8/2015. Kancellári Körlevél Leltározási ütemterv

KH hírek

8/2015. Kancellári Körlevél Leltározási ütemterv

A leltározási,- leltárkészítési szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 22.§-a alapján 2015. évre az alábbi leltározási ütemtervet adjuk ki a leltározás előkészítésével, végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokra:

A leltározás az egyetem használatában, kezelésében lévő valamennyi eszközre és forrásra kiterjed, ezek részletezését, a leltározás módját, a csatolt melléklet tartalmazza. 

A vagyontárgyak közül 2015 évben valamennyi eszköz, illetve szellemi termék esetében, a meglévő állomány számbavételét mennyiségi felvétellel, kell elvégezni az alábbiak szerint:

 • leltári számmal rendelkező vagyonelemek leltározását vonalkódok segítségével,
 • bútorok, felszerelési tárgyak leltározását megszámlálással,
 • dolgozók személyes használatában lévő eszközök leltározását a nyilvántartással      
 • történő összehasonlítással.

A leltározási kötelezettség az egyetem minden szervezeti egységére kiterjed.

Az ütemterv szerint leltározott valamennyi eszköz és forrás értékelése a Gazdasági Igazgatóság feladatát képezi.

 A leltározás fordulónapja:

 • a mennyiségi felvétellel leltározandó vagyonelemeknél 2015. október 1.
 • a mennyiségi felvétellel leltározandó távoktatásos jegyzeteknél 2015. június 30.
 • a mennyiségi felvétellel leltározandó bizományosi értékesítésre átadott egyetemi jegyzeteknél 2015. november 30.
 • egyeztetéssel történő leltározásnál 2015. december 31.

A leltározás kezdeti és befejezési időpontja:

 •    a mennyiségi felvétellel történő leltár kezdeti időpontja vagyonelemeknél: 2015. október 12.
 •    A mennyiségi leltárfelvétel befejezési időpontja vagyonelemeknél: 2015. november 16.
 •    A leltározási bizonylatok megküldésének határideje a GI Vagyonnyilvántartáshoz, 2015. november 23.
 • a mennyiségi felvétel kezdeti időpontja távoktatásos jegyzetleltár esetén: 2015. július 01.
 • a leltárfelvétel befejezési időpontja  távoktatásos jegyzetleltár esetén: 2015. július 08.
 • a mennyiségi felvétel kezdeti időpontja bizományosi értékesítésre átadott egyetemi jegyzetleltár esetén: 2015. december 01.
 • a leltárfelvétel befejezési időpontja bizományosi értékesítésre átadott egyetemi jegyzetleltár esetén: 2015. december 08.
 • a mennyiségi felvétellel történő leltár feldolgozásának, kiértékelésének határideje a vagyonelemeknél: 2015. december 31.

Az egyeztetéssel történő leltározást a GI dolgozói végzik.

A szervezeti egységek vezetőinek feladata az irányításuk alatt álló egységeknél:

 • a leltározás előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok meghatározása, ütemezése, (szabadságolások csak rendkívüli esetben engedélyezhetők)
 • a leltárutasításban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítása, megszervezése (személyi, tárgyi feltételek megteremtése)
 • a leltározásban résztvevő személyek (leltározási csoport) kijelölése a leltározási utasításban foglaltaknak megfelelően
 • idegen helyen tárolt eszközök meglétéről nyilatkozat megkérése, vagy a vagyonelem bekérése a leltár idejére
 • a leltározási utasításban és ütemtervben foglaltak megismertetése a leltározási csoport tagjaival
 • a leltáreltérések kivizsgálása,
 • a leltárhiányokért való felelősség megállapítása;
 • a felelősökkel szemben kártérítési eljárás kezdeményezése
 • intézkedés az eltéréseket előidéző okok megszüntetésére.

A leltározásban résztvevő személyekre a javaslatot, illetve megbízását, külön ügyelve az összeférhetetlenségekre, (a leltározó csoportvezető és leltárellenőr személye más és más legyen, a szervezeti egység vezetője nem lehet a csoport tagja stb.) egyben a leltározási körzet (hely) megnevezését a leltározási utasításban foglaltak szerint és határidőig kell megküldeni a GI titkárságára

A leltározás  irányítására  Stevula Zoltánnét, a GI Számviteli és Kontrolling Osztály dolgozóját jelölöm ki.

Az ütemterv szerinti leltározási feladatok gyakorlati lebonyolításával kapcsolatos tennivalókat a leltározási utasítás ismerteti.

A körlevél ide kattintva pdf formátumban letölhető.

Mellékletek:

Győr, 2015. június. 25.

Dr. Földesi Péter Dr. Filep Bálint Papatyi Csaba
rektor kancellár gazdasági igazgatóEsemények

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Moodle oktatás 2019. június 27. 09:00 - 11:30
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00