8/2015. Kancellári Körlevél Leltározási ütemterv

KH hírek

8/2015. Kancellári Körlevél Leltározási ütemterv

A leltározási,- leltárkészítési szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 22.§-a alapján 2015. évre az alábbi leltározási ütemtervet adjuk ki a leltározás előkészítésével, végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokra:

A leltározás az egyetem használatában, kezelésében lévő valamennyi eszközre és forrásra kiterjed, ezek részletezését, a leltározás módját, a csatolt melléklet tartalmazza. 

A vagyontárgyak közül 2015 évben valamennyi eszköz, illetve szellemi termék esetében, a meglévő állomány számbavételét mennyiségi felvétellel, kell elvégezni az alábbiak szerint:

 • leltári számmal rendelkező vagyonelemek leltározását vonalkódok segítségével,
 • bútorok, felszerelési tárgyak leltározását megszámlálással,
 • dolgozók személyes használatában lévő eszközök leltározását a nyilvántartással      
 • történő összehasonlítással.

A leltározási kötelezettség az egyetem minden szervezeti egységére kiterjed.

Az ütemterv szerint leltározott valamennyi eszköz és forrás értékelése a Gazdasági Igazgatóság feladatát képezi.

 A leltározás fordulónapja:

 • a mennyiségi felvétellel leltározandó vagyonelemeknél 2015. október 1.
 • a mennyiségi felvétellel leltározandó távoktatásos jegyzeteknél 2015. június 30.
 • a mennyiségi felvétellel leltározandó bizományosi értékesítésre átadott egyetemi jegyzeteknél 2015. november 30.
 • egyeztetéssel történő leltározásnál 2015. december 31.

A leltározás kezdeti és befejezési időpontja:

 •    a mennyiségi felvétellel történő leltár kezdeti időpontja vagyonelemeknél: 2015. október 12.
 •    A mennyiségi leltárfelvétel befejezési időpontja vagyonelemeknél: 2015. november 16.
 •    A leltározási bizonylatok megküldésének határideje a GI Vagyonnyilvántartáshoz, 2015. november 23.
 • a mennyiségi felvétel kezdeti időpontja távoktatásos jegyzetleltár esetén: 2015. július 01.
 • a leltárfelvétel befejezési időpontja  távoktatásos jegyzetleltár esetén: 2015. július 08.
 • a mennyiségi felvétel kezdeti időpontja bizományosi értékesítésre átadott egyetemi jegyzetleltár esetén: 2015. december 01.
 • a leltárfelvétel befejezési időpontja bizományosi értékesítésre átadott egyetemi jegyzetleltár esetén: 2015. december 08.
 • a mennyiségi felvétellel történő leltár feldolgozásának, kiértékelésének határideje a vagyonelemeknél: 2015. december 31.

Az egyeztetéssel történő leltározást a GI dolgozói végzik.

A szervezeti egységek vezetőinek feladata az irányításuk alatt álló egységeknél:

 • a leltározás előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok meghatározása, ütemezése, (szabadságolások csak rendkívüli esetben engedélyezhetők)
 • a leltárutasításban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítása, megszervezése (személyi, tárgyi feltételek megteremtése)
 • a leltározásban résztvevő személyek (leltározási csoport) kijelölése a leltározási utasításban foglaltaknak megfelelően
 • idegen helyen tárolt eszközök meglétéről nyilatkozat megkérése, vagy a vagyonelem bekérése a leltár idejére
 • a leltározási utasításban és ütemtervben foglaltak megismertetése a leltározási csoport tagjaival
 • a leltáreltérések kivizsgálása,
 • a leltárhiányokért való felelősség megállapítása;
 • a felelősökkel szemben kártérítési eljárás kezdeményezése
 • intézkedés az eltéréseket előidéző okok megszüntetésére.

A leltározásban résztvevő személyekre a javaslatot, illetve megbízását, külön ügyelve az összeférhetetlenségekre, (a leltározó csoportvezető és leltárellenőr személye más és más legyen, a szervezeti egység vezetője nem lehet a csoport tagja stb.) egyben a leltározási körzet (hely) megnevezését a leltározási utasításban foglaltak szerint és határidőig kell megküldeni a GI titkárságára

A leltározás  irányítására  Stevula Zoltánnét, a GI Számviteli és Kontrolling Osztály dolgozóját jelölöm ki.

Az ütemterv szerinti leltározási feladatok gyakorlati lebonyolításával kapcsolatos tennivalókat a leltározási utasítás ismerteti.

A körlevél ide kattintva pdf formátumban letölhető.

Mellékletek:

Győr, 2015. június. 25.

Dr. Földesi Péter Dr. Filep Bálint Papatyi Csaba
rektor kancellár gazdasági igazgatóEsemények

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00