A koronavírussal kapcsolatos helyzet - Gyakran ismételt kérdések

Hogyan valósítják meg az oktatást az egyetemen a következő időszakban?

Amint azt a 4/2020. számú rektori-kancellári körlevél tartalmazza, a Széchenyi István Egyetem Rektora és Kancellárja 2020. március 22-ig tavaszi szünetet rendelt el a globálisan kialakult járványügyi helyzet miatt. Ebben az időszakban az oktatás és a számonkérés szünetelt. Az egyetemi alkalmazottak számára a tavaszi szünet időszaka alatti munkanapok tanításmentes munkanapoknak minősültek. 2020. március 23-tól az oktatás távoktatás formájában folytatódik. A távoktatás során sem történhet meg a hallgatók részéről a felsőoktatási intézmények látogatása. A távoktatás módjáról, részleteiről a hallgatók külön tájékoztatást kaptak.

A külső szakmai gyakorlóhelyen folyamatban lévő, hat hetet meghaladó kötelező szakmai gyakorlatok, valamint a duális képzési gyakorlatok teljesíthetők abban az esetben, amennyiben a gyakorlóhely fogadja a hallgatót. A belső szakmai gyakorlóhelyeken (az egyetemen belül) a szakmai gyakorlatok felfüggesztésre kerülnek.

A kiadott tanévi időbeosztás változatlanul érvényben marad.

Mi lesz a zh-kkal és a vizsgákkal?

Ebben a félévben a hallgatókat minden tantárgy keretében – ide értve a folyamatos számonkérésű tantárgyakat is – mentesíteni kell a zárthelyi dolgozatok megírása alól. A zh-kat önkéntes alapon sem lehet megírni, például megajánlott jegyért.

A vizsgáztatás lebonyolításának részletei jelenleg kidolgozás alatt vannak. Kérjük, hogy egyetemünk hivatalos tájékoztatásait folyamatosan kísérjék figyelemmel!

 

Mikortól tartják meg az órákat újra hagyományos formában?

Ebben a kérdésben a kormány hoz döntést a járványügyi helyzet figyelembevételével.   

  

Utalják az ösztöndíjakat?

Az aktuális ösztöndíjakról, az esetleges változásokról a Hallgatói Önkormányzat tájékoztatja a hallgatókat a kommunikációs csatornáin.

 

Várható költségtérítés-mérséklés?

Nem, miután az oktatás 2020. március 23-tól – távoktatás formájában – folytatódni fog.

 

A kollégiumi díjat visszafizeti vagy mérsékli az egyetem?

Az egyetem vezetése felülvizsgálta a kollégiumi díjak befizetésének kötelezettségét, és úgy határozott, hogy a márciusi díjnak időarányosan, csak a felét kell befizetnie a kollégistáknak, a többi hónap esetében pedig eltekintenek a befizetésektől, mely díjtételek törlésre is kerültek.

Az előre befizetett kollégiumi díjak visszautalásra kerülnek minden hallgató Neptun rendszerben megadott bankszámlájára.

 

Hogyan teljesíthető az előírt testnevelési félév?

A jelen szemeszterre felvett, kötelezően előírt testnevelési kurzusok (kritériumkövetelmény) teljesítése a veszélyhelyzet időszaka alatt felfüggesztésre kerül. Az egyetem lehetőség szerint igyekszik majd pótlási lehetőséget biztosítani.

 

Kiváltottam a sportpártolói igazolványt. Mit tehetek?

Az egyetem vezetése tervezi a sportpártolói igazolványok felülvizsgálatát.

 

Hivatalos ügyintézéssel kapcsolatban bemehetnek az egyetemre a hallgatók?

A 41/2020. (III. 11.) kormányrendelet értelmében a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos. Ez vonatkozik a hivatalos ügyek intézésére is. Minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus eljárásrendet kell alkalmazni, beleértve a Hallgatói Önkormányzattal kapcsolatosakat is.

 

Nincs még érvényes diákigazolványom erre a szemeszterre. Mit tegyek?

A 41/2020. (III. 11.) kormányrendelet értelmében a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek. Ez vonatkozik a diákigazolványokra is, azokra, melyek a 2019/20-as tanév őszi félévében érvényesítésre kerültek. A nemzetközi hallgatók esetében a Nemzetközi Programok Központ segíti a diákigazolványok érvényesítését.

 

Megtartják a különböző egyetemi rendezvényeket?

A 4/2020. számú rektori-kancellári körlevél értelmében a Széchenyi István Egyetem rendezvényeinek mindegyike elmarad, illetve lehetőség szerint későbbi időpontban kerül megtartásra. Ide értendő minden központilag, illetve szervezeti egység, valamint Hallgatói Önkormányzat és annak részönkormányzatai által szervezett program, valamint a TDK is.

 

Fertőtlenítik az egyetemi épületeket?

A Széchenyi István Egyetem takarítószolgálata a korábbinál is nagyobb figyelmet fordít a fertőtlenítésre. Megtörtént a takarítási munkálatok gyakoriságának emelése, és ezek kiterjednek a közösségi helyiségekre és a lépcsőházakra is. A mosdókagylókat, a csaptelepeket, a vécéülőkéket, a nyomógombokat és az ujjlenyomat-olvasókat naponta többször fertőtlenítik. Biztosított a fertőtlenítőszer-adagolók és a folyékonyszappan-adagolók folyamatos ellenőrzése és töltése.

 

Külföldön voltam/vagyok/külföldre készülök. Mit tegyek?

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint lakhelyükön tartózkodjanak.

Munkatársaink esetében minden hivatalos külföldi utazás, forrástól függetlenül törlésre kerül. További foglalások intézése nem lehetséges. A már lefoglalt utaknál a veszteségek minimalizálása érdekében kérjük, szíveskedjenek közreműködni az egyeztetésekben. Amennyiben a körlevél hatályba lépésekor hivatalos vagy magáncélú külföldi utazáson vesz részt, hazaérkezést követően haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot közvetlen munkahelyi vezetőjével e-mailben vagy telefonon, és egyeztessék az otthoni munkavégzés lehetőségét a hazaérkezéstől számított 2 hétre vonatkozóan. A korábban lefoglalt, magáncélú utazások esetében, hasonlóan az előzőekben leírtakhoz – egyeztessék az otthoni munkavégzés lehetőségét a hazaérkezéstől számított 2 hétre vonatkozóan! Amennyiben a fenti esetekben a közvetlen munkahelyi vezető döntése alapján nincs lehetőség otthoni munkavégzésre, akkor a 2 hét távollét igazolt távollétnek minősül. A szervezetiegység-vezetők a feladatok rugalmas szervezésével kötelesek biztosítani az egység működését. Felhívjuk a figyelmet, hogy a továbbiakban magáncélú utazás foglalás csak jóváhagyott szabadság esetén intézhető.


Fogadhatok az egyetemen külföldről érkező vendéget?

A külföldről érkező vendégek fogadása – ide értve a magyarországi rezidenseket (tartósan Magyarországon tartózkodó állampolgárokat), illetve azokat a magyar állampolgárokat is, akiknek külföldi útja és a találkozó között nem telt el két hét – a rendelkezés visszavonásáig nem engedélyezett az egyetemen. Intézményünk szorgalmazza a külső partnerekkel az alternatív kapcsolattartási módok előnyben részesítését (videókonferencia, e-mail, telefon). Amennyiben személyes egyeztetésre kerül sor, kérjük, hogy lehetőség szerint törekedjenek a minimális résztvevői létszámra.

 

Ki juthat be az egyetem épületeibe?

A 41/2020. (III. 11.) kormányrendelet értelmében a hallgatók nem léphetnek be az intézmény épületeibe. Az egyetem épületeinek látogatása csak alkalmazotti kártya vagy megbízott oktatók esetében vendégkártya felmutatásával/használatával lehetséges. Az épületek nyitvatartási rendje az uni.sze.hu oldalon kerül közzétételre.

 

Nyitva tartanak a könyvtárak?

Az egyetem könyvtáraiban 2020. május 18-tól korlátozott formában újraindítják a kölcsönzési szolgáltatást egyetemi polgárok (hallgatók, oktatók, dolgozók) számára. A részletekről a következő linken tájékozódhat: https://lib.sze.hu/korlatozott-ujranyitas

 

Nyitva tart az Universitas papír- és könyvesbolt?

Az Universitas papír- és könyvesbolt 2020. március 18-tól bizonytalan ideig zárva tart, de a bolt továbbra is biztosítja a hallgatók számára a tankönyvekkel, jegyzetekkel történő ellátást előreutalással, postai úton.  A bolt jelenlegi kínálata megtekinthető a http://univgyor.hu/jegyzetbolt oldalon, de a bolt vállalja új könyvek beszerzését, kínálatban tartását is, amelyekről az oktatók úgy ítélik meg, hogy jelen helyzetben a hallgatók eredményes felkészülését támogatja. További információ kérés, érdeklődés: bolt@sze.hu

Események

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.
Tantárgyválasztási időszak 2020. augusztus 24. - 2020. augusztus 29.