SZE oktatói, kutatói utánpótlás és hallgatói kiválóság ösztöndíj

A Széchenyi István Egyetem Rektora a 2017/18. tanévre pályázatot hirdet

SZE oktatói, kutatói utánpótlás és hallgatói kiválóság ösztöndíjra

Pályázhatnak azok, akik

 • nappali vagy levelező tagozaton államilag támogatott vagy költségtérítéses (önköltséges) formában a Széchenyi István Egyetem valamely alap- vagy mesterképzési illetve egységes osztatlan szakán hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, vagy a Széchenyi István Egyetem valamely doktori képzésén folytatják doktorandusz hallgatói jogviszonnyal vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkeznek, és
 • alap- vagy mesterképzési illetve egységes osztatlan szakon az előírt mintaterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítették, vagy
 • doktorandusz hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetében az előírt mintaterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítették, vagy
 • a doktorjelölti jogviszonyban a tudományos előmeneteli kritériumokat teljesítették.

Az egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat szerint a pályázat további feltétele, hogy a pályázó

 • az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben (doktori képzés keretében fokozatszerzési eljárásukat megkezdők esetén a képzési szakasz utolsó két félévében) ösztöndíjindexe elérte vagy meghaladta a 4,01-et, és
 • a legutóbbi két félévben igazolható tudományos, illetve egyéb szakmai, valamint közéleti területen kimagasló munkát végzett, és
 • ne álljon fegyelmi büntetés, ill. eljárás alatt.

A pályázat mellékletei:

 • ösztöndíj pályázati adatlap itt elérhető,
 • a 2017/18. tanévet megelőző két aktív félévében (doktori képzés keretében fokozatszerzési eljárásukat megkezdők esetén a képzési szakasz utolsó két félévében) elért tanulmányi teljesítményt igazoló, a TO által kinyomtatott és hitelesített kivonat,
 • dokumentumok, igazolások hiteles másolatai.

 

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Széchenyi István Egyetem az EFOP-3.6.1-16-2016-00017 pályázattal összefüggésben személyes adatait továbbítsa.

A pályázatokat az Egyetem Rektorához címezve a palyazatefop@sze.hu email címre kell elküldeni. A beadási határidő: 2017. augusztus 21. 15 óra

A SZE oktatói, kutatói utánpótlás és hallgatói kiválóság ösztöndíjat az EFOP-3.6.1-16-2016-00017) keretében adományozza a Széchenyi István Egyetem, 12 hónapra

 • összege 150.000 Ft/hó
 • A hallgató nem jogosult a 2. féléves ösztöndíj támogatására,  ha a jogviszonya megszűnik vagy szünetel.

 

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!

 

A pályázat pontozási rendszere itt elérhető.

 

A pályázatok rangsorolásának közzététele: 2017. szeptember 15. (péntek)

A rangsorolással kapcsolatos fellebbezés határideje: 2017. szeptember 18. (hétfő)

 

A Rektorhoz címzett írásos fellebbezéseket a palyazatefop@sze.hu email címre lehet elküldeni.

 

A végleges rangsor közzététele: 2017. szeptember 25 (hétfő)

RANGSOR

A pályázat forrása az EFOP-3.6.1-16-2017-00017 azonosítószámú, „Oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése”című projekt.

Események

Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. március 20.
Beszélgess Velem! 2018. március 21. 17:00 - 18:00
Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróvár (7. előadás) 2018. március 22. 16:00 - 18:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. március 23. 00:00 - 2018. március 24. 01:00