15/2013. sz. gazdasági vezetői körlevél

Külsős személyek megbízási szerződéssel történő foglalkoztatásának szabályai 

A  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban Nftv.)  25. §. (4) bekezdése az oktatási, vizsgáztatási feladatok tekintetében az alábbiak szerint rendelkezik:

„ A felsőoktatási intézményben megbízási jogviszony azzal létesíthető, illetve tartható fenn, aki büntetlen előéletű, és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul.”

Azt a tényt, hogy a (4) bekezdésben meghatározott kizáró ok nem áll fenn, a megbízási jogviszony létrejötte előtt igazolni szükséges.

Az igazolás két módon teljesíthető:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal, vagy
  • amennyiben főállását tekintve olyan munkakörben foglalkoztatják, amely eleve erkölcsi bizonyítványhoz kötött, akkor a főállású munkáltató által kiállított fenti tartalmú igazolással

A megbízási szerződés megkötése előtt a szerződéskötésre jogosult illetékes vezető kötelessége a fenti feltétel teljesítését igazoló irat beszerzése a megbízni kívánt személytől. Az igazolást a szerződésnek a Munkaügyi Csoporthoz történő megküldése előtt a munkaügyi példányhoz kérjük csatolni. Megbízási szerződés csak a fenti igazolás birtokában köthető meg és fizethető ki, kérem fokozottan ügyeljenek erre.

Az erkölcsi bizonyítvány beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatási díjat a Nftv. 25.§.(6) bekezdés alapján intézményünk köteles megtéríteni. Amennyiben ezzel élni kíván a megbízott, akkor a szolgáltatási díjra vonatkozó számla mellékelésével ezt megteheti. A szolgáltatási díj összege azt az adott keretet terheli, amelyhez a megbízási szerződés kapcsolódik.

A Nftv. 24.§. (5) bekezdése előírja továbbá a büntetlen előélet mellett feltételként a megbízási szerződéssel foglalkoztatottra is, hogy rendelkezzen az előírt végzettséggel és szakképzettséggel. E feltételt szintén a megbízási szerződés megkötése előtt szükséges megvizsgálni. Be kell kérni a végzettséget igazoló iratok másolatát, és azt – az Oktatási Hivatal felé történő kötelező FIR adatszolgáltatás érdekében – haladéktalanul el kell juttatni a Tanulmányi Osztály felé szkennelt formátumban a czetti.henriett@sze.hu e-mail címre. Ezt szükséges megtenni azon megbízottak esetében is, akik már szerepelnek a NEPTUN rendszerben, az új szerződés megkötésekor. Az olyan megbízottak esetében, akik újként kerülnek a tanulmányi rendszerbe, a már eddig megszokott Adatlap új oktató/kutató felviteléhez nyomtatvány mellékleteként csatolni szükséges az iratok másolatát.

Győr, 2013. december 19.

Dr. Földesi Péter
rektor
Papatyi Csaba
gazdasági vezető


Aláírt példány letöltése

Események

Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Nyilvános doktori védés - Győrvári János 2020. január 30. 11:00 - 13:00
Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny 2020. január 31. - 2020. február 2.
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.