Információk az egyetemi beruházásról 5/2013.sz. hírlevél

Tisztelt Kollégák, tisztelt Hallgatók!

A Környezet, Energia Operatív Program keretében Európai uniós és Magyar Állam támogatása mellett megvalósuló projekt két programot foglal magába: az „A-B” tanulmányi épületek (KEOP-5.3.0/B/09-2010-0090) és a „C-D” tanulmányi épületek (KEOP-5.3.0/B/09-2010-0091) energetikai korszerűsítése (továbbiakban KEOP projekt) programok építési feladatai, munkálatai tovább folytatódtak.

A munkálatok fontosabb állomásai és további tervezett ütemezése a következő:

  • Október hónapban a jóváhagyott ütemezésnek megfelelően folytatódnak a munkálatok, lényeges eltérés nem volt tapasztalható. Az épületekben 2013. szeptember 30-tól megindult a próbafűtés, a rendszer feltöltése és üzembe helyezése és egyes részeinek felújítása megtörtént illetve folyamatban van. E feladatok elvégzése során előfordultak és még elő is fordulhatnak üzemzavarok (hálózati tömítések miatti folyások, szelepek, vezetékek elhasználódása miatti hibák; átmenetileg túlfűtés illetve fűtés hiánya) melyeket a kivitelezővel együttműködve az egyetemi karbantartási feladatokkal együtt azonnal igyekszünk elhárítani.  
  • Az épületek 3. emeleti teraszaira kerülő 4-7 emelet felújítását szolgáló állványzat súlya miatt kiépített, biztonságot szolgáló alátámasztó dúcok a 2. emeleti tantermekben továbbra is szükségesek. Kérjük, hogy a jelzőszalaggal elhatárolt állványzatok alatt továbbra se tartózkodjanak. Kérjük e korlátozás figyelembevételével használják az oktatótermeket!
  • Az aulában állványzatot biztosító alátámasztások készültek. Továbbra is kérjük a figyelmet az épületek közötti közlekedés során. Az épületek lépcsőházai részleges korlátozással használhatóak, a korlátozásokkal kapcsolatos ideiglenes tájékoztatókat kérjük vegyék figyelembe a továbbiakban is.
  • Az irodai és tanszéki szobák nyílászáróinak cseréjére folytatódott a várhatóan 2013. október végére befejeződnek majd a jóváhagyott ütemezés szerint az épületek felső szintjein (3-7 emeleteken) a munkálatok és november elejére minden irodába lehetővé válik a visszaköltözés. Az ütemezés irodákra és tanszéki helyiségekre lebontott részletes ütemezésű. A munkaterület átadási időpontokról és a szükséges információkról a Műszaki Tudományi Kar vezetése az előzetes, egyeztetett helyszíni bejárásokon tájékoztatást nyújtott a tanszékvezetők és a használók részére. A munkaterület, vagyis az irodák visszavételének megkezdését a műszaki átadást követően, az átvételi jegyzőkönyvek birtokában a tanszékvezetőknek küldött elektronikus levéllel engedélyezzük.
  •  Továbbra is korlátozott szintenként a mosdók és WC-k használata, a munkaterület fizikailag lehatárolt, a fülkék minden helyiségben használhatóak, kivéve a C épület 1. szintjén, ahol nem használhatóak a mosdók. Kérjük a folyosók és mosdók használata során a fentiek szíves figyelembevételét!
  • Az új ablakok beépítése miatt az irodákban az belső árnyékolók és függönyök az ablakok előtti megnövekedett belmagasság miatt nem szerelhetőek vissza, ezért új egységes kialakításra vonatkozó megoldás javaslatot kérünk be szakvállalatoktól. A tanszékek felé a javasolt megoldásokat ismertetjük és kérjük véleményezését, ez után terjesztjük elő a megoldási javaslatot egyetemünk vezetése felé. Az új ablakok szerkezeteire nem szerelhetőek árnyékolók (például reluxák sem) mert azok az ablakok garanciájának elvesztését jelentik.
  • Az épületek egyéb részein (homlokzaton, tornyokon, átkötő folyosókon, tetőszerkezeten) több területen folyik a munkavégzés. A felvonulás és anyagszállítás miatt esetenként a Laboratórium épület és a Tanulmányi épület közötti út időszakos lezárása szükséges, ezért ott forgalomkorlátozás lehetséges. Kérjük a munkálatokat érintő útvonalon is fokozott figyelemmel szíveskedjenek közlekedni, kérjük a közlekedési táblák jelzéseit az egész campus területén szíveskedjenek betartani. A parkolók használatát kérjük a közlekedő utak melletti szabálytalan parkírozás helyett!

A feladatok kivitelezését, szervezését és megvalósulását folyamatosan figyelemmel kísérjük a Műszaki Tudományi Kar képviselőnek bevonásával. A szükséges döntéseket a heti rendszerességgel a kivitelezővel tartott közös koordinációs értekezleten hozzuk meg a Műszaki Tudományi Kar vezetésének jóváhagyása mellett. A munkálatokról, koordinációs tárgyalásokról és a munkaterületek biztosításáról - ezzel együtt a munkahelyként szolgáló irodákra vonatkozó időpontok feltüntetésével - folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a munkatársak részére a Műszaki Tudományi Kar információs rendszerén illetve az egyetem honlapján is.

Amennyiben bármilyen rendellenességet, indokolatlan kellemetlenséget tapasztalnak, vagy kérdésük van a beruházással kapcsolatban, azt osszák meg velünk a beruhazas-info@sze.hu címen!

2013. október. 15.

Lipi László
projektvezető
Dr. Fátrai György
dékánhelyettes

Események

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2017/18. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:00
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 26.