5/2017. sz. rektori-kancellári körlevél a leltározási ütemtervről

Körlevelek

5/2017. sz. rektori-kancellári körlevél - Leltározási ütemterv

A Leltározási szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 22.§. figyelembe vételével 2017. évre az alábbi leltározási ütemtervet adjuk ki a leltározás előkészítésével, végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokra:

A leltározás az egyetem használatában, kezelésében lévő valamennyi eszközre és forrásra kiterjed, ezek részletezését, a leltározás módját a csatolt melléklet tartalmazza. 

A vagyontárgyak közül 2017. évben valamennyi meglévő eszköz, szellemi termék illetve készlet állományának számbavételét mennyiségi felvétellel kell elvégezni az alábbiak szerint:

 • leltári számmal rendelkező vagyonelemek leltározását vonalkódok segítségével,
 • bútorok, felszerelési tárgyak leltározását megszámlálással,
 • készletek leltározását rovancsolással  (analitikus nyilvántartás összehasonlítása a             valóságban található készletekkel)

A leltározási kötelezettség az egyetem minden szervezeti egységére kiterjed.

Az ütemterv szerint leltározott valamennyi eszköz és forrás értékelése a Gazdasági Igazgatóság (GI) feladata.

A leltározás fordulónapja:

 • a mennyiségi  felvétellel leltározandó vagyonelemeknél 2017. október 1.
 • a mennyiségi felvétellel leltározandó távoktatásos jegyzeteknél 2017. június 30.
 • a mennyiségi felvétellel leltározandó bizományosi értékesítésre átadott egyetemi jegyzeteknél 2017. november 30.
 • egyeztetéssel történő leltározásnál 2017. december 31.

A leltározás kezdeti és befejezési időpontja:

 • a mennyiségi felvétellel történő leltár kezdeti időpontja vagyonelemeknél: 2017. október 16.
 • A mennyiségi leltárfelvétel befejezési időpontja vagyonelemeknél: 2017. november 24.
 • A leltározási bizonylatok megküldésének határideje a GI Vagyonnyilvántartási Osztályhoz,  2017. november 30.
 • a mennyiségi felvétel kezdeti időpontja távoktatásos jegyzetleltár esetén: 2017. július 01.
 • a leltárfelvétel befejezési időpontja távoktatásos jegyzetleltár esetén: 2017. július 08.
 • a mennyiségi felvétel kezdeti időpontja bizományosi értékesítésre átadott egyetemi jegyzetleltár esetén: 2017. december 01.
 • a leltárfelvétel befejezési időpontja bizományosi értékesítésre átadott egyetemi jegyzetleltár esetén: 2017. december 12.

A mennyiségi felvétellel történő leltár feldolgozásának, kiértékelésének határideje a vagyonelemeknél: 2017. december 31.

Az egyeztetéssel történő leltározást a Gazdasági Igazgatóság dolgozói végzik.

A szervezeti egységek vezetőinek feladata az irányításuk alatt álló egységeknél:

 • a leltározás előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok meghatározása, ütemezése, (szabadságolások csak rendkívüli esetben engedélyezhetők)
 • a leltárutasításban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítása, megszervezése (személyi, tárgyi feltételek megteremtése)
 • a leltározásban résztvevő személyek (leltározási csoport) kijelölése a leltározási utasításban foglaltaknak megfelelően
 • idegen helyen tárolt eszközök meglétéről nyilatkozat megkérése, vagy a vagyonelem bekérése a leltár idejére
 • a leltározási utasításban és ütemtervben foglaltak megismertetése a leltározási csoport tagjaival
 • a leltáreltérések kivizsgálása
 • a leltárhiányokért való felelősség megállapítása
 • a felelősökkel szemben kártérítési eljárás kezdeményezése
 • intézkedés az eltéréseket előidéző okok megszüntetésére.

A leltározásban résztvevő személyekre  a javaslatot, illetve megbízást - külön ügyelve az összeférhetetlenségekre (a leltározó csoportvezető és leltárellenőr személye más és más legyen, a szervezeti egység vezetője nem lehet a csoport tagja stb.) -   a leltározási körzet (hely) megnevezésével a leltározási utasításban foglaltak szerint és határidőig kell megküldeni a GI Titkárságára. A leltározási utasítás kiadása augusztus végén várható.

A leltározás  irányítására  Stevula Zoltánnét, a GI Számviteli és Kontrolling Osztály dolgozóját jelölöm ki.

Az ütemterv szerinti leltározási feladatok gyakorlati lebonyolításával kapcsolatos tennivalókat a leltározási utasítás ismerteti.

 

 

Győr, 2017. június 19.

                                                                                            

 

   

               Dr. Földesi Péter                      Dr. Filep Bálint                    Papatyi Csaba

                      rektor                                    kancellár                     gazdasági igazgató

 

 

Melléklet2017. évben leltározandó eszközök és források 
Események

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.
Tantárgyválasztási időszak 2020. augusztus 24. - 2020. augusztus 29.