MÉK-NTT - Pályázat tudományos segédmunkatárs munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Növénytudományi Tanszék

TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS

munkakör betöltésére.

(152.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9002 Mosonmagyaróvár, Vár 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Művelt tudományterületének megfelelően részvétel kutatási projektekben; részvétel az elért tudományos eredmények folyamatos publikálásában hazai és nemzetközi szaklapokban, tudományos konferenciákon, szakkönyvekben; aktív részvétel a tudományos, szakmai közéletben. A Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karon végzendő kisparcellás kísérletek kivitelezése, értékelése és adatfeldolgozása. Fajtafenntartási és növénynemesítési tevékenységek koordinálása, ellenőrzése. Kutatási projektek kezdeményezése. Növénytermesztési gyakorlatok szervezése, megtartása a növénytermesztési kísérleti telepen. Növénygenetika, növénynemesítés, növényélettan tantárgy alkalmankénti gyakorlati oktatása. Növénytermesztési hallgatói munkák koordinálása. Oktatói-kutatói tevékenysége során aktívan részt vesz ipari, vállalati, társadalmi kapcsolatok, együttműködések fejlesztésében, részt vállal a szervezeti egység saját bevételeinek növelésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- Egyetem, (MA/ MSC vagy osztatlan képzés) általános agrármérnök,

- Német nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga,

- Doktorandusz jogviszony.

- Kutatásban, kis és középparcellás szántóföldi kísérleti munkában szerzett gyakorlat. Szántóföldi kísérletek tervezése, beállítása, kivitelezése. "Vetéstől-statisztikai kiértékelésig". Jártasság számítógépes adatfeldolgozásban és szántóföldi kísérletek statisztikai elemzésében. Alapfokú informatikai ismeretek, felhasználói szintű MS Office kezelés és B típusú jogosítvány. Gyakorlati oktatásban részvétel.

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Mezőgazdasági munkagép (elsősorban kisparcella művelő és betakarító gépek) kezelésében való jártasság. Egyéb gépkezelői jogosultság

- Mezőgazdasági kutatási projektek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű); 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

- A szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata; a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint; a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni).

- Pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni); részletes szakmai önéletrajz; tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában); motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben, amely tartalmazza az iparral, vállalatokkal, társadalmi partnerekkel való kapcsolat építésének, fejlesztésének tervét, konkrét bevételszerzési lehetőségek leírását);

- Az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 152/2017 , valamint a munkakör megnevezését: TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS.

és

- Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tanszéki és kari elővéleményezése; szenátusi véleményezés; a munkáltatói jog gyakorlójának döntése a kinevezésről .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2017.07.21-2017.08.20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Események

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2017/18. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:00
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 26.