13/2015. Kancellári körlevél

Tájékoztatás diákmunka, valamint informatikai javítási szolgáltatás igénybevételének rendjéről

1./ Diákmunka igénybevétele: 

2015. szeptember 1-től 2017. március 31-ig terjedő határozott időre közbeszerzés eljárás keretében keretszerződést kötött Egyetemünk az Uniwork Iskolaszövetkezettel. A szerződés keretén belül  adminisztratív és fizikai munka, konferencia- és rendezvényszervezési feladatok, továbbá szakmai diákmunka elvégzésére nyílik lehetőség. 2015. évben az elszámolható órabér nettó 664 Ft/óra/fő+ áfa, amely összeg a minimál bér változásával módosulhat.

Központi költségvetési forrás terhére (74-es munkaszám) diákmunka elszámolására a funkcionális és szolgáltató központi szervezeti egységeknél van lehetőség. Minden egyéb esetben saját forrás terhére finanszírozható.

Diákmunka igénybevételének folyamata:

  • A szervezeti egység illetékes munkatársa előkészíti a jelen körlevél 1.sz. melléklete szerinti megrendelőlapot, gondoskodik a megfelelő aláírásokról (szervezeti egység vezető, Beszerzési és Jogi Osztály, 100 eFt felett pénzügyi ellenjegyzés, kancellár), majd megküldi közvetlenül az info@uniwork.hu  e-mail címre. 
  • Az elvégzett munka teljesítésigazolása a 3. számú melléklet szerinti Teljesítésigazolás nyomtatványon történik, a megrendelőlapon teljesítésigazolóként kijelölt munkatárs által. Az aláírt nyomtatványt a szolgáltatást nyújtó részére át kell adni.

2./ Informatikai eszközök javítása:

2015. július 28-tól 2017. augusztus 26-ig terjedő időszakra közbeszerzési eljárás keretében keretszerződést kötött Egyetemünk a Szintézis Zrt-vel (továbbiakban: Vállalkozó).

A szerződés keretén belül az egyetem tulajdonában lévő informatikai eszközök javítása rendelhető az alábbiak szerint: adatmigráció 5000.-Ft/óra + áfa, technikusi óradíj 1800.-Ft/óra +áfa, mérnöki óradíj: 6600.-Ft/óra + áfa.

Központi költségvetési forrás terhére (74-es munkaszám) csak a közvetlenül oktatáshoz kapcsolódó informatikai eszközök, valamint a központi funkcionális és szolgáltató szervezeti egységek informatikai eszközeinek javíttatási költsége számolható el. Nem oktatási célú eszközök javíttatása saját forrásból finanszírozható.

Az informatikai eszközök javítási szolgáltatásának ügyintézési menete a következő:

  • A Szervezeti egység jelzi a hibát az Egyetemi Informatikai Központ (EIK) részére a help@sze.hu e-mail címen, vagy a http://mefi.sze.hu/hibabejelento  internetes címen.
  • Az EIK a javítási szolgáltatásra ajánlatot (óradíj kalkulációt) kér a szerződés szerint a Vállalkozótól.
  • Az EIK a beérkezett árajánlat és a hibabejelentés alapján „Javítási adatlapot” készít, amely a megrendelés mellékletét képezi majd. Az EIK az ajánlatot és a Javítási adatlapot elektronikusan megküldi a hibát bejelentő szervezeti egység számára.
  • A szervezeti egység elkészíti a jelen körlevél 2.sz. melléklete szerinti Megrendelőlapot, melyet a szervezeti egység vezető aláírása után  eljuttat a Beszerzési és Jogi Osztályra, amely intézi a továbbiakban a megrendelést. A megrendelés tényéről az EIK és a szervezeti egység e-mailben kap tájékoztatást.
  • Az elvégzett munka teljesítésigazolása a 3. számú melléklet szerinti Teljesítésigazolás nyomtatványon történik, a megrendelőlapon teljesítésigazolóként kijelölt munkatárs által. Az aláírt nyomtatványt a szolgáltatást nyújtó részére át kell adni.

A javítási szolgáltatásokkal kapcsolatos számlák ügyintézése központilag történik.

Mellékletek letöltése: (bejelentkezés szükséges)

1.sz.melléklet 13/2015. sz. Kancellári körlevél diákmunka

2.sz.melléklet 13/2015. sz. Kancellári körlevél informatikai javítások

3.sz.melléklet 13/2015. sz. Kancellári körlevél teljesítésigazolás

 

Győr, 2015. október 7.

Dr. Földesi Péter  Dr. Filep Bálint
rektor kancellár

Események

Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN) 2019. április 16. - 2019. április 19.
Munkaszüneti nap (Nagypéntek) 2019. április 19.
Fiatalok IstenTisztelete 2019. április 21. 20:00 - 21:00
Networkshop 2019 konferencia 2019. április 23. - 2019. április 26.