1/2014. sz. gazdasági vezetői körlevél

A 15/2013.sz. gazdasági vezető körlevél kiegészítése, valamint munkaügyi tájékoztatás (nyilatkozatok, nyomtatványok)

1) A 15. sz. gazdasági vezetői körlevélben foglalt szabályozással kapcsolatban 2014. január 1-i hatállyal egy törvénymódosítás lépett életbe (2013. évi CCXLV. tv.), a következők szerint:

„(5a) Nem kell alkalmazni az (5) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezést, ha a megbízási jogviszonyt megbízottként létesíteni kívánó személy az (5) bekezdés szerinti kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el.”

Fentiek értelmében a 15.sz. gazdasági vezetői körlevél előírásait az alábbiak szerint egészítem ki:

a) a legfeljebb félévenként megújított megbízási szerződések esetén nem kell minden alkalommal bekérni az előírt igazolásokat, ha a kizáró okok hiányát első alkalommal megfelelően igazolta a megbízott. Ez alkalmazandó az oktatásra foglalkoztatott doktorandusz hallgatókra is.

b) A büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt vagy munkáltatói igazolást nem kell megküldeni a Munkaügyi Csoporthoz, azt az érintett oktatási szervezeti egység őrzi, a saját iratkezelési rendje szerint. A megbízási szerződésen a megbízó aláírásával igazolja, hogy a megbízott megfelel a körlevelekben előírt feltételeknek.

2) A 2014. évben alkalmazandó nyilatkozat nyomtatványokat csatoltan küldjük az alábbiak szerint:

a) Családi adó- és járulékkedvezmény érvényesítéséhez: GMF-MÜGY-17-2014.számú nyomtatvány

Beküldési határidő: 2014. január 15. (szerda)

b) Személyi kedvezmény érvényesítéséhez: GMF-MÜGY-12-2014. számú nyomtatvány (csak a súlyos fogyatékos dolgozóknak)

Beküldési határidő: 2014. január 15.(szerda)

c) Bérkompenzáció igényléséhez: GMF-MÜGY-14-2014. számú nyomtatvány

Beküldési határidő: 2014. március 15.

Minden nyilatkozatot 2 példányban kell beküldeni a Munkaügyi Csoporthoz. Kitöltés előtt kérem alaposan tanulmányozzák át a kitöltési útmutatókat! Kérjük a határidők pontos betartását, mivel az összegyűjtött nyilatkozatokat a Magyar Államkincstár felé továbbítanunk kell.

3) Új munkaügyi nyomtatványok kerültek fel a GMF honlapjára, kérem, hogy a továbbiakban csak a 2014. évi aktualizált nyomtatványokat használják! A nyomtatványok és a fenti nyilatkozatok letölthetők a http://gmfi.sze.hu címről kiindulva. Külön felhívom a figyelmet a GMF-MÜGY-1-2014.számú, többletfeladat elrendelésére vonatkozó, illetve a GMF-MÜGY-2-2014.számú megbízási szerződés nyomtatványra. A büntetlen előélet igazolására vonatkozó munkáltatói igazoláshoz mintát készítettünk GMF-MÜGY-3-2014.számmal, illetve a GMF-MÜGY-4-2014.sz. kifizetési adatlapon is tartalmi  változtatás történt. Amely nyomtatványok GMF-MÜGY-..-2013.számmal szerepelnek a honlapon, azok változatlanul használhatóak 2014-ben.

Győr, 2014. január 7.

Dr. Földesi Péter
rektor
Papatyi Csaba
gazdasági vezető


Körlevél megtekintése PDF formátumban

2. pont mellékletei: GMF-MÜGY-17-2014GMF-MÜGY-12-2014GMF-MÜGY-14-2014

Események

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.
Tantárgyválasztási időszak 2020. augusztus 24. - 2020. augusztus 29.