20 éve avatták az első Győrben végzett jogászdoktorokat

20 éve, 2000. július 1-jén - egy szombati napon - avatták az első győri jogászdoktorokat. A hazai jogászképzés történetében is jelentős eseményre Winkler Csaba akkori, Kisalföld napilapban is megjelent írásával emlékezünk.

Győr, 2020. július 2. - SZEhírek

Szombaton az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának ünnepi tanácsülésén a győri jogászképzés hatvanöt végzős hallgatóját avatták doktorrá. Huszonketten az elmúlt héten fejezték be záróvizsgáikat, ők július 14-én tehetik le jogászdoktori esküjűket. A Felső- és Nyugat-Dunántúlon most elsőként végeztek a legklasszikusabbnak tartott társadalomtudományi szakon fiatalok. Mindez jelzi, hogy meggyökeresedett a jogászképzés Győrben, s a szak a leendő Széchenyi-egyetem egyik meghatározó pillérévé válhat.

A Széchenyi-főiskola infrastruktúrájára alapozott jogászképzés a nagy hagyományú Győri Jogakadémia megszűnése után 103 évvel, fél évtizeddel ezelőtt egyetemi szakként tért vissza a Felső-Dunántúl meghatározó városába. Győrben a ma már történelminek nevezett 1995-ös, kezdő évfolyam 116 fővel indult, a záróvizsgát ez év elején 92 hallgató kezdte meg, s nyolcvanheten elérték céljukat, sikeresen teljesítették a diplomaadási követelményeket. A díszes diploma tíz hallgatónak „summa cum laude" (jeles), hatvankettőnek „cum laude" (jó), tizenötnek „rite" (közepes) minősítésű.

Az első győri jogászdoktorok 2000-ben vehették át az oklevelüket. (Fotó: Winkler Csaba)

A képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa egyetértésével megalapított közös ELTE-SZIF Oktatási Intézetben folyik. A győri joghallgatók az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói, s az ELTE tanterve, szabályzatai vonatkoznak rájuk. „A széchenyis felsőoktatási törekvések sikeresen találkoztak a fővárosi egyetem fogadókészségével" - fogalmazta meg a doktorrá avatáskor az együttműködés lényegét dr. Szalay Gyula, a győri jogászképzés intézetének igazgatóhelyettese. Mindenképpen előnyös, hogy a Széchenyi-főiskola - még főiskolai keretek között együttműködve az ELTE jogi karral - egy kiforrottabb képzési rendszerrel kérheti a jogász egyetemi szak akkreditációt.
Summa cum laude (jeles) minősítésű diplomát vehetett át a győri dr. Frank Tímea.

- A győri jogi képzés eredményes befejezése nagy öröm számomra - mondta a doktorrá avatás utáni percekben. - Most már minden szép, s természetesen nem a vizsgák előtti stresszekre emlékezem. Köszönöm, hogy a Széchenyi-főiskola és az Universitas-Győr Alapítvány lehetővé tette győri jogi tanulmányainkat. Mivel a szak követelményei azonosak a budapestivel, nagyon kemény volt a hajtás - értékelte a diplomához vezető utat Tímea. A sport jelentette a Széchenyi-főiskolához kötődés első lépcsőfokát. Mindenféle bajnokságba - a kosárlabdától a szuperkupákig - beneveztünk, s szerintem ez segítetté legjobban beilleszkedésünket a Széchenyi-főiskola helyi társadalmába.

(A győri jogászképzés első diplomásai - Kisalföld, 2000. július 3. / Winkler Csaba archívuma)


Események

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.