Öveges - Pályázat matematika - fizika tanár munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola

MATEMATIKA-FIZIKA SZAKOS TANÁR

munkakör betöltésére. 

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola

MATEMATIKA-FIZIKA SZAKOS TANÁR

munkakör betöltésére. 

(143.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Gárdonyi Géza utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika, fizika tantárgyak oktatása pedagógiai program alapján, pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. VIII.30. Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- Főiskola, (BA, BsC ) pedagógus (matematika, fizika szak),

•- Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- pedagógus szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•- Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruppertné Hutás Kinga, igazgató nyújt, a 06-96-516-767 vagy a 06/30/463-3492 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9022 Győr, Gárdonyi Géza utca 2-4. Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2017 , valamint a munkakör megnevezését: MATEMATIKA-FIZIKA SZAKOS TANÁR.

és

- Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a nevelőtestület véleményének kikérését követően az igazgató dönt, a Rektor és a Kancellár egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2017.07.10-2017.08.18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet. 

Események

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2017/18. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:00
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 26.