13/2015. Kancellári körlevél

Tájékoztatás diákmunka, valamint informatikai javítási szolgáltatás igénybevételének rendjéről

1./ Diákmunka igénybevétele: 

2015. szeptember 1-től 2017. március 31-ig terjedő határozott időre közbeszerzés eljárás keretében keretszerződést kötött Egyetemünk az Uniwork Iskolaszövetkezettel. A szerződés keretén belül  adminisztratív és fizikai munka, konferencia- és rendezvényszervezési feladatok, továbbá szakmai diákmunka elvégzésére nyílik lehetőség. 2015. évben az elszámolható órabér nettó 664 Ft/óra/fő+ áfa, amely összeg a minimál bér változásával módosulhat.

Központi költségvetési forrás terhére (74-es munkaszám) diákmunka elszámolására a funkcionális és szolgáltató központi szervezeti egységeknél van lehetőség. Minden egyéb esetben saját forrás terhére finanszírozható.

Diákmunka igénybevételének folyamata:

  • A szervezeti egység illetékes munkatársa előkészíti a jelen körlevél 1.sz. melléklete szerinti megrendelőlapot, gondoskodik a megfelelő aláírásokról (szervezeti egység vezető, Beszerzési és Jogi Osztály, 100 eFt felett pénzügyi ellenjegyzés, kancellár), majd megküldi közvetlenül az info@uniwork.hu  e-mail címre. 
  • Az elvégzett munka teljesítésigazolása a 3. számú melléklet szerinti Teljesítésigazolás nyomtatványon történik, a megrendelőlapon teljesítésigazolóként kijelölt munkatárs által. Az aláírt nyomtatványt a szolgáltatást nyújtó részére át kell adni.

2./ Informatikai eszközök javítása:

2015. július 28-tól 2017. augusztus 26-ig terjedő időszakra közbeszerzési eljárás keretében keretszerződést kötött Egyetemünk a Szintézis Zrt-vel (továbbiakban: Vállalkozó).

A szerződés keretén belül az egyetem tulajdonában lévő informatikai eszközök javítása rendelhető az alábbiak szerint: adatmigráció 5000.-Ft/óra + áfa, technikusi óradíj 1800.-Ft/óra +áfa, mérnöki óradíj: 6600.-Ft/óra + áfa.

Központi költségvetési forrás terhére (74-es munkaszám) csak a közvetlenül oktatáshoz kapcsolódó informatikai eszközök, valamint a központi funkcionális és szolgáltató szervezeti egységek informatikai eszközeinek javíttatási költsége számolható el. Nem oktatási célú eszközök javíttatása saját forrásból finanszírozható.

Az informatikai eszközök javítási szolgáltatásának ügyintézési menete a következő:

  • A Szervezeti egység jelzi a hibát az Egyetemi Informatikai Központ (EIK) részére a help@sze.hu e-mail címen, vagy a http://mefi.sze.hu/hibabejelento  internetes címen.
  • Az EIK a javítási szolgáltatásra ajánlatot (óradíj kalkulációt) kér a szerződés szerint a Vállalkozótól.
  • Az EIK a beérkezett árajánlat és a hibabejelentés alapján „Javítási adatlapot” készít, amely a megrendelés mellékletét képezi majd. Az EIK az ajánlatot és a Javítási adatlapot elektronikusan megküldi a hibát bejelentő szervezeti egység számára.
  • A szervezeti egység elkészíti a jelen körlevél 2.sz. melléklete szerinti Megrendelőlapot, melyet a szervezeti egység vezető aláírása után  eljuttat a Beszerzési és Jogi Osztályra, amely intézi a továbbiakban a megrendelést. A megrendelés tényéről az EIK és a szervezeti egység e-mailben kap tájékoztatást.
  • Az elvégzett munka teljesítésigazolása a 3. számú melléklet szerinti Teljesítésigazolás nyomtatványon történik, a megrendelőlapon teljesítésigazolóként kijelölt munkatárs által. Az aláírt nyomtatványt a szolgáltatást nyújtó részére át kell adni.

A javítási szolgáltatásokkal kapcsolatos számlák ügyintézése központilag történik.

Mellékletek letöltése: (bejelentkezés szükséges)

1.sz.melléklet 13/2015. sz. Kancellári körlevél diákmunka

2.sz.melléklet 13/2015. sz. Kancellári körlevél informatikai javítások

3.sz.melléklet 13/2015. sz. Kancellári körlevél teljesítésigazolás

 

Győr, 2015. október 7.

Dr. Földesi Péter  Dr. Filep Bálint
rektor kancellár

Események

XIII. Regionális Állásbörze 2018. november 13.
Vörös Tünde PHD értekezésének műhelyvitája 2018. november 13. 10:00 - 13:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 16. 00:00 - 2018. november 17. 23:00