meglévő állomány számbavételét mennyiségi felvétellel kell elvégezni az alábbiak szerint:

 • leltári számmal rendelkező vagyonelemek valamint a bútorok, felszerelési tárgyak leltározását megszámlálással,
 • készletek leltározását rovancsolással  (analitikus nyilvántartás összehasonlítása a valóságban található készletekkel)

A leltározási kötelezettség az egyetem minden szervezeti egységére kiterjed.

Az ütemterv szerint leltározott valamennyi eszköz és forrás értékelése a Gazdasági Igazgatóság Vagyonnyilvántartási Osztályának feladatát képezi.

 A leltározás fordulónapja:

 • a mennyiségi   felvétellel  leltározandó vagyonelemeknél 2018. október 1.
 • a mennyiségi felvétellel leltározandó távoktatásos jegyzeteknél 2018. június 30.
 • a mennyiségi felvétellel leltározandó bizományosi értékesítésre átadott egyetemi   jegyzeteknél 2018. november 30.
 • egyeztetéssel történő leltározásnál 2018. december 31.

A leltározás kezdeti és befejezési időpontja:

 • a mennyiségi felvétellel történő leltár kezdeti időpontja vagyonelemeknél: 2018. október 15.
 • a mennyiségi leltárfelvétel befejezési időpontja vagyonelemeknél: 2018. november 23.
 • a leltározási bizonylatok megküldésének határideje a GI Vagyonnyilvántartási Osztályhoz:  2018. november 30.
 • a mennyiségi felvétel kezdeti időpontja távoktatásos jegyzetleltár esetén: 2018. július 01.
 • a leltárfelvétel befejezési időpontja  távoktatásos jegyzetleltár esetén: 2018. július 08.
 • a mennyiségi felvétel kezdeti időpontja bizományosi értékesítésre átadott egyetemi  jegyzetleltár esetén: 2018. december 01.
 • a leltárfelvétel befejezési időpontja bizományosi értékesítésre átadott egyetemi jegyzetleltár esetén: 2018. december 12.

A mennyiségi felvétellel történő leltár feldolgozásának, kiértékelésének határideje a vagyonelemeknél: 2018. december 31.

Az egyeztetéssel történő leltározást a Gazdasági Igazgatóság dolgozói végzik.

A szervezeti egységek vezetőinek feladata az irányításuk alatt álló egységeknél:

 • a leltározás előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok meghatározása, ütemezése, (szabadságolások csak rendkívüli esetben engedélyezhetők)
 • a leltárutasításban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítása, megszervezése (személyi, tárgyi feltételek megteremtése)
 • a leltározásban résztvevő személyek (leltározási csoport) kijelölése a leltározási utasításban foglaltaknak megfelelően
 • idegen helyen tárolt eszközök meglétéről nyilatkozat megkérése, vagy a vagyonelem bekérése a leltár idejére
 • a leltározási utasításban és ütemtervben foglaltak megismertetése a leltározási csoport tagjaival
 • a leltáreltérések kivizsgálása
 • a leltárhiányokért való felelősség megállapítása
 • a felelősökkel szemben kártérítési eljárás kezdeményezése
 • intézkedés az eltéréseket előidéző okok megszüntetésére.

 

A leltározásban résztvevő személyekre  a javaslatot, illetve megbízást - külön ügyelve az összeférhetetlenségekre (a leltározó csoportvezető és leltárellenőr személye más és más legyen, a szervezeti egység vezetője nem lehet a csoport tagja stb.) -   a leltározási körzet (hely) megnevezésével a leltározási utasításban foglaltak szerint és határidőig kell megküldeni a GI Titkárságára. A leltározási utasítás kiadása augusztus végén várható.

A leltározás  irányítására  Stevula Zoltánnét, a GI Számviteli és Kontrolling Osztály dolgozóját jelölöm ki.

Az ütemterv szerinti leltározási feladatok gyakorlati lebonyolításával kapcsolatos tennivalókat a leltározási utasítás ismerteti.

 

Győr, 2018. június 29.

                                                                                            

            Dr. Földesi Péter                      Dr. Filep Bálint                       Papatyi Csaba

                     rektor                                    kancellár                        gazdasági igazgató

 

Melléklet2018. évben leltározandó eszközök és források

Események

Munkaszüneti nap (nagypéntek) 2020. április 10.