„A felénk áradó bizalom segíti, hogy élen járhatunk” – Akadémiai Nap az egyetemen

A Széchenyi István Egyetem Szenátusának ünnepi nyilvános ülésével vette kezdetét az Akadémiai Nap a győri campuson. Fanfárok kíséretében, a zászlóvivő és a paedumhordozók felvezetésével bevonult az elnökség. Az aula megtelt a doktoravatásra és a doktori- illetve habilitációs oklevelek átadására váró tehetséges kutatókkal, a kimagasló elismerésekben részesülőkkel, a nyugdíjba készülőkkel, az emlékdiplomásokkal, díszvendégekkel, egyetemi polgárokkal, az egyetem barátaival, hogy méltóságteljesen együtt ünnepeljenek.

Győr, 2019. szeptember 24. – SZEhírek, Nyerges Csaba, fotó: Májer Csaba József

Dr. Földesi Péter rektor köszöntőjében a magyar felsőoktatási rendszer modelljének tavaly nyáron elkezdődött átalakítására fűzte fel gondolatait. Rávilágított, hogy a második körben több egyetem is bekapcsolódhat ebbe a folyamatba, köztük a Széchenyi is. „Itt Győrben már hosszú évek óta hangoztatjuk, hogy XXI. századi egyetemi modellt építünk, és az elsők közé tartozunk Magyarországon, akik ennek fontosságát felismerték. A felénk áradó bizalom segíti, hogy az átalakítási folyamatban élen járhatunk” – hangsúlyozta köszöntőjében Dr. Földesi Péter rektor. Kitért arra, hogy a modellválltásban való részvétel stabil pénzügyi mutatókat, kiemelkedő szakmai teljesítményt, a hazai és nemzetközi rangsorokban előkelő helyet, és  aktív hallgatókat feltételez.

Az elnökség bevonulásával kezdődött az ünnepség.

„Hadd említsem meg büszkén, hogy a Széchenyi István Egyetem azon kevés hazai intézmények közé tartozik, amelyek mindenkor pénzügyi stabilitást tudtak felmutatni, és kiegyensúlyozott, nyugodt légkört teremtettek az oktatói-kutatói munkához. Minden idők legsikeresebb felvételi időszakán vagyunk túl közben, rekordszámú magyar és külföldi hallgató kezdte meg most szeptemberben a tanévet a Széchenyi István Egyetemen. A nemzetköziesítés folyamatában is nagyon látványos, szívmelengető sikereket értünk el, de tudjuk jól, hogy a siker nemcsak a miénk” – mondta a rektor, utalva arra, hogy a felvételi előtt álló diákok inspiráló professzorok mellett élhető környezetet is választanak. Győr az élénk kulturális-, szellemi élet és a sport városa. A campuson, a szállodai szintű kollégiumból kilépve a hallgatók néhány lépés után a tanulmányi épületekhez érnek, pár métert megtéve ott a Duna-part, a csónakház, a sportpálya, vagy éppen a lüktető belváros.

„Köszönjük szépen a sorsnak, hogy jó időben lehetünk jó helyen. Olyan városban, ami szeret, támogat bennünket, erkölcsileg, anyagilag és szakmailag egyaránt. Olyan ipari környezetben, az Audival az élen, ahová ezer szállal kötődünk. Mind az oktatás, mind a kutatás terén hatalmasat léptünk előre, és ennek része, remélhetőleg jövőbeli zászlóshajója lesz az új Science Park a Mosoni-Duna túloldalán. A technológiai és innovációs park még inkább összekötheti a kutatást, a kísérleti fejlesztést, az ipari projekteket, a duális képzést, mindazt, ami a modern értelmiség kineveléséhez, a fenntartható működéshez kell” – hangoztatta Dr. Földesi Péter.

Gulyás Tibor innovációért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében a doktori iskolát elvégzett hallgatókra fókuszált. Kiemelte, hogy az új doktorok az akadémiai közösség tagjaiként tudományos munkásságukkal meghatározó szereplőivé válhatnak az ország fejlődésének. A kormányzat többi között az új nemzeti kiválóság programmal, mobilitás-támogatásssal, kutatói ösztöndíjakkal, posztdoktori pályázatokkal támogatja ezt a folyamatot. „Az egész kutatásfejlesztési és innovációs rendszer azt a célt tűzte ki, hogy az önök munkája folytatódhasson, és magasabb minőségben végezhessék tevékenységüket” – mondta a helyettes államtitkár, hangsúlyozva, hogy a győri egyetem és a város valóban XXI. századi útra lépett. „Nagy elismeréssel és figyelemmel tekintünk az önök munkájára, és minden támogatást megadunk ahhoz, hogy ezen az úton tovább haladhassanak” – jelentette ki Gulyás Tibor, és Széchenyi-idézettel búcsúzott:  „Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.”

 

Az egyetem tiszteletbeli doktorává avatták Radu-Emil Precup professzort.

A szenátus ünnepi ülésén a Széchenyi István Egyetem tiszteletbeli doktorává avatták Radu-Emil Precup professzort, a Temesvári Egyetem dékánját, a Román Akadémia levelező tagját, több, mint háromszáz tudományos publikáció szerzőjét a győri egyetem oktatási és tudományos tevékenységét és fejlődését támogató tevékenysége elismeréseként. A tudós életutat Prof. Dr. Kóczy T. László, az egyetem Doktori Tanácsának elnöke méltatta. „Mi, a Széchenyi István Egyetem rektora és az Egyetemi Doktori Tanács elnöke önt kézfogásunkkal az egyetem tiszteletbeli doktorává fogadjuk, és ennek bizonyságául átnyújtjuk az aláírásunkkal ellátott és az egyetem pecsétjével megerősített oklevelet” – hangzott el a ceremónián.

Az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar előterjesztésére az egyetem szenátusa címzetes egyetemi docensi címet adományozott Thomas Pitour részére. Az elismert szakember győri évei alatt sikeresen bekapcsolódott az egyetem oktatói és kutatási tevékenységébe, összekötő szerepe volt az Audi és a campus között, és tudományos sikerekhez segítette hozzá a hallgatókat.

 

A doktori fogadalomtétel pillanatai.

Az ünnepi szenátusi ülés doktorrá avatással és doktori oklevelek átadásával folytatódott. Dr. Vermes Attila (konzulensei Dr. Menyhárd Attila egyetemi tanár és Dr. Szegedi András egyetemi docens), Dömötörfi Ákos (konzulensei Dr. Péter Tamás egyetemi docens és Dr. Harmati István egyetemi docens), Kozma István (konzulensei Dr. Zsoldos Ibolya egyetemi tanár és Dr. Czinege Imre professzor emeritus), Pidl Renáta Rita (konzulense Dr. Böröcz Péter egyetemi docens), Berkes Judit (konzulensei Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár és Dr. Filep Bálint egyetemi docens), Honvári Patrícia (konzulense Szörényiné Dr. Kukorelli Irén egyetemi tanár), Vörös Tünde (konzulense Dr. Koppány Krisztián egyetemi docens), Kummer Luca Laura (konzulense Dr. Egri Borisz egyetemi tanár), Szalai Klaudia (konzulensei Dr. Bali Papp Ágnes egyetemi tanár és Dr. Tempfli Károly egyetemi adjunktus), és Tolner Imre Tibor (konzulensei Dr. Neményi Miklós professor emeritus és Dr. Fenyvesi László egyetemi tanár) egyaránt megfelelt azoknak a követelményeknek, melyekhez a Széchenyi István Egyetem doktori szabályzata a Ph.D. doktori fokozat odaítélését köti. Ezért a fogadalomtétel után valamennyien átvehették a Ph.D. doktorátus adományozásáról szóló okleveleket.  

Jó hagyományként nem maradhat el ünnepi szenátusi ülés a Művészeti Kar hallgatóinak műsora nélkül. Cseri Evelin (ének) és Rózsa Gábor (zongora) előadásában élvezhette a közönség Susanne áriáját Mozart "Figaró házassága" című operájából.

A folytatásban habilitált doktorrá avatták Dr. Király Lillát, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudomány Karának egyetemi docensét, Judr. Rastislav Funta-t , a Danubius University rektorhelyettesét, Dr. Bozsaky Dávidot, a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának egyetemi docensét, Dr. Reicher Regina Zsuzsánnát, az Óbudai Egyetem egyetemi docensét, Dr. Szabó Zsolt Rolandot, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensét, Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébetet, a Pannon Egyetem Georgikon Kar egyetemi docensét.

 

Dr. Szente Béla Pro Universitate Díjban részesült.

A Pro Universitate Díjban idén Achim Heinfling és Dr. Szente Béla részesült. Az alapító okirat szerint a díj olyan egyetemi dolgozók (oktatók és nem oktatók), illetve az egyetemet támogató polgárok, közéleti személyiségek munkájának elismerésére szolgál, akik kiemelkedő oktató, tudományos vagy egyéb tevékenységükkel, példamutató emberi magatartásukkal, az egyetem munkáját támogató tevékenységükkel nagymértékben hozzájárultak az egyetem céljainak megvalósításához, hírnevének, tekintélyének, megbecsültségének öregbítéséhez.

Az Audi Hungaria immár 26 éves történetének és fejlődésének tevékeny alakítójaként Achim Heinfling, az Audi Hungaria Igazgatóságának elnöke, nagyban hozzájárult a régió és Magyarország ipari-gazdasági transzformációjához, és egyben a Széchenyi István Egyetem fejlődéséhez. Meghatározó szerepe volt a vállalat és az Egyetem közötti együttműködés elmélyítésében, a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ megvalósításában, a hosszú távú közös fejlesztési projektek rendszerének kialakításában. Aktív támogatója volt a fejlesztőmérnök képzés nemzetközileg is egyedülálló projektjének, az Audi Development Campus program megvalósításának. Kiemelt figyelmet szentelt a Formula Student mozgalomnak.

Dr. Szente Béla nyugalmazott főiskolai docens 1972-től 2003-ig volt az intézmény oktatója. A közgazdászképzés egyik alapítója. A Közgazdasági Fakultás igazgatóhelyetteseként, majd főigazgató-helyettesként szolgálta elkötelezetten az Alma Matert. A közgazdászképzés megalapozásában, megszilárdításában végzett oktatásszervező, szakmai kapcsolatépítő értékes tevékenységét a Pro Universitate Díj adományozásával köszönték meg az ünnepi szenátusi ülésen.

A Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíjat Kövecsesné Dr. Gősi Viktória nyerte el. Az Apáczai Csere János Kar oktatási dékánhelyettese, egyetemi docense munkája során széleskörű tapasztalatokat, tudást szerzett és adott át hallgatóinak a tanítás, a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógia, a kooperatív tanulás, a differenciáló pedagógia, az innovatív oktatásmódszertan terén. A tanító szak szakfelelőseként közvetlen hatása van a modern, 21. századi, innovatív tanító szak működtetésére, fejlesztésére. Szervezője, koordinálója a nyugati szórványban élő magyar nyelvet oktató kollégák évenkénti továbbképzéseinek, a katalóniai magyar tábornak.

 

A Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíjat Kövecsesné Dr. Gősi Viktória nyerte el.

Az Universitas Győr Alapítvány Kuratóriuma, a Széchenyi István Egyetem jogelőd intézménye, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola alapító főigazgatója, Dr. Hegedűs Gyula emlékének megőrzésére alapította a Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíjat azzal a céllal, hogy az egyetem legtehetségesebb, legrátermettebb, 45 év alatti oktatóit, kutatóit segítse tudományos tevékenységük elmélyítésében.

Az ünnepi szenátusi ülés gyémánt- és aranydiplomák átadásával folytatódott, majd kedves színfoltkért az egyetem nyugdíjba vonuló munkatársait köszöntötték. Gazdag, szolgálattal teli életutak, kiemelkedő egyéni teljesítmények és eredményes csapatmunkák, barátságok elevenedtek meg, miközben az ünnepeltek a pódium elé járultak, hogy kezet szorítsanak a rektorral, vagy közelebbi munkatársként megöleljék. Czigány Tamás DLA, Dr. Edelmayer András, Everling Judit, Fehér Józsefné Gaál Ilona, Figula Anikó, Kalmár Lajosné, Knausz Ferencné, Kovács Gáborné, Kozmáné Bencsics Ibolya, Náfrádi Ferenc, Dr. Pánczél Zoltán, Dr. Szabó Ferenc, Dr. Szörényiné Dr. Kukorelli Irén több évtizedes munkáját köszönték meg.

„Aki ennek a közösségnek valaha tagja volt, az mindig is, örökre széchenyis polgár marad. Emberi érték, tudás, érzelmek, öröm, bánat, minden benne volt abban a jó pár évtizedben, amit itt végigdolgoztatok. Mégsem búcsúzom, miért is tenném, hiszen találkozunk óraadóként, szakértőként, akárcsak lelkes támogatóként. Mindenkire szükségünk van, hiszen sok feladtunk van még” – mondta az ünnepi szenátusi ülés zárásaként Dr. Földesi Péter.

 

Dr. Földesi Péter és Dr. Pánczél Zoltán.

Események

Munkaszüneti nap (nagypéntek) 2020. április 10.