15/2014. sz. gazdasági vezetői körlevél-Könyvek, folyóiratok 2015. évi beszerzési rendje

15/2014. sz. gazdasági vezetői körlevél

 Könyvek, folyóiratok 2015. évi beszerzési rendje

A 2013-2014-ben történt ÁSZ ellenőrzésnek köszönhetően szükségessé vált az Egyetem Könyvtára, illetve szervezeti egységei, dolgozói által beszerzett könyvek, bel- és külföldi folyóiratok egységes kezelése és egybeszámítása.

A korábbi évek gyakorlatától eltérően 2015. évtől az egyetemi költségvetést terhelő könyvek, folyóiratok beszerzése kizárólag az Egyetemi Könyvtáron keresztül történhet az alábbiak szerint: 

1./ A szervezeti egység saját kerete terhére történő könyv, folyóirat beszerzés:

A konkrét könyv, folyóirat beszerzési igényt kérjük bejelenteni elektronikus úton a faniko##kukac##sze.hu e-mail címre megjelölve az alábbiakat: a könyv, folyóirat címe, írója/szerzője, ISBN száma, adott esetben forgalmazó megjelölése, munkaszám feltüntetése, pályázat esetén pályázati azonosító.

Az Egyetemi Könyvtár az igénybejelentésnek megfelelően a közbeszerzési eljárásban kiválasztott forgalmazótól beszerzi az igényelt könyvet, folyóiratot. Amennyiben a szerződött forgalmazó a kért könyvet, folyóiratot nem tudja szállítani, más forgalmazótól is beszerezhető. A leszállított könyvet, folyóiratot az Egyetemi Könyvtár könyvtári állományba veszi, de a beszerzést kezdeményező Szervezeti egységnél kerül elhelyezésre a leszállítást követően. A számla határidőben való rendezése a fedezettel rendelkező szervezeti egység felelőssége. Az Egyetemi Könyvtár a leszállított könyvet, folyóiratot a beérkezett és általa leigazolt számlával együtt adja át a szervezeti egység részére.

2./ Könyvtári keret terhére történő beszerzések:

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is érvényben marad a könyvtári keret terhére történő könyv, folyóirat beszerzés, ahol a szervezeti egység kölcsönzés formájában kapja meg az igényelt könyvet, folyóiratot. Az igénybejelentés az 1./ pontban foglaltak szerint történik.

Felhívjuk a dolgozók figyelmét, hogy a körlevélben foglaltaktól eltérően beszerzett könyvek, folyóiratok utólagos kifizetésére nincsen lehetőség.

Győr, 2014. november 17.

Dr. Földesi Péter Papatyi Csaba
rektor gazdasági vezető

A körlevél pdf formátumban ide kattintva letölthető

Események

Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00