IF-ÜBO - Pályázat ügyvivő szakértő munkakör betöltésére

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Igazgatásszervezési Főigazgatóság
Üzemeltetési és Biztonságszervezési Osztály

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére. 

(53.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. "Az IF-Üzemeltetési és Biztonságszervezési Osztály keretein belül koordinált tevékenységek elvégzése, a feladatokba való bekapcsolódás. Fő feladata az Egyetem ingatlanjainak nyilvántartása, beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos építészeti műszaki ügyintézés, valamint az ezzel kapcsolatos jelentési kötelezettségek előkészítése és szervezése. Közreműködik az üzemeltetéshez, karbantartáshoz egyéb szakmai feladataihoz kapcsolódó közbeszerzések előkészítésében. Közreműködik az Egyetem felújításainál, fejlesztéseinél, szerződéskötéseknél, ill. azok módosításainál. Elvégzi a felújítási és fenntartási feladatok műszaki előkészítését azok műszaki ellenőrzését (vázlatterv, anyag mennyiség számítás, költségvetés készítés, ajánlatkérési dokumentáció). Előkészíti az Egyetem ingatlanjainak működésével kapcsolatos környezetvédelmi adatszolgáltatásokat, elősegíti a kötelező bevallások elvégzését, közreműködik a hatóságokkal történő kapcsolattartásban. Részt vesz az épület karbantartási és üzemeltetési feladatainak előkészítésében. A Igazgatásszervezési Főigazgatóság Vezetőjének eseti feladat-meghatározása szerint elvégzi a beosztásához tartozó egyéb felmerülő feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-  Főiskola, (BA, BsC ) mérnök,

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Főiskola, (BA, BsC) Építész/Építészmérnök/Építőmérnök ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fénykép (4*4 cm vagy hasonló méretű ); motivációs levél, szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53/2017 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2017.04.18-2017.05.03.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet. 

EYOF 2017

Események

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Selejtezés leadási határideje 2017. április 24. 00:00 - 2017. május 9. 23:55
Finanszírozási forma módosítására jelentkezés 2017. április 24. - 2017. április 29.
Munka ünnepe 2017. május 1.