„Ha egy kapu kinyílik, be kell lépni rajta” – vallja az új széchenyis professzor

A közoktatásban, magyar-történelem szakos középiskolai tanárként eltöltött tartalmas két évtized után, 2004-ben került a Széchenyi István Egyetemre Dr. Konczosné Prof. Dr. Szombathelyi Márta. Azt követően tizennégy év elegendő volt számára ahhoz, hogy végigrobogjon az egyetemi tudományos ranglétrán, és megszerezze a professzori fokozatot. Egyetemi tanári kinevezése nemrég jelent meg a Magyar Közlönyben.

Győr, 2018. október 29. – SZEhírek, Nyerges Csaba

A legkülönfélébb rendezvényeken találkozhatunk a Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék új egyetemi tanárával itthon és külföldön egyaránt. Tudományos diákköri rendezvényeken, szakmai konferenciákon, a kamarával közös, különleges szakmai képzéseken egyaránt feltűnik. Szinte mindenhol ott van, és nagy energiával dolgozik az oktatásban, a kutatásban és a szakmai/társadalmi kapcsolatok építésében egyaránt. Nem csoda, hogy tudományos léptékkel mérve rövid idő alatt sikerült eljutnia a professzori címig.

 

Dr. Konczosné Prof. Dr. Szombathelyi Márta tizennégy év alatt jutott el az egyetemi tanári kinevezésig.

„Bár az ember egyedül veszi át az egyetemi tanári kinevezését, mégis, mint annyi minden más, ez is csapatmunka eredménye. Kiváló példaképek, támogató kollégák és kreatív hallgatók segítik a folyamatot. Nagyon szerencsés voltam, hogy a közoktatásban eltöltött húsz év után bekerülhettem a doktori képzésbe, majd a dinamikus, fiatal Széchenyi István Egyetemre, ahol nagyszerű mentorokat találtam. A doktori iskolából Szépe György professzort kell megemlítenem. Szintén innét datálódik és mai napig aktív az együttműködés témavezetőmmel, Borgulya Ágnes professzorral. A Széchenyi-egyetemen elsőként Szekeres Tamás professzor úrtól kaptam hasznos iránymutatásokat. Az első tudományos cikkeimet Rechnitzer János professzor úr mentorálta. Bakonyi István professzor pedig példát mutatott arra, hogyan lehet és miért fontos hatékonyan szakmai és kollegiális kapcsolati hálót építeni, ápolni. Ők és több kiváló professzor is nagyon sokat segítettek abban, hogy kirajzolódjon előttem egy követendő egyetemi tanári példakép” – mondja Konczosné Szombathelyi Márta, aki maga sem hitte, hogy két évtizednyi, közoktatásban tevékeny tanárként eltöltött időszak után még jöhet a felsőoktatási karrier is.

Minden mozgás egyfelé tart, jó irányba megy az egyetemen

A professzor a győri Kovács Margit iskolában kezdett dolgozni 1983-ban. Munkatársai támogatásával térhetett vissza később, 2000-ben a pécsi egyetemre, az alma materébe, ahol a korábbi főiskolai diploma mellé - már a család, két gyermek mellett - egyetemi diplomát is szerzett. Doktori fokozatát a PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programban szerezte meg.

„Nem sokat tudtam akkoriban még a PhD-programról, de nagy kaliberű oktatók ajánlották, és azt gondoltam, ha egy kapu kinyílik az ember előtt, azon be kell lépni. Hátha később nem tárul fel újra. A közoktatási munka mellett, pénzügyi támogatás nélkül, persze nem volt egyszerű megszerezni a PhD-fokozatot, de végül sikerült. És arra gondoltam, hogy ha egy tanárnak PhD-fokozata van, annak a felsőoktatában kell dolgoznia. Így kerültem 2004-ben a győri egyetemre” – idézi fel a széchenyis kezdeteket az újonnan kinevezett professzor.

Az egyetemmel való kapcsolat már 2000-ben, a Közgazdász Szakkollégiummal való együttműködéssel elkezdődött, ahol Dr. Ferenczi Zoltán kérte fel kommunikáció/retorika kurzus tartására. Főállású munkatársként 2004-től dolgozik az egyetemen, először a Kommunikációs Titkárságon és óraadóként a Marketing és Menedzsment Tanszéken. Sokat tanult a legendás kommunikációs titkártól, Winkler Csabától a mellette töltött két év alatt. Többek között azt, milyen fontos, hogy a szervezeti egységek tudjanak egymásról, és a külső partnereknek is naprakész ismereteik legyenek az egyetemről. A Kommunikációs Titkárság után a Regionális-tudományi és Közpolitikai, majd a Marketing és Menedzsment, 2014-től pedig a Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék következett.

„Hatékonyan tudjuk erősíteni az egyetem ipari kapcsolatait különböző kutatásokon, képzéseken, tanácsadásokon keresztül. Az újonnan megvalósuló Menedzsment Campus kötődik a tanszékünkhöz is, segítheti az egyetem szolgáltató központtá válását a KKV-k és a nagyvállalatok számára. Úgy érzem, minden mozgás egyfelé tart, jó irányba megy az egyetemen, termékeny szinergiát érzek a törekvésekben” – mondja Konczosné Szombathelyi Márta, rátérve így már a saját kutatási területeire, hiszen tudományos munkája is a gazdaság felé irányul. PhD dolgozatában a tőketelepítés nyelvi és kulturális infrastruktúráját vizsgálta, vagyis a kultúraközi kommunikációt a győri, külföldi tulajdonú cégek körében. 2013-ban habilitált stratégiai kommunikációmenedzsment témából, idén pedig egyetemi tanárrá nevezte ki a köztársasági elnök a gazdálkodás és szervezéstudományok területén.

Az iskolateremtés és a tudásátadás kulcsszavak a professzori létben

Úgy tartja, hogy professzornak lenni rendkívül nagy felelősség és lehetőség is egyben. Lehetőség azért, mert igen magas presztízse van és nagy szakmai szabadsággal jár. Ugyanakkor felelősséggel is, amiben a kulcsszavak az „iskolateremtés és tudásátadás”: A diákok, fiatal kollégák, a közösség segítése abban, hogy fejlődjenek, hogy megtalálják az útjukat.

 

Sok konferenciát, workshopot szervez, az Akadémiai Naphoz kötődően például a családi vállalkozások generációváltásáról tanácskoztak, vállalkozók és egyetemi szakemberek. Fotó: Májer Csaba József

„Nagy előny, hogy a nemzetközi tudományos életben személyes ismerőseimhez tudom delegálni őket. Sokat fejlődtem magam is a fél éves angliai vendégtanári utamon, ahol szervezeti kommunikáció és menedzsment területekkel foglalkoztam. Nagyon szívesen dolgozom a nemzetközi kapcsolatok építésén, mert fontosnak érzem, hogy minél nagyobb számban tudjuk bevonzani a nemzetközi hallgatókat és oktatókat az egyetemre, és hogy megjelenjünk mi is a nemzetközi szakmai közösségekben, növelve a hírnevünket. Nem elég jót csinálni, azt tudatni is kell – ahogy Angliában a PR szakértő kollégák is tanítják („Doing good and letting people know it”)” – mondja, és vallja, hogy ugyanakkor csak a tartalmas dolgokról érdemes hírt adni. Egyik bölcs mondás tanácsát szereti követni, miszerint „Deep rivers move with silent majesty, shallow brooks are noisy (A mély folyók csendes fenséggel mozognak, a sekély patakok zajosak).

„Megtiszteltetés számomra, hogy a Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola munkájában témavezetőként és oktatóként is részt vehetek. Öt doktorandusz hallgatómból egy már végzett, négyen a legjobb úton vannak a fokozat megszerzése felé” – mondja.

Az egész család a Széchenyi István Egyetemhez kötődik

A vállalkozások fejlesztésén már évek óta együtt dolgozik a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamarával. Vállalkozásfejlesztés tantárgyat indítottak, majd tizenkét éve együtt szervezik a HR és kommunikáció témájú különféle workshopokat, konferenciákat. Egy legutóbbi munkakonferencián például, az Akadémiai Naphoz kapcsolódóan, a családi vállalkozások generációváltásáról tanácskoztak. „Megtiszteltetés volt számomra, amikor az együttműködésért átvehettem a Kamarai ezüst emlékérmet” – mondja a professzor, aki a vállalkozások és az egyetem közötti kapcsolatokat kiemelten fontos területnek tartja, és nagy tisztelettel adózik a vállalkozói/ vállalati teljesítmények iránt. Az MTA Kommunikációmenedzsment Munkabizottság titkáraként is számos konferenciát, workshopot szervez, köteteket szerkeszt, a kis-, közép- és a nagyvállalatok kommunikációmenedzsmentje mellett vizsgálva a stratupok, a közszolgálat, a klaszterek és számos szervezeti forma kommunikációját.

Egy másik kiemelt tevékenységi területe a tehetséggondozás. „A Tudományos Diákköri Tanács és a Tehetségsegítő Tanács elnökeként úgy látom, hogy nagyon sokféle talentum rejlik a diákokban, amiknek a kibontakoztatásához inspiráló környezetet tud teremteni az egyetem. E célból is szívesen veszek részt helyi és országos tehetségprogramok szervezésében. Büszkén viselem a Mestertanár Aranyérem kitűzőt, az Országos Tudományos Diákköri Tanács tehetséggondozásért adományozott elismerését, amely szintén csapatmunka eredménye. A díj Rákli-Szabados Eszter, az egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács tagjai - többen közülük elnyerték a kiváló OTDK szervező elismerést - és sok elkötelezett kollégám, továbbá az ESZK, a központi hivatalok és a hallgatói önkormányzat számára is elismerő üzenet. Büszke vagyok a velük való együttműködésre”.

A munka mögött ott áll a támogató család. „Mindkét fiunk a Széchenyi István Egyetemen szerezte a diplomáit, és itt Győrben építik a szakmai karrierjüket, nemzetközi nagyvállalatoknál. Eredményeikre a férjemmel együtt – aki szintén az egyetem oktatója – nagyon büszkék vagyunk” – mondja Konczosné Szombathelyi Márta.

A magasan jegyzett, külföldi szaklapokba publikáláson túl két könyv megírása is a közeljövő tervei között szerepel: az egyik a családi vállalkozások, a másik a kommunikáló vállalatok témakörét járná körül. A célok között ott szerepel az MTA doktori cím elérése is. Saját szakmai jövőjéről pedig azt tartja, hogy csak dolgozni kell, és az egyetemi közeg kínálja hozzá az újabb és újabb izgalmas feladatokat, lehetőségeket.

Események

Szenátusi Ülés 2020. március 30. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00