P Á L Y Á Z A T I felhívás

„Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban”

címmel az egyetemek és a főiskolák hallgatói számára az alábbi témakörökben:


1. Egy szabadon választott uniós politika jelenlegi helyzete és várható fejlődési iránya.

2. Magyarország vagy egy másik EU-tagállam európai uniós tagságának tapasztalatai.

3. Az európai egységes piac jelentősége.

4. Az Európai Unió helyzete a Brexit népszavazás után. Az Egyesült Királyság kilépésének lehetséges hatásai az EU27-re, az uniós intézményekre és politikákra.

5. Az Európai Unió válasza az új globális kihívásokra (pl. migráció, klímaváltozás, energiabiztonság, a pénzügyi és gazdasági válság).

6. Az EU-USA viszony perspektívái.

7. Az uniós csatlakozás társadalmi vonatkozásai, különös tekintettel a Kárpát-medencei kisebbségi közösségek helyzetére.

8. Az őshonos nemzeti közösségek helyzetének védelme és előmozdításának lehetőségei az Európai Unióban (pl. polgári kezdeményezés).

A pályázatra a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, mester - vagy osztatlan képzésében részt vevő, valamint a Magyarországgal szomszédos államok magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézményeinek 30 évnél fiatalabb, nappali vagy levelező tagozatos, aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek.
Pályázni magyar nyelvű pályaművel lehet, amely a meghirdetett témakörök közül egy témát vizsgál. Az előző évek pályaműveit nem lehet újból benyújtani. A pályaműveket nem kell bekötni.
A pályázat formai követelményeit a függelék tartalmazza.
A pályázatot jeligével kell ellátni. E jeligével ellátott zárt borítékban kérjük a pályázó nevét, születési dátumát, postacímét (telefonszámát, e-mail címét), továbbá annak az egyetemnek, főiskolának a megnevezését (felsőoktatási intézmény, kar, szak, évfolyam), ahol tanulmányait folytatja. Érvénytelen az a pályázat, amelyből a pályázó személye megállapítható, vagy amelyikhez a fent említett zárt borítékot nem mellékelték.

A pályázatot – egy példányban – az alábbi címre kérjük küldeni:
Dr. Bárány Tibor
törvényhozási főigazgató-helyettes
Országgyűlés Hivatala
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

(vagy ajánlott küldeményként, vagy személyesen az Országgyűlés Bp. V. kerület, Balassi Bálint u. 3. sz. alatti postabontójába).

A pályázat beküldésének határideje: 2017. február 28. (kedd)

A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakértőkből álló bírálóbizottság értékeli, amely fenntartja magának a jogot, hogy - a pályaművek minőségére figyelemmel - egyes helyezéseket ne ítéljen oda vagy több helyezetettet javasoljon díjazásra.


A pályázat díjazása:

I. helyezett: 400 000 Ft

II. helyezett: 300 000 Ft

III. helyezett: 200 000 Ft

Valamint két különdíj, egyenként 150 000 Ft

(A pályáazti díjakat adó és társadalombiztosítási járulék terheli)

A díjazottak a fenti pénzjutalom felül, az Európai Bizottság MAgyarországi Képviseletének felajánlásából 2017 őszén kétnapos brüsszeli tanulmányonúton vehetnek részt.

A pályázat eredményhirdetésére és a díjkiosztásra előreláthatólan 2017 tavaszán kerül sor az Országházban. A díjnyertes tanulmányokat az Országgyűlése Hivatala honlapján, elektronikusformában megjelenteti.

 

Budapest, 2016. december 23.

 

Kövér László                                              Lázár János                                                           Zupkó Gábor

Parkolási rendszer változása

EYOF 2017

Események

Winter Seminar 2017 Protecting Democracy 2017. február 20. - 2017. február 25.
Áramszünet - J épület 2017. február 23. 08:00 - 16:00
Levelezős konzultációs hétvége 2017. február 24. 08:00 - 2017. február 25. 18:00
HÉHA 2017. február 27. 18:00 - 19:00