3420… 3762… 4060 – évről évre több új hallgató Győrben

Évek óta tartja stabil növekedési dinamizmusát a Széchenyi István Egyetem a felvett hallgatók számát tekintve. Míg 2017-ben 3420, tavaly már 3762, idén szeptembertől pedig 4060 elsőéves hallgató kezdheti meg a tanulmányait a győri és mosonmagyaróvári campusokon.  Az országos átlag csaknem háromszorosa a növekedés rátája Győrben. A ponthúzást követően Dr. Kovács Zsolt főigazgatóval néztük át az impozáns felvételi adatokat.

Győr, 2019. július 24. – SZEhírek, Nyerges Csaba, fotó: Májer Csaba József

„A felvételi és a bent lévő hallgatói létszámadatok alapján kijelenthetjük, hogy kapacitásai határain működik a Széchenyi-egyetem. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben fel tudjuk tölteni az összes meghirdetett helyünket, és jó pár olyan szakunk van, ahová nem tudtunk felvenni mindenkit. Nemcsak az elsőévesek száma nő, hanem a hozott átlagpontszám is jelentősen emelkedett. Jól felkészült hallgatók érkeznek ősszel a Széchenyi István Egyetemre, miközben a kiváló oktatói munkát is visszaigazolja a munkaerőpiac” – foglalta össze a felvételi eredményeket Dr. Kovács Zsolt főigazgató. 

A Széchenyi-egyetem egyik vonzereje a kiváló ár-értékarányú kollégium.

A széchenyis brand évről évre több felvételizőt vonz tehát a győri egyetem képzéseire. Sokféle mutató létezik, de a diákok nézőpontjából biztosan az a legfontosabb, hogy a megszerezhető diploma mit ér a munkaerőpiacon. A cégek, intézmények keresik az itt végzetteket, és a legtöbben még az egyetemi évek alatt, a szakmájukban találnak is jól fizető munkahelyet. A felvettek száma nemcsak a hazai diákság körében nőtt. A nemzetközi hallgatók létszáma is emelkedik az utóbbi tanévekben, ugyanígy a duális képzésekben is többen, többféle cégnél kezdhetik meg szeptembertől tanulmányaikat.

„A növekvő hallgatói létszám hátterében ott van a kiváló oktatói munka, a vonzó kollégiumi szolgáltatás, a megújult infrastruktúra, a Közép-Európában egyedülálló laborháttér, a szakok megújulását is magával hozó, elismert hazai és külföldi professzorokat idevonzó angol nyelvű képzések, és a térség vonzereje természetesen. Győr maga is rendkívül népszerűvé vált a nagyvárosok között. A fejlesztéseket követően teljesen megújult, és kiemelt célpontja lett a diákoknak, a később itt letelepedni kívánó fiataloknak is. Egyetemünket nagyon élénk és aktív kapcsolat fűzi a térség gazdasági és társadalmi szereplőihez, elsősorban az Audi Hungaria Zrt-hez az oktatási és kutatási területeken egyaránt” – sorolja az indokokat a főigazgató, hogy miért is választják évről évre egyre többen a Széchenyi István Egyetemet.

Ha sorra vesszük a kilenc kart, ki kell emelni, hogy a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karon önmagában több mint ezer új elsőéves hallgató kezdheti meg szeptemberben a tanulmányait. Továbbra is nagyon népszerű a gépész- és a villamosmérnök képzés, ezzel együtt jelentősen nőtt a mérnökinformatikus alapképzésre felvettek száma. A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon az  átlagpontszám is emelkedett, többek kezdhetik meg tanulmányaikat államilag finanszírozott helyeken, és új szakként indul a turizmus menedzsment mesterképzés. Az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon nőtt az érdeklődés a környezetmérnök szak iránt, és angol nyelven is indul logisztikai mérnök alapképzés. A járműmérnök szak közben továbbra is húzóerőt jelent. Az Építész-, Építő és Közlekedésmérnöki Karon az építőipar szárnyalása nemcsak a karra jelentkező hallgatók számában, hanem az emelkedő ponthatárokban is jól érzékelhető, legerőteljesebben az infrastruktúra-építő mesterszakon, illetve a szerkezet-építő mesterszakon és az építőmérnöki alapszakon.

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon az összlétszámmal együtt erősödött a jogász nappali képzés, valamint a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szak is nappali és levelező képzésben egyaránt. Az Apáczai Csere János Karon új szakként indul a közösségszervezés, a gyógypedagógia változatlanul nagyon népszerű, a tanitóképzés pedig erősödött. A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karon az összlétszám emelkedett, és angol nyelven is indul képzés élelmiszermérnök alapszakon. Változatlanul nagyon népszerű a mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki mesterszak. Az Egészség- és Sporttudományi Karon a sport- és rekreációszervezés alapszakon nőtt a felvettek száma, és továbbra is nagyon keresett a levelező tagozatos ápolóképzés.  A Művészeti Karon az új szakok (karmester, gordonka) sok új hallgatót vonzottak, és erősödött a mesterképzés aránya.

 

Dr. Kovács Zsolt: „Nemcsak az elsőévesek száma nő, hanem a hozott átlagpontszám is jelentősen emelkedett.”

„A beváros közelsége, a világszínvonalú hallgatói versenycsapatok, a sportolási lehetőségek, a mindent egy helyen biztosító, korszerű campus, és a magas színvonalú kollégiumi ellátás teljessé teszi az egyetemi éveket a Széchenyi István Egyetemen” – hangsúlyozza Dr. Kovács Zsolt főigazgató, hozzátéve, hogy a kiváló oktatóknak köszönhetően a képzés színvonala is folyamatosan nő. Az egyetem együtt változik a digitális- és a társadalmi fejlődéssel. Nemcsak a tanulni vágyóknak biztosítja élethosszon át a tovább- és átképzési lehetőségeket. Vonzó életpályamodellt állít fel az oktatók, kutatók számára is. Az ipari-vállalati-társadalmi kapcsolatok, a gazdasági együttműködések, a folyamatos fejlesztések pedig a hosszútávú stratégiai célkitűzések mentén elvezetnek a vállalkozói egyetemmé váláshoz, azzal együtt pedig a még hatékonyabb tehetséggondozáshoz” – hangsúlyozza a főigazgató.

„A mintatantervi reform végigvitele segített csökkenteni közben az oktatók leterheltségét. Több idejük marad így a tehetséges hallgatók felkarolására a hazai és a nemzetközi diákok körében egyaránt. Hiszen a felvettek száma nemcsak az itthoni fiatalok körében növekedett. Velük együtt több külföldi hallgató kezdheti meg tanulmányait a QS Rankings világtérképére is felkerült, nemzetközivé váló Széchenyi István Egyetemen” – világít rá Dr. Kovács Zsolt. 

Események

Gyerekegyetem 2020 2020. június 22. - 2020. június 26.
Vizsgaidőszak vége 2020. június 27.
Szenátusi Ülés 2020. június 29. 14:00 - 16:00