GIVK-MSZT- Pályázat ügyvivő-szakértő munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar
Matematika és Számítástudomány Tanszék

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére. 

(176.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.09.01-2020.09.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. Az EFOP 3.6.2 HU-MATHS-IN és a FIEK ipari matematika részprojektek szakmai menedzsment feladatainak ellátása. • hazai (EFOP 3.6.2, ill. FIEK) és részben nemzetközi (pl. Horizont 2020) kutatás-fejlesztési projektek, alprojektek megvalósításának menedzselése pályázati programok keretében (az aktuális projekteket lásd http://math.sze.hu/futo-projektek); • projektek szakmai (kutatási) menedzsmentjének koordinálása (adminisztratív és szakmai feladatok is); • kapcsolattartás a nemzetközi konzorciummal, hálózatépítés ipari és egyetemi partnerekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Főiskola, (BA/BSc) matematikus, informatikus, természettudományi, műszaki vagy közgazdasági végzettség,

- Magas szintű problémaértő és -megoldó képesség

- Projektek adminisztrációjában, vezetésében vagy pályázatírásban szerzett több éves tapasztalat

Tárgyalóképes angol nyelvtudás (szóban és írásban is)

Büntetlen előélet, cselekvőképesség

Nemzetközi együttműködésben szerzett legalább 2 év munkatapasztalat vagy projektmenedzsment képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Egyetem, (MA/MSc vagy osztatlan képzés), matematikus vagy informatikus végzettség,

- Projektmenedzsmentben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fénykép (4*4 cm vagy hasonló méretű), motivációs levél, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az iskolai végzettséget, szakképzettséget stb. tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 176/2017 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2017.08.08 - 2017.08.23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet. 

Események

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2017/18. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:00
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 26.