5/2017. sz. rektori-kancellári körlevél a leltározási ütemtervről

Körlevelek

5/2017. sz. rektori-kancellári körlevél - Leltározási ütemterv

A Leltározási szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 22.§. figyelembe vételével 2017. évre az alábbi leltározási ütemtervet adjuk ki a leltározás előkészítésével, végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokra:

A leltározás az egyetem használatában, kezelésében lévő valamennyi eszközre és forrásra kiterjed, ezek részletezését, a leltározás módját a csatolt melléklet tartalmazza. 

A vagyontárgyak közül 2017. évben valamennyi meglévő eszköz, szellemi termék illetve készlet állományának számbavételét mennyiségi felvétellel kell elvégezni az alábbiak szerint:

 • leltári számmal rendelkező vagyonelemek leltározását vonalkódok segítségével,
 • bútorok, felszerelési tárgyak leltározását megszámlálással,
 • készletek leltározását rovancsolással  (analitikus nyilvántartás összehasonlítása a             valóságban található készletekkel)

A leltározási kötelezettség az egyetem minden szervezeti egységére kiterjed.

Az ütemterv szerint leltározott valamennyi eszköz és forrás értékelése a Gazdasági Igazgatóság (GI) feladata.

A leltározás fordulónapja:

 • a mennyiségi  felvétellel leltározandó vagyonelemeknél 2017. október 1.
 • a mennyiségi felvétellel leltározandó távoktatásos jegyzeteknél 2017. június 30.
 • a mennyiségi felvétellel leltározandó bizományosi értékesítésre átadott egyetemi jegyzeteknél 2017. november 30.
 • egyeztetéssel történő leltározásnál 2017. december 31.

A leltározás kezdeti és befejezési időpontja:

 • a mennyiségi felvétellel történő leltár kezdeti időpontja vagyonelemeknél: 2017. október 16.
 • A mennyiségi leltárfelvétel befejezési időpontja vagyonelemeknél: 2017. november 24.
 • A leltározási bizonylatok megküldésének határideje a GI Vagyonnyilvántartási Osztályhoz,  2017. november 30.
 • a mennyiségi felvétel kezdeti időpontja távoktatásos jegyzetleltár esetén: 2017. július 01.
 • a leltárfelvétel befejezési időpontja távoktatásos jegyzetleltár esetén: 2017. július 08.
 • a mennyiségi felvétel kezdeti időpontja bizományosi értékesítésre átadott egyetemi jegyzetleltár esetén: 2017. december 01.
 • a leltárfelvétel befejezési időpontja bizományosi értékesítésre átadott egyetemi jegyzetleltár esetén: 2017. december 12.

A mennyiségi felvétellel történő leltár feldolgozásának, kiértékelésének határideje a vagyonelemeknél: 2017. december 31.

Az egyeztetéssel történő leltározást a Gazdasági Igazgatóság dolgozói végzik.

A szervezeti egységek vezetőinek feladata az irányításuk alatt álló egységeknél:

 • a leltározás előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok meghatározása, ütemezése, (szabadságolások csak rendkívüli esetben engedélyezhetők)
 • a leltárutasításban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítása, megszervezése (személyi, tárgyi feltételek megteremtése)
 • a leltározásban résztvevő személyek (leltározási csoport) kijelölése a leltározási utasításban foglaltaknak megfelelően
 • idegen helyen tárolt eszközök meglétéről nyilatkozat megkérése, vagy a vagyonelem bekérése a leltár idejére
 • a leltározási utasításban és ütemtervben foglaltak megismertetése a leltározási csoport tagjaival
 • a leltáreltérések kivizsgálása
 • a leltárhiányokért való felelősség megállapítása
 • a felelősökkel szemben kártérítési eljárás kezdeményezése
 • intézkedés az eltéréseket előidéző okok megszüntetésére.

A leltározásban résztvevő személyekre  a javaslatot, illetve megbízást - külön ügyelve az összeférhetetlenségekre (a leltározó csoportvezető és leltárellenőr személye más és más legyen, a szervezeti egység vezetője nem lehet a csoport tagja stb.) -   a leltározási körzet (hely) megnevezésével a leltározási utasításban foglaltak szerint és határidőig kell megküldeni a GI Titkárságára. A leltározási utasítás kiadása augusztus végén várható.

A leltározás  irányítására  Stevula Zoltánnét, a GI Számviteli és Kontrolling Osztály dolgozóját jelölöm ki.

Az ütemterv szerinti leltározási feladatok gyakorlati lebonyolításával kapcsolatos tennivalókat a leltározási utasítás ismerteti.

 

 

Győr, 2017. június 19.

                                                                                            

 

   

               Dr. Földesi Péter                      Dr. Filep Bálint                    Papatyi Csaba

                      rektor                                    kancellár                     gazdasági igazgató

 

 

Melléklet2017. évben leltározandó eszközök és források 
Események

MÉK nyílt nap 2020. január 24. 10:00 - 16:00
MÉK Gazdász Bál 2020. január 25.
Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00