4/2015. sz. kancellári körlevél a saját bevételek felhasználásáról

Az Egyetem a fenntartótól kapott éves költségvetési támogatásból, valamint az önköltséges képzések bevételeiből finanszírozza a munkatársak illetményét, járulékait valamint az alapfeladat ellátásához tartozó infrastruktúra fenntartási költségeket. Ezen felül az egyetem vezetése az oktatási szervezeti egységek részére központi forrást kizárólag a jóváhagyott tervek alapján az alábbi oktatási tevékenységhez közvetlenül kapcsoló kiadásokra biztosít:

  • papír, irodaszer, toner
  • nyomdai szolgáltatás, nyomtató, fénymásoló bérlés, üzemeltetés, karbantartás
  • telefonköltség
  • nappali tagozatos óraadói díjkeret
  • professor emeritus
  • OTDK

Saját bevételi lehetőségek

a)      Pályázati projektek

A különféle pályázati forrásból érkező pénzeszközök egyetemi saját bevételnek minősülnek. Ezek felhasználása az adott pályázat elszámolási rendje és az Egyetem belső szabályai szerint történik.  Elvárás, hogy a projekt összköltségének legalább 15%-át kell kötelező bérbeszámítással és/vagy rezsi költség elszámolásával biztosítani. Saját bevételnek minősülnek az OTKA források is, felhasználásuk az OTKA pályázati útmutatóban előírtak szerint történhet.

b)      Szerződéses munkák

Az Egyetemre közvetlenül érkező szerződéses munkák árbevételéből 5% + 20% központi befizetési kötelezettség és központi irányítási költség kerül levonásra, a bevétel fennmaradó része a szervezeti egységnél a munka érdekében felmerülő kiadásokat fedezi. Az eljárásrendet a 2015. évtől hatályos Szerződéses munkák szabályzata tartalmazza.

A munkák szervezeti kóddal ellátott, elkülönített (94-es és 95-ös kezdetű) munkaszámokon kerülnek nyilvántartásra.

c)      Universitas-Győr Nonprofit Kft.

Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. az Egyetemmel kötött megállapodás alapján negyedévente a laborhasználatot igénylő megbízások nettó árbevételének legalább 15%-át utalja át az Egyetemnek laborhasználati díj címén. Az átutalt díjból a nettó árbevétel 15%-ának megfelelő rész  fedezi az egyetem központi működési és fenntartási költségeit, a 15% feletti rész az adott szervezeti egység elkülönített (10-es kezdetű) szervezeti kóddal rendelkező munkaszámán jóváírásra kerül. A fentieken túlmenően  az Universitas-Győr Nonprofit Kft-től pénzbeni adomány is érkezhet, a 22-xxxx-80 jelű munkaszámokra (xxxx a szervezeti kódot jelöli).  Az ilyen jogcímeken érkező forrásokat további levonás nem terheli.

d)      Külső szervezettel kötött támogatási szerződések

Támogatási szerződés alapján a támogató az Egyetemnek pénzbeli adományt vagy támogatást adhat. A beérkezett pénzeszközök elkülönített (22-es kezdetű) munkaszámon kerülnek nyilvántartásra. A Támogatási szerződésben meghatározott, az Egyetem alapfeladatával és belső szabályzataival összhangban álló támogatási célt – a 15%-os központi hozzájárulás elszámolása után- a szervezeti egység a rendelkezésre bocsátott forrásból megvalósítja.  Az adományból informatikai és bútor beszerzések is megvalósíthatók, mivel nem vonatkozik rájuk a 4/2014-es gazdasági vezetői körlevélben szereplő beszerzési tilalom.

e)      Külső szervezettől érkező eszköz adományok

Támogatási szerződés alapján a támogató az Egyetem szervezeti egységei részére eszköz formájában is adhat adományt. A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a támogató viseli. A szerződésben ki kell térni továbbá az eszközök becsült piaci értékére, ill. a támogatónál nyilvántartott könyv szerinti értékére. 

f)       Egyéb bevételek

  • Konferencia szervezéshez kapcsolódó részvételi díjak
  • Tanfolyamok szervezésével kapcsolatos bevételek
  • Más, itt nem szereplő tevékenységből származó bevételek

Valamennyi beérkező bevételhez költségvetést kell készíteni, mely a Kancellár jóváhagyása után használható fel, az egyetem belső beszerzési és gazdálkodási szabályzatainak megfelelően. A saját bevételek felett kötelezettségvállalási és utalványozási jogosultsággal az adott szervezeti egység vezetője rendelkezik (pl. tanszékvezető, dékán, intézet-igazgató).

1 millió Ft-ot elérő kötelezettségvállalás esetén a Rektor és Kancellár a kötelezettségvállaló.  

A körlevél ide kattintva letölthető pdf formátumban.

Győr, 2015. március 30.

Dr. Földesi Péter Dr. Filep Bálint
rektor kancellár
Papatyi Csaba  
gazdasági igazgató  

Események

Gyerekegyetem 2020 2020. június 22. - 2020. június 26.
Vizsgaidőszak vége 2020. június 27.
Szenátusi Ülés 2020. június 29. 14:00 - 16:00