Szerproblémák

Image Ebben a rövid kis cikkben egy olyan bűncselekményről szeretnék Önöknek írni – a kábítószerrel való visszaélés deliktumáról -, amely a felmérések szerint (Győr Városi Drogstratégia után követéses vizsgálata alapján) nagymértékben érinti a fiatal felnőtt korosztályt. Tudom jól, hogy ha meghallják a kábítószer szót, akkor arra gondolnak, hogy manapság már nagyon sok fórumon beszélnek ezen szerek ártó hatásairól, mondhatnánk azt, hogy már szinte a „csapból is ez folyik”. Ezzel a megérzésükkel nem is szeretnék vitatkozni, mégis úgy gondolom, hogy a büntetőjogi következményekkel nem árt tisztában lenni. Mielőtt azonban komolyabban foglalkoznánk e kérdéskörrel néhány fogalmat muszáj tisztázni.

1.    Mely szerek, anyagok minősülnek büntetőjogi szempontból kábítószernek?

Magyarországon azokat az anyagokat kell kábítószernek tekinteni, amelyeket az erre vonatkozó, az Európai Unióhoz történt csatlakozáskor hatályba lépett 142/2004.(IV.29.) Kormányrendelet tartalmaz. A Büntetőtörvénykönyv alkalmazásában kábítószernek tekintendők azok a pszichotróp anyagok is, amelyeket fenti rendelet I. számú mellékletének B. pontja tartalmaz.

2.    Mit jelent a kábítószerrel visszaélés bűncselekménye?

A Bűntetőtörvénykönyv (Btk.). 282.§ és 283. §. írja le ezt a bűncselekményt. Röviden azt mondhatjuk: "aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz, bűntettet követ el." Természetesen vannak un. minősítő (súlyosbító) és privilegizált (enyhítő) körülmények is e deliktum elkövetésénél, ezeket a Btk. pontosan megfogalmazza.
2003. év előtt Magyarországon a kábítószerekkel kapcsolatban minden cselekményt büntetni rendelt el a törvény, de ezt követően jogszabály készült a kábitószerrel való visszaélés bűncselekményének privilegizált esete, mely a fogyasztási magatartásra vonatkozik. Eszerint például: "Nem büntethető kábítószerrel visszaélés miatt, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használtra termeszt, előállít, megszerez vagy tart, feltéve, ha az első fokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt." Fenti jogi megfogalmazást a szakzsargon csak elterelésként emlegeti, mely szolgáltatást e bűncselekmény elkövetői csak a törvény által meghatározott és kijelölt intézményekben vehetik igénybe.

Miután az alapvető fogalmakat tisztáztuk fontosnak vélem megemlíteni, hogy a személyes felelősség tekintetében a jog három életkort különböztet meg: 14 év alatt gyermekkorról beszélünk, amely büntethetőséget kizáró ok, 14-18 év között a személyeket fiatalkorúaknak hívjuk, rájuk külön szabályok vonatkoznak és végül 18 életév felett felnőttnek tekintünk mindenkit - e kategóriába sorolhatóak Önök is - ők a cselekedeteikért teljes felelősséggel tartoznak.

A kábítószerrel való visszaélés bűncselekménye tipikusan a szórakozáshoz, a szabadidő eltöltéséhez köthető cselekmény, de természetesen nem mehetünk el a különböző teljesítmény fokozó, valamint a szervezet éberállapotát meghosszabbító szerek, különösen vizsgaidőszakban történő használata mellett sem. Fent leírtakból is következik, hogy ebben a korban már mindenkinek el kell tudni dönteni, hogy az egészségének, vagy a büntetlenségének esetleges elvesztését kockáztatja-e valamely illegális szer élvezetével, így ezzel nem is untatnám Önöket. Azt viszont fontosnak érzem megjegyezni, hogy léteznek olyan anyagok, amelyek szinte észrevétlenül "belecsempészhetők" az emberek italába egyfajta öntudatlanságot, akaratvesztést okozva. Ennek következményeként több más bűncselekmény (pl. nemi erőszak) sértettjévé válhat akaratlanul az ember. Természetesen nem csak ilyen un. külső hatásra megvalósuló problémákra kell gondolnunk, hanem valós veszélyt jelenthet a bódult állapot kihasználása során történő áldozattá válás is. A tudatmódosult állapotban például kevésbé figyelünk arra, hogy értékeink megfelelő biztonságban vannak-e (áldozatul eshetünk lopás bűncselekményének).

Különösen fontosnak érzem felhívni arra a figyelmet, hogy egy-egy szórakozóhely közönsége ma már inkább a 18 év alatti korosztályból tevődik ki. Amikor táncolni invitálunk egy helyes fiatalt nem biztos, hogy előtte elkérjük a személyigazolványát, hogy meggyőződjünk arról, hogy egy önálló, felnőtt személyiségű emberrel kezdtük-e el a kapcsolatot. Szerintem sokan megdöbbennek, amikor alkalmi partnerükről kiderül, hogy a több kilónyi smink alatt egy rendkívül fiatal lány bújik meg. Ebben az esetben mindig gondolnunk kell arra, hogy a Btk. megalkotói viszont ezt az eshetőséget is számbavették, amikor a kábítószerrel történő visszaélés bűncselekményének súlyosbító rendelkezéseit megalkották. Eszerint ha egy felnőttkorú 18 év alatti személyt kínál meg kábítószernek minősülő anyaggal, azt külön súlyosabb elbírálásban kell részesíteni, mint ha ugyanezt felnőttkorúval tenné (fenti Btk. rendelkezései között ez pontosan megfogalmazva megtalálható).

Ne feledjük, hogy ha a rendőrség birtokában a kábitószerrel történő visszaélésre vonatkozó (az alapos gyanúra okot adó) információk vannak, akkor munkatársainknak lehetősége, sőt kötelessége annak a végére járni. Így előfordulhat, hogy a szórakozást megzavarja egy esetleges rendőri akció, mely a kábítószergyanús anyagok feltalálására vonatkozik. Ilyenkor kérjük Önöket, hogy ne zaklatásnak tekintsék az ellenőrzést, hiszen a rendőr feladata a törvények betartatása. A rendőri akció során mindig tudnia kell az ellenőrzés alá vont személynek hitelt érdemlő módon (fényképes igazolvánnyal) igazolnia magát. Amennyiben kollégáink az ellenőrzés (ruházat átvizsgálás) során valakinél találnak kábítószergyanús szereket, tablettákat, úgy az illető személy előállításra kerül a helyi rendőrkapitányságon. Itt aztán a törvény által előírt módon vizelet- és vérvizsgálat következik. Ennek, illetve a lefoglalt anyag bevizsgálását követő eredménynek függvényében - a jogszabályoknak megfelelően - eljárást indítanak az elkövető ellen. Természetesen az eljárás velejárója, hogy házkutatást kell kezdeményeznünk és tartanunk a terhelt személy állandó és tartózkodási lakcímén is, ami felettébb kellemetlen lehet például egy albérleti lakást, vagy kollégiumi szobát figyelembe véve.


Úgy gondolom, ha Önök e rövid tájékoztató tanácsait megfogadják, akkor sikerül elkerülniük kényes szituációkat és lehetőségük lesz arra, hogy ne a rendőrségi statisztikák áldozati, sértetti oldalát "erősítsék".

Ehhez kíván sok erőt, kitartást és figyelmet:

Tóth Gabriella r. százados
ifjúságvédelmi felelős

 

Fogadják meg tanácsainkat!
Előzzük meg együtt a bűncselekményeket!

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Események

57. IALB Nemzetközi Konferencia 2018. június 17. 00:00 - 2018. június 21. 23:00
Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Diplomaátadó ünnepély-MUK 2018. június 23. 14:00 - 16:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély-MÉK 2018. június 29.