2014/12 sz. gazdasági vezetői körlevél a közalkalmazotti felvételi és átsorolási eljárás rendjéről

2014/12 sz. gazdasági vezetői körlevél a közalkalmazotti felvételi és átsorolási eljárás rendjéről

A közalkalmazotti jogviszonyok létrehozásával, belső munkatárs új munkakörbe történő átsorolásával kapcsolatos előkészítő folyamatok lebonyolításának szabályai a következők:

1)       Új közalkalmazotti jogviszonyt csak előzetes engedélyeztetés alapján, az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak figyelembe vételével lehet létrehozni.

2)       Az engedélyeztetési és  adminisztrációs folyamatok egyszerűsítése és segítése érdekében új nyomtatvány kerül bevezetésre, melynek az azonosítója:

GMF-MÜGY-15-2014_HR sablontábla

Ezzel egyidejűleg a korábban használatos GMF-MÜGY-9-2014 és GMF-MÜGY-11-2014. számú nyomtatványok használaton kívül kerülnek.

3)       A közalkalmazotti álláshely betöltésére, új munkakörbe történő átsorolásra irányuló kezdeményezéshez a GMF-MÜGY-15-2014_HR sablontábla nyomtatvány megnyitása után a teendők a következők:

a)       Kizárólag az  „adatsablon” munkalapon kell dolgozni, kérjük az adatokat értelemszerűen kitölteni. A kitöltést lenyíló ablakokban látható segédadatok segítik. Az adatsablon kitöltésével a megfelelő adatok egyidejűleg bekerülnek mind a GMF-MÜGY-15-A-2014 Pályázati lap munkalapra, mint a GMF-MÜGY-15-B-2014 Kinevezési lap munkalapra.

b)       Első lépésben a GMF-MÜGY-15-A-2014 Pályázati lap nyomtatványt kérjük kinyomtatni, és a megfelelő aláírásokkal ellátva továbbítani a Rektori Hivatalba Dr. Kovács Zsolt főtitkárhoz, valamint a teljes GMF-MÜGY-15-2014_HR sablontábla fájlt elektronikusan a fotitkar@sze.hu  címre. Az előterjesztést a dékán vagy igazgató írja alá, azonban ha a pénzügyi forrás felett más rendelkezik (pl. projekt forrás esetén), akkor a pénzügyi forrás felett rendelkező vezető aláírása is szükséges az iratra. A pályázatok meghirdetését minden esetben csak rektori engedély birtokában indítjuk.

c)       A pályázatok lebonyolítása után, a megfelelő személy kiválasztását követően az adatsablon zölddel jelölt mezőibe kérjük beírni a még hiányzó információkat, majd ezután a GMF-MÜGY-15-B-2014 Kinevezési lap nyomtatványt  kérjük kinyomtatva a Rektori Hivatalba Dr. Kovács Zsolt főtitkárhoz eljuttatni. Az új közalkalmazott munkaügyi felvétele, illetve a belső munkatársak új munkakörbe történő átsorolása csak rektori engedéllyel ellátott GMF-MÜGY-15-B-2014 Kinevezési lap alapján történhet meg.

4)       Törvényi előírás alapján az oktatói-kutatói-vezetői pályázatokat 30 napig, a nem oktatói pályázatokat 15 napig kell legalább hirdetni, továbbá számításba kell venni, hogy a pályázatokat egy központi portálra is be kell küldeni, ahol a munkaügyi beküldés után 4 napra vállalják a publikálást. Az oktatói-kutatói-vezetői pályázatokat a tanszéki, kari elővéleményezés után a Szenátus is véleményezi a rektori döntés előtt. A nyomtatványok kitöltéséhez szükség esetén munkaügyi információk, tájékoztatás kérhető a Munkaügyi Csoportnál.

Kérjük, hogy az engedélyeztetési és pályáztatási folyamat lebonyolításához szükséges időszakokat figyelembe véve kellő időben készítsék elő a nyomtatványokat.

Az 1.sz. melléklet ide kattintva letölthető.

Győr, 2014. szeptember 19.

Dr. Földesi Péter Papatyi Csaba
rektor gazdasági vezető

 

      

 

 

 

 

                                                                              

 

Események

Szenátusi Ülés 2020. március 30. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00