7/2016. sz. rektori-kancellári körlevél - A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésekről

A munkába járással kapcsolatos költségtérítés mértékét és rendjét a 39/2010. (II.26.) Kormányrendelet, valamint a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szabályozza. A hivatkozott jogszabályok alapján az Intézményünkben alkalmazott  elszámolási rend a következő:

 

1)      Egy adott hónapon belül kétféle elszámolási lehetőség van a közigazgatási határon kívülről történő munkába járásra:

a)      Utazási jeggyel vagy bérlettel történő elszámolás

  • autóbusz, vonat 2. kocsiosztály (pótjegyek nélkül), HÉV, hajó, komp stb.: a jegy vagy bérlet árának 86%-a
  • mind teljes, mind kedvezményes áron vásárolt jegyek, bérletek is elszámolhatók (azonban kedvezmény igénybevételére jogosító kártya, egyéb bizonylat ára nem téríthető meg)
  • hétvégi hazautazás – tartózkodási helyről a lakóhelyre – esetén legfeljebb havonta a nemzetgazdasági miniszter által közzétett felső korlátig (2016-ban 35.200 Ft)

VAGY

b)      Gépjárművel kapcsolatos költségtérítés: 9 Ft/km, 2017. január 1-től 15 Ft/km kerül megtérítésre.

  • Gépkocsi költségtérítés csak akkor számolható el, ha

-        nem áll rendelkezésre közösségi közlekedés, vagy

-        a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést, (hosszú várakozás: amely a munkavállaló személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges időt meghaladja)

-        a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni,

-        ha a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke van (általános szabály szerint csak közigazgatási határon kívülről történő munkába járásnál)

-        gépjárművel történő munkába járás költségtérítés igénylése esetén az internetes útvonaltervező programmal (www.utvonalterv.hu) a legrövidebb útvonal beállításokat alkalmazva kiszámított útvonalterv alapján számoljuk el a fizetendő térítést (nyilatkozat szerinti lakcímtől az egyetem címéig)

2)      Amennyiben a munkába járás költségtérítésére vonatkozó elszámolás kiemelkedően magas összegre vonatkozik, a Bér- és Munkaügyi Osztály kérheti az elszámolás gazdaságossági számítással történő alátámasztását. Kérjük a munkatársakat, hogy a munkába járás módjának megválasztásánál a jogszabályi előírásokon túl a gazdaságossági szempontokat minden esetben vegyék figyelembe!

3)      Napi munkába járás kizárólag a munkában töltött napokra számolható el! Szabadságos napokon, illetve betegség miatti távollét esetén erre nincs lehetőség, kérjük fokozottan figyeljenek a létszámjelentések és utiköltség elszámolások összhangjára!

4)      A munkába járás költségeire vonatkozó elszámolás ügyrendje:

a)      Az elszámolás előfeltétele a MUNKAÜGY-13-2016. számú, Nyilatkozat utazási költségtérítéshez című nyomtatvány kitöltése és leadása a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz (nyomtatvány minta mellékelve)

b)      Az elszámolásokat a MUNKAÜGY-6-2016. számú,  Igénybejelentés és igazolás a munkába járás költségtérítéséhez című nyomtatványon kell elkészíteni, és  HAVONTA kell eljuttatni mindig a TÁRGYHÓT KÖVETŐ HÓNAP 15. NAPJÁIG  a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz. A határidő betartása a dolgozó saját felelőssége, elmulasztása jogvesztő. (nyomtatvány minta mellékelve)

c)      A szabályosan elszámolt költségeket a Bér- és Munkaügyi Osztály tárgyhót követő hónap 25-ig téríti meg bankszámlára történő utalással.

5)      Az egyetem eltérő városban lévő telephelye és a székhely közötti utazás elszámolásának eltérő szabályai:

a)      A közalkalmazott a kinevezésében, vagy a munkaköri leírásában meghatározott  helyen végzi a munkaköri feladatait. Átmeneti jelleggel, időszakosan vagy tanulmányi félévhez kötődően  elrendelhető az így meghatározott munkavégzés helyétől eltérő helyen történő munkavégzés, mely esetben szükséges lehet Győr- Mosonmagyaróvár (mindkét irányban) közötti utazás költségeinek megtérítése.

b)      Az egyetem székhelye (9026 Győr, Egyetem tér 1.) és a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.) közötti utazás hivatalosan elrendelt kiküldetésként számolható el, az „Utazási szabályzat a bel- és külföldi hivatali utazások rendjéről” előírásainak figyelembe vételével (különösen a 2. pontjában meghatározott szabályok). A kiküldetési rendelvényen fel kell tüntetni a pontos indulási és érkezési címet, valamint az utazás pontos célját és az ellátott feladatot.

c)      Amennyiben a munkavállaló a kiküldetés kiinduló helyére való eljutáshoz e körlevél 1. pontja szerint munkába járás utiköltségére jogosult, azt a kiküldetéstől elkülönítetten, az 1. pont szerint kell elszámolni. (Ez esetben közösségi közlekedés esetén külön jegy csatolandó a munkába járás munkaügyi elszámolása mellé, és külön jegy a kiküldetés mellé, a megfelelő viszonylatra vonatkozóan!)

d)      A kiküldetések elszámolásának ügyrendje:

  • A szabályosan kitöltött, szükséges mellékletekkel felszerelt, utalványozott, kancellári aláírással ellátott kiküldetési rendelvényt havonta kérjük eljuttatni a Pénzügyi Igazgatósághoz tárgyhót követő hónap 15. napjáig.
  • A Pénzügyi Igazgatóság az ellenőrzés után a tárgyhót követő hónap 25-ig a munkavállaló bankszámlájára utalja az elszámolt költségeket.

 

 

Jelen körlevél kiadásával egyidejűleg hatályát veszti a 2/2010. sz. gazdasági főigazgatói körlevél 1. pontja, valamint a 12/2015. számú kancellári körlevél 4. pontja.

 

 A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK LETÖLTHETŐK (csak belépés után!):

 http://kh.sze.hu/downloadmanager/index/id/7544/m/8987 

 

G y ő r, 2016. október 10.

 

                                                                     Dr. Földesi Péter                             Dr. Filep Bálint                        

                                                                              rektor                                            kancellár                                  

Események

Winter Seminar 2021 2021. február 24. 09:00 - 2021. február 26. 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 26. - 2021. február 27.
Szakirányválasztás 2021. március 1. - 2021. március 6.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 5. - 2021. március 6.