Nyílt napok a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán

2015. november 18-19.

Kedves Középiskolás Barátunk!

Ha kíváncsi vagy rá, hogy milyen lehet egyetemistának lenni, most néhány napig lehetőséged van kipróbálni ezt az életet!

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szeretettel hív Téged rendhagyó nyílt napjaira 2015. november 18-19. között a Széchenyi István Egyetem J épületébe (9026 Győr, Áldozat utca 12.).

A nyílt napok során szabadon látogathatóak a Kar előadásai. A Kar aulájában tájékoztató pontot találsz, ahol megismerkedhetsz teljes képzési palettánkkal: a jogász, a nemzetközi igazgatási, a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, igazságügyi igazgatási és a jogi asszisztens szakkal, és felteheted a kérdéseidet a jogi kar oktatóinak és hallgatóinak.

Szabadon látogatható előadások:

2015. november 18. (szerda)

8.00 – 9.30

Szemánné Deme Andrea: Római jogi intézmények antik szerzők műveiben/Antik lakáskultúra (SEUSO kincsek) (jogász szak)

J-3 terem: Nyitrai Péter: A nemzetközi büntetőjog az emberi jogok és alkotmányos alapjogok védelmének rendszerében (jogász szak)

9.50 – 11.30

J-2 terem: Herédi Erika: A polgári peres eljárási cselekmények – a kereset. (Polgári perjog 1, jogász szak)

J-3 terem: Menyhárt Ádám: Egyes személyiségi jogok. Személyiségi igények. (Polgári jog 1, jogász szak)

11.40 – 13.10

J-3 terem: Bende-Szabó Gábor: Költségvetési szervek, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés. (Pénzügyi jog 1, jogász szak)

J-1 terem: Szegedi András: A gazdasági társaság fogalma. A gazdasági társaságok alapítása (Polgári jog elmélete, jogász szak)

13.30 – 15.00

Barna Attila: Magyar alkotmány- és társadalomtörténet (munkaügyi- és társadalombiztosítási igazgatási szak)

S-3 terem: Németh Imre: A büntetőpolitika és büntetőjogi dogmatika egymáshoz való viszonya (jogász szak)

15.20 – 16.40

J-4 terem: Hulkó Gábor: A hatósági ellenőrzés; az eljárási költség. (Közigazgatási jog II. nemzetközi igazgatási szak)

2015. november 19. (csütörtök)

8.00 – 9.30

J-1 terem: Barna Attila: Az önkormányzatok a polgári korban. (Bevezetés a jogtörténetbe, jogász szak)

J-2 terem: Gyurita Rita: A hivatalbóli döntés-felülvizsgálati eljárások. A jogerő és a végrehajthatóság. (Közigazgatási jog 2., jogász szak)

9.50 – 11.30

Pongrácz Alex: Deviancia elméletek (Jogszociológia, jogász szak)

J-4 terem: Váczi Péter: Az állam semlegessége (Az alkotmányjog elmélete, jogász szak)

11.40 – 13.10

J-2 terem: Kőhidi Ákos: Felelősségtan. Kárkötelmi jogviszony. (Polgári jog 3, jogász szak)

Barna Attila: Büntető peres eljárás a polgári korban Magyarországon (Bevezetés az igazságszolgáltatás történetébe, igazságügyi igazgatás szak)

13.30 – 15.00

J-4 terem: Smuk Péter: Magyarország politikatörténete 1989 után

J-2 terem: Erdős Csaba: Politológia (nemzetközi igazgatási szak, jogi asszisztens szak)

15.20 – 16.40

S-2 terem: Czrifusz György: A kontraktuális felelősség összehasonlító jogi elemzése (jogász szak)

Események

Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély-MÉK 2018. június 29.
Vizsgaidőszak vége 2018. június 30.
Diplomaátadó ünnepély-DFK 2018. június 30. 10:00 - 16:00