KGK-VTSzKT - Pályázat egyetemi docens munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék

EGYETEMI DOCENS

munkakör betöltésére. 

(177.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.10.01-2019.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Heti munkaidejéből két oktatási félév átlagában 10 órát tanítási tevékenységre fordít; tantárgyának folyamatos fejlesztése és részvétel a tantervek korszerűsítésében; adjunktusok és tanársegédek oktatási tevékenységének és a doktorandusok tudományos munkájának vezetése; diplomatervek, szakdolgozatok készítésének szakmai vezetése és a kapcsolódó konzultációs feladatok ellátása; részvétel a hallgatói tehetséggondozásban, TMDK témák kijelölése és a hallgatók ezirányú munkájának irányítása; folyamatosan eredményes tudományos tevékenység végzése; tudományos eredményeiről hazai és nemzetközi publikációk rendszeres megjelentetése; aktív részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben. Az üzleti döntések támogatására egy új tantárgy kifejlesztése: valós üzleti eseteket bemutató munkafüzet kidolgozása, az esettanulmányok feldolgozásához útmutató készítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) közgazdasági végzettség,

-    Tudományos fokozat; hazai és nemzetközi publikációs tevékenység; aktív részvétel a tudományos közéletben;

- Legalább tíz éves felsőoktatási oktatói tapasztalat, vagy a PHD/DLA megszerzését követően legalább 5 éves felsőoktatási oktatói tapasztalat, vagy habilitáció.

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Aktív kapcsolattartás a környező országok felsőoktatási intézményeivel

 - Szerb-horvát nyelv tárgyalóképes szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A szakképzettség solata; a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint; a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni).

Fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű); 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

Az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen.

Pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni); részletes szakmai önéletrajz; tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában); motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben, amely tartalmazza az iparral, vállalatokkal, társadalmi partnerekkel való kapcsolat építésének, fejlesztésének tervét, konkrét bevételszerzési lehetőségek leírását);

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 177/2017 , valamint a munkakör megnevezését: EGYETEMI DOCENS.

és

Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt főigazgató részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tanszéki és kari elővéleményezése; szenátusi véleményezés; a munkáltatói jog gyakorlójának döntése a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

egyetemi honlap 2017.08.08 - 2017.09.08.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet. 

Események

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2017/18. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:00
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 26.