PI - Pályázat ügyvivő-szakértő munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Pályázati Iroda

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére. 

(175.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.09.01-2020.09.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. Az EFOP-3.6.2-16-2017-00016 Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában c. projekt keretében projektmenedzseri feladatok ellátása a következők szerint: • Közbeszerzések és beszerzések tervezése és koordinálása. • A projekttel kapcsolatos mindennemű külső és belső kommunikáció minőségbiztosítása. • Kockázatkezelés és minőségbiztosítás. • A pályázati előírásoknak és vállalásoknak való megfelelés biztosítása • A projektvégrehajtás szervezése együttműködve a projekt szakmai vezetőivel • A konzorciumi tagokkal való aktív kapcsolattartás, munkájuk koordinálása • A projekt megvalósítás irányítása együttműködve a szakmai vezetővel és a pénzügyi vezetővel. • A projektben vállalt projektindikátorok időarányos teljesülésének monitorozása. • Kapcsolattartás a pénzügyi vezetővel - pénzügyi tervezés és elszámolások ellenőrzése, minőségbiztosítás. • Kapcsolattartás a szakmai vezetővel - szakmai előrehaladási jelentések ellenőrzése, minőségbiztosítás. • Kapcsolattartás a támogató szervezettel. • A projekttel kapcsolatos változások kezelése • A projekt adminisztrációjának koordinációja. A szakmai megvalósítás támogatása. • Az intézmény képviselete a projekt rendezvényein és helyszíni ellenőrzéseken • A projekthez kapcsolódó kockázatkezelés és a folyamatok minőségbiztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-         Főiskola, (BA/BSc) gazdasági és/vagy mérnök végzettség,

-        Német vagy angol általános komplex középfokú nyelvtudás

-         Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        Egyetem, (MA/MSc vagy osztatlan képzés, gazdasági végzettség (bármely szakirányon),

-        Felsőoktatási intézmények adminisztrációjában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        Fénykép (4*4 cm vagy hasonló méretű), motivációs levél, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az iskolai végzettséget, szakképzettséget stb. tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

-         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 175/2017 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-         egyetemi honlap 2017.08.08 - 2017.08.23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet. 

Események

Munkaszüneti nap 2018. május 21.
ELTE Bartók Béla Énekkarának koncertje 2018. május 25. 19:00 - 20:00
Szenátusi ülés 2018. május 28. 14:00 - 16:00