ESZK - Pályázat igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére 2.

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Igazgatásszervezési Főigazgatóság
Egyetemi Szolgáltató Központ-Egyetemi Kollégium

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

(148.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.08.01-2020.05.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai, döntés-előkészítési feladatát a tőle elvárható szakértelemmel látja el. Közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai, döntés-előkészítési munkában. Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. """A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Széchenyi István Egyetemen - Minőség+Tudás+Motiváció+Innováció=SZE"" című (azonosítószám: EFOP-3.4.4.-16-2017-00011) projekt megvalósítása során a ""E-Learning tartalmak fejlesztése és hozzáférésük növelése"" alprojektelem alprojektvezetői feladatok ellátása a következők szerint: 1. Az alprojekt teljes körű szakmai irányítása. A program szakmai megvalósításáért felelős. 2. Az alprojekt szakmai indikátorai teljesüléséhez szükséges tevékenységekkel kapcsolatos tervezés, információáramoltatás. 3. Kapcsolattartás az alprojekt célcsoportját jelentő dolgozókkal. 4. A szakmai közreműködés során, szükség esetén elkészíti a programhoz kapcsolódó dokumentációt, szakmai beszámolót. 5. Szakmai megvalósítók munkájának ellenőrzése. 6. Szakmai megvalósítás koordinálása. "

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- Középiskola/gimnázium, érettségi,

- Középiskolai végzettséget igazoló szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és felsőfokú végzettségi szintet nem tanúsító – felsőfokú szakképesítést igazoló – bizonyítvány, vagy alapfokozat.

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Felsőoktatási szolgáltatások területén szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fénykép (4*4 cm vagy hasonló méretű ); motivációs levél, szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2017 , valamint a munkakör megnevezését: IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2017.07.14-2017.07.29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Események

Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Diplomaátadó ünnepély-MUK 2018. június 23. 14:00 - 16:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély-MÉK 2018. június 29.
Vizsgaidőszak vége 2018. június 30.