ESZK - Pályázat ügyvivő szakértő munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Igazgatásszervezési Főigazgatóság
Egyetemi Szolgáltató Központ-Egyetemi Kollégium

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére.

(146.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.08.01-2020.05.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Széchenyi István Egyetemen - Minőség+Tudás+Motiváció+Innováció=SZE"" című (azonosítószám: EFOP-3.4.4.-16-2017-00011) projekt megvalósítása során a ""Tanulóknak nyújtott a felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő, kommunikációs programok"" alprojektelem alprojektvezetői feladatok ellátása a következők szerint: 1. Az alprojekt teljes körű szakmai irányítása. A program szakmai megvalósításáért felelős. 2. Az alprojekt szakmai indikátorai teljesüléséhez szükséges tevékenységekkel kapcsolatos tervezés, információáramoltatás. 3. Kapcsolattartás az alprojekt célcsoportját jelentő dolgozókkal. 4. A szakmai közreműködés során, szükség esetén elkészíti a programhoz kapcsolódó dokumentációt, szakmai beszámolót. 5. Szakmai megvalósítók munkájának ellenőrzése. 6. Szakmai megvalósítás koordinálása. Továbbá az „Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen” című (azonosítószám: EFOP-3.5.1-16-2016-00013) projekt megvalósítása során projektmenedzseri feladatok ellátása a következők szerint: 1. A pályázati előírásoknak és vállalásoknak való megfelelés biztosítása 2. A projektvégrehajtás szervezése együttműködve a projekt szakmai vezetőivel (pl. PEJ nem szakmai részének összeállítása, elküldése) 3. A projekt megvalósítás nem szakmai (pl. kommunikáció) elemeinek irányítása. 4. A projekt lebonyolítási terv kidolgozása 5.A projektben vállalt projektindikátorok, illetve szakmai indikátorok időarányos teljesülésének monitorozása és biztosítása. Kapcsolattartás a támogató szervezettel. 6. A projekttel kapcsolatos változások kezelése 7. A projekt szakmai vezetőjével folyamatos kapcsolattartás. 8. A projekt adminisztrációjának koordinációja. A szakmai megvalósítás támogatása. 9. Az intézmény képviselete a helyszíni ellenőrzéseken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) ,

- Szlovák nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

- Mesterfokozat vagy alapfokozat és szakképzettség a konkrét munkakörben elvártak szerint.

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Felsőoktatási szolgáltatások területén szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fénykép (4*4 cm vagy hasonló méretű ); motivációs levél, szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 146/2017 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2017.07.14-2017.07.29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Események

Széchenyi Egyetemi Napok 2018. április 18. - 2018. április 21.
Finanszírozási forma módosítására jelenkezés 2018. április 23. 06:00 - 23:55
Szenátusi ülés 2018. április 23. 14:00 - 16:00
Egyetemi TMDK és Tehetségnap 2018. április 25.