14/2015. Kancellári körlevél - Felsőoktatási támogatási megállapodás gazdasági társaságokkal

Az egyetem szervezeti egységeinek 2015. évtől lehetősége van saját bevétel növelésére vállalkozásokkal kötött felsőoktatási támogatási megállapodás keretében.

A társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján az adózás előtti eredményt csökkenti a felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás keretében, az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 50 százaléka.

A megállapodás megkötésével kapcsolatban az Egyetemen belüli központi koordinációs feladatokat Ivánné Szabó Timea (ivanne@sze.hu, tel.: 3113, Kancellári Hivatal, ) látja el.

A szakmai kérdésekben Papatyi Csaba (papatyi.csaba@sze.hu, tel.: 3403 Gazdasági Igazgatóság) nyújt támogatást.

 

Támogatási megállapodás kötésének ügymenete:

  • A szervezeti egység a tárgyalások megkezdése előtt a Kancellári Hivatalt előzetes tájékoztatja. Egységes szerződés sablon kérhető a Kancellári Hivatalban.
  • A szervezeti egység megállapodik a partnerrel a feltételekben (támogatás ideje, formája) és a megállapodás tervezetet előzetesen elektronikus formában megküldi Kancellári Hivatal részére, előzetes jóváhagyásra.
  • Az előkészített szerződést a szervezeti egység 4 példányban aláíratja a partner céggel.
  • A szerződést az EMMI köti a partner céggel, ezért a tervezett kezdő dátum előtt legalább 15 nappal a Kancellári Hivatal részére kell eljuttatni, ahonnan továbbításra kerül az EMMI felé.
  • A szerződés aláírása után a szervezeti egység vezetője kezdeményezi az egyedi munkaszám megnyitását.
  • Az adóalap megállapítása céljából a Gazdasági Igazgatóság évente igazolást állít ki a Partner részére, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját.

I. A támogatás felhasználása

A beérkezett pénzeszközök szerződésenként elkülönített (22-es kezdetű) munkaszámon kerülnek nyilvántartásba. A Támogatási szerződésben meghatározott, az Egyetem alapfeladatával és belső szabályozásával összhangban álló támogatási célt – 25 %-os központi hozzájárulás elszámolása után – a szervezeti egység a rendelkezésre bocsátott forrásból megvalósíthatja.

A támogatás felhasználása az érvényben lévő beszerzési szabályok szerint történhet, abból informatikai és bútor beszerzések is megvalósíthatók.

II. ÁFA fizetési kötelezettség az intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás keretében ingyenesen tulajdonba adott eszköz esetén

Általános jelleggel elmondható, hogy az ingyenes termékátadások fő szabály szerint nem vonnak maguk után ÁFA fizetési kötelezettséget, kivétel azonban ez alól, ha az eredetileg az adóalany gazdasági tevékenysége érdekében beszerzett, ám utóbb a felsőoktatási intézmény részére ingyenesen tulajdonba átadott termék beszerzéséhez kapcsolódóan az eszközt átadó adóalanyt levonási jog illette meg. Ebben az esetben az eszközt ingyenesen átadó szervezetet ÁFA fizetési kötelezettség terheli.

1.sz.melléklet 14/2015. sz. Kancellári körlevél támogatási megállapodás minta

2.sz.melléklet 14/2015. sz. Kancellári körlevél Téjékoztató

Győr, 2015. október 27.

Dr. Földesi Péter  Dr. Filep Bálint Papatyi Csaba
rektor kancellár

gazdasági igazgató


Események

Szenátusi Ülés 2020. március 30. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00