2014. évi csatlakozás központosított közbeszerzéshez

GMF hírek

2014. évi csatlakozás központosított közbeszerzéshez

Tisztelt Kollégák!

Ezúton tájékoztatom a Kollégákat, hogy egyetemünk csatlakozott a 2014. II. negyedévre (április 1-től - június 30-ig) terjedő időszakra a központosított közbeszerzési rendszerhez az alábbi tárgyakban:

1./ számítógéprendszerek;
2./ nemzetközi utazásszervezés.

1./ A számítógéprendszerek esetében a beszerzés a központosított közbeszerzési rendszerben verseny újraindításával történhet. Az informatikai eszközök vonatkozásában az 1982/2013., illetve 1025/2014.(I.30.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom továbbra is fennáll, kivéve a kis értékű tárgyi eszközöket, valamint az uniós forrásból, elkülönített állami pénzalapokból, OTKA forrásból, valamint adományokból való beszerzéseket.
A kis értékű informatikai eszközök (bruttó 200 eFt alatt) vonatkozásában érvényes keretszerződésünk van a Szintézis Zrt-vel a saját költségvetési forrásból való beszerzésekre, amellyel kapcsolatban korábbi körlevelünkben (2014.04.04-én) tájékoztatást adtunk, amelyet az üzenethez is csatoltunk. Ismételten kérjük, hogy a megrendelés kozbeszerzes@szintezis.hu e-mail címen keresztül történjen, oda kell a megrendelést elküldeni és a beszerzés vonatkozásában a 2014.04.04-én kelt tájékoztatáshoz csatolt szerződés szerint eljárni.

2./ Az utazásszervezés esetén: a külföldi utazások megrendelése, szervezése a központosított rendszeren keresztül történhet. A rendszerbe való belépéshez az Egyetemi Informatikai és Médiaközponttól (csabi@sze.hu) kérhető belépési jogosultság. Három utazási iroda (IBUSZ Utazási Irodák Kft., az OTP Travel Kft, és a Weco Travel Idegenforgalmi Kft.) közül a legkedvezőbb árat, csomagot ajánlótól történhet a beszerzés. A megrendelés folyamatát az utazási szerződések 3. sz. melléklete tartalmazza, a kapcsolattartókat a 4. sz. melléklet (javasolt az ott megjelölt személyekkel felvenni a kapcsolatot az ajánlatkéréshez).

Felhívom a figyelmet arra, hogy a megrendelések mindig az adott szervezeti egység keretére történhetnek és a megrendelőlapot kell előzetesen kötelezettségvállalásra leadni a GMF Pénzügyi és Számviteli Osztályára!

Ezúton is felhívom a figyelmet, hogy az Egyetem elfogadott éves összesített közbeszerzési terve az egyetemi honlapon elérhető (Egyetem/GMF/közbeszerzés/közbeszerzési dokumentumok alatt). Amennyiben olyan új igény merül fel, amely közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi szükségessé, kérem a tervbe való felvételről és annak rövid indokáról a Műszaki Ellátási és Fejlesztési Igazgatóságot (MEFI)előzetesen tájékoztatni szíveskedjenek, az eljárás csak a terv módosítása után indítható. Az ügyintézéshez segítséget a mefi@sze.hu e-mail címen is lehet kérni a MEFI munkatársaitól. A körlevelet az egyetem honlapján közzétesszük. Kérem a szíves közreműködésüket, hogy a vezetésükhöz tartozó szervezeti egység-, tanszék- és projektvezetők részére a körlevél megküldésre kerüljön. Szíves együttműködésüket előzetesen is megköszönve,

Tisztelettel:

Lipi László
Széchenyi István Egyetem (SZE)
Műszaki Ellátási és Fejlesztési Igazgatóság
igazgató
Események

Szenátusi Ülés 2020. március 30. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00