FIEK - Pályázat igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központ - FIEK

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

(151.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.08.01-2020.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai, döntés-előkészítési feladatát a tőle elvárható szakértelemmel látja el. Közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai, döntés-előkészítési munkában. Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. "A GINOP-2.3.4-15-2016-00003 azonosító számú projektben: A KKV alprojekt technikai ügyviteli és dokumentációs tevékenységet végez, a szakmai munkához személyi támogatást ad; szervezi és koordinálja a külső és belső kapcsolatokat. Feladatai: 1) a szakmai megvalósítók közvetlen munkáját segítő írásbeli dokumentumok előállítása, szerkesztése, sokszorosítása; 2) írásbeli kapcsolattartást, egyéb belső szervezeti iratok előkészítése (pl. beszámolók, jegyzőkönyvek, előterjesztések, megállapodások, jelentések stb.) megszerkesztése; 3) iratok, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása; 4) határidők egyeztetése, ellenőrzése, nyilvántartása a vezető tevékenységéhez kapcsolódóan; 5) a vezetői megbeszélések, találkozások egyeztetése, ütemezése; a kapcsolatok koordinálása; 6) a vezető személyközi kommunikációjához kapcsolódó reprezentációs feladatok ellátása; 7) egyéb, a vezetői munkához szükséges asszisztensi, személyi titkári feladatok elvégzése 8) beszámolás a vezetőnek."

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- Középiskola/gimnázium,

- Minimum 3 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie

•- Középiskolai végzettséget igazoló szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és felsőfokú végzettségi szintet nem tanúsító – felsőfokú szakképesítést igazoló – bizonyítvány, vagy alapfokozat.

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,

- Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

- pályázati tapasztalatok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fénykép (4*4 cm vagy hasonló méretű ); motivációs levél, szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 151/2017 , valamint a munkakör megnevezését: IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• - egyetemi honlap 2017.07.15-2017.07.30

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Események

Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Diplomaátadó ünnepély-MUK 2018. június 23. 14:00 - 16:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély-MÉK 2018. június 29.
Vizsgaidőszak vége 2018. június 30.