Információk az egyetemi beruházásról 7/2013.sz. hírlevél

Tisztelt Kollégák, tisztelt Hallgatók!

A Környezet, Energia Operatív Program keretében Európai uniós és Magyar Állam támogatása mellett megvalósuló projekt két programot foglal magába: az „A-B” tanulmányi épületek (KEOP-5.3.0/B/09-2010-0090) és a „C-D” tanulmányi épületek (KEOP-5.3.0/B/09-2010-0091) energetikai korszerűsítése (továbbiakban KEOP projekt) programok építési feladatai, munkálatai tovább folytatódtak.

  • December hónapban is a jóváhagyott ütemezésnek megfelelően folytatódnak a munkálatok, az épületekben, az irodai és tantermi ablakok cseréi megvalósultak teljes körűen, illetve a mellékhelyiségekben kb. 90 %-ban kerültek kiépítésre. Az épületekben a fűtési rendszer feltöltése és üzembe helyezése néhány helyiség kivételével megtörtént. A kivitelezővel együttműködve a még fellépő üzemzavarok elhárítása és a fűtés beszabályozása folyik az egyetemi karbantartási feladatokkal együtt.
  • Az épületek 3. emeleti teraszaira kerülő 4-7 emelet felújítását szolgáló állványzat súlya miatt kiépített, biztonságot szolgáló alátámasztó dúcok a 2. emeleti tantermekben továbbra is szükségesek. December 15-e után  már csak az „A” és „B” épületek második emeleti termeiben maradnak  a dúcolások. Kérjük az érintett tantermekben, hogy a jelzőszalaggal elhatárolt állványzatok alatt továbbra se tartózkodjanak. Kérjük e korlátozás figyelembevételével használják az oktatótermeket! Ismételten hangsúlyozzuk az ilyen tantermekben oktató/ vizsgáztató kollégák személyes felelősségét is!
  • Az aulában állványzatot biztosító alátámasztó dúcolások részben már bontásra kerültek. Az épületek lépcsőházai használhatóak, időközönkénti anyagszállításnál fokozott figyelmet kérünk a közlekedés során! Az épületeken belül részleges korlátozások továbbra is várhatók elsősorban az épületek közötti átkötő folyosókon. A korlátozásokkal kapcsolatos ideiglenes tájékoztatókat vegyék figyelembe a továbbiakban is!
  • Az tanszéki szobákba, irodába lehetővé vált a visszaköltözés, gyakorlatilag minden helyiségben. Ezúton is megköszönjük a munkatársaknak a munkálatokban való együttműködését és a türelmét.
  • Továbbra is korlátozott szintenként a mosdók és WC-k használata, a munkaterület fizikailag lehatárolt, a fülkék minden helyiségben használhatóak, kivéve a „C” épület 1. szintjén. Az „A” jelű épületben a mosdókban is november folyamán megkezdődtek az ablakok cseréi ezért itt is a korábbiakhoz hasonló korlátozások érvényesek.
  • Az épületek egyéb részein (homlokzaton, tornyokon, átkötő folyosókon, tetőszerkezeten) több területen folyik a munkavégzés. Kiépült az Igazgatási épület tetőszerkezetén a napkollektorok tartószerkezete és elhelyezésre kerültek a berendezések is. Megkezdődött a Laboratórium épületén is a napelemek tartószerkezetinek és berendezéseinek kiépítése. A felvonulás és anyagszállítás miatt esetenként a Laboratórium épületet és Tanulmányi épületet határoló utakon időszakos lezárás szükséges, ezért forgalomkorlátozások lehetségesek. Kérjük a munkálatokat érintő útvonalon is fokozott figyelemmel szíveskedjenek közlekedni, kérjük a közlekedési táblák jelzéseit az egész campus területén szíveskedjenek betartani!
  • 2014. januárjától az egyetemi campust körüljáró úton (Műteremház és Parkolólemez között) a parkolási tilalom kerül bevezetésre, illetve az egyetemi campus területén belüli zónában 20 km/ó sebességkorlátozás lesz érvényes minden közlekedő úton. A zónahatárok megjelölésre kerülnek az egyetemünk telekhatárainál közúti táblák kihelyezésével. Kérjük a parkolók használatát a közlekedő utak melletti szabálytalan parkírozás helyett! További részleteket ide kattintva olvashatnak

A feladatok kivitelezését, szervezését és megvalósulását folyamatosan figyelemmel kísérjük a Műszaki Tudományi Kar képviselőnek bevonásával. A szükséges döntéseket a heti rendszerességgel a kivitelezővel tartott közös koordinációs értekezleten hozzuk meg a Műszaki Tudományi Kar vezetésének jóváhagyása mellett. A munkálatokról, koordinációs tárgyalásokról és a munkaterületek biztosításáról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a munkatársak részére a Műszaki Tudományi Kar információs rendszerén illetve az egyetem honlapján is.

Amennyiben bármilyen rendellenességet, indokolatlan kellemetlenséget tapasztalnak, vagy kérdésük van a beruházással kapcsolatban, azt osszák meg velünk a beruhazas-info@sze.hu címen!

2013. december 16.

Lipi László
projektvezetó
Dr. Fátrai György
dékánhelyettes

Események

57. IALB Nemzetközi Konferencia 2018. június 17. 00:00 - 2018. június 21. 23:00
Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Diplomaátadó ünnepély-MUK 2018. június 23. 14:00 - 16:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély-MÉK 2018. június 29.