5/2015. Kancellári Körlevél a 3/2015. kancellári körlevél kiegészítéséről

1./ Nemzetközi utazásokkal kapcsolatos konferenciaregisztráció: felhívjuk a dolgozók figyelmét a konferenciaregisztráció kapcsán arra, hogy amennyiben saját bankszámláról utalnak, vagy bankkártyával fizetik ki az előzetes regisztrációt, azt az Egyetem utólagosan nem tudja megtéríteni a dolgozó részére tekintettel arra, hogy a beszerzés központosított közbeszerzés köteles. A követendő eljárás: 

Amennyiben fizetés nélkül is lehetséges, az utazó beregisztrál a konferenciára, DE NEM FIZET, hanem a fizetési adatoknál megadja, hogy a számlafizető az utazási iroda, és proforma számlát kér az utazási iroda nevére (az utazási iroda nevét a BJO munkatársa megadja)

Amennyiben regisztrálni fizetés nélkül nem lehetséges, az utazó a regisztráció folyamatát is rábízza a nyertes utazási irodára. (Ezt már a BJO-ra küldött ajánlatkérésben kérjük jelezni a megjelölt összeg és befizetési határidő, a regisztrációhoz szükséges adatok megadásával és a megfelelő csatolt dokumentumokkal (meghívólevél, tagsági igazolás, diákstátusz igazolása stb!)

Összegezve: A konferenciára ugyanúgy be lehet regisztrálni, mint eddig, amennyiben ez fizetés nélkül lehetséges, de fizetni nem szabad semmit, hanem az utazási irodát kell megadni számlafizetőnek.

2./ Irodaszer beszerzések: felhívjuk a dolgozók figyelmét arra, hogy a Szállító által átadott szállítólevélen a 3/2015. kancellári körlevél 12./ pontjában feltüntetett szöveget szerepeltessék az 1. sz. mellékleten megadott teljesítésigazoló nevének és aláírásának a feltüntetésével. Kérjük, hogy az átvételkor a leszállított termékeket tételesen ellenőrizzék le és csak abban az esetben írják rá a teljesítésigazolást a szállítólevélre, amennyiben hiánytalan a mennyiség és minőségi kifogás sincs. Amennyiben mennyiségi vagy minőségi hiányt észlelnek az átvételkor, akkor a leszállított csomagot vissza kell adni a szállítónak, részleges átvételre nincsen lehetőség. A teljesítésigazolás aláírását követően a szállítóval szemben kifogással nem tudunk élni, ezért kérjük a körültekintő átvételt.

Amennyiben olyan terméket rendelnek meg, ami nem szerepel a szállító által összeállított listában, abban az esetben kérjük, hogy előzetesen egyeztessék le, hogy szállítható-e a termék a szállító részéről és kérjük, hogy a szállító általi visszaigazolást is csatolják hozzá a BJO részére való megrendelőlaphoz.   

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megrendelőlapot 2 eredeti példányban aláírva kérjük a BJO-ra megadni.

3./  Fénymásolók, multifunkciós gépek üzemeltetése, karbantartása:  felhívjuk a szervezeti egységek figyelmét, hogy a fénymásolók és multifunkciós gépek üzemeltetésére egységes központosított közbeszerzési eljárást kívánunk lefolytatni, ezért kérjük, hogy azoknak az egyetemi tulajdonú gépeknek az adatait (legalább a típus, helyét) is adják meg a BJO részére a beszerzes@sze.hu címre 2015. május 8. péntekig, amelyekre a korábbi években nem volt kötve karbantartási szerződés, hanem eseti javítások, tonercserék voltak, tekintettel arra, hogy mind a karbantartás, mind a toner központosított közbeszerzés köteles, ezért a korábbi eljárásra nincsen lehetőség.

A körlevél ide kattintva pdf formátumban letölthető.

Győr, 2015. április 29.

 Dr. Földesi Péter  Dr. Filep Bálint
 rektor kancellár 
 Dr. Szabóné dr. Pimpdeli Tímea  Papatyi Csaba
 BJO osztályvezető  gazdasági vezető

Események

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
WAKO utánpótlás Kick-box Európa-bajnokság 2019. augusztus 24. - 2019. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2019. augusztus 26. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév I. félévére 2019. augusztus 28. 06:00 - 2019. szeptember 7. 23:55