Egyetemünk 540 millió forint HEFOP támogatást nyert

 Image

A Nemzeti Fejlesztési Terv részeként a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) a „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása” című pályázatán Széchenyi István Egyetem 540 millió forint támogatást nyert, infrastrukturális feltételeinek javításához és informatikai fejlesztéseinek megvalósításához.

A HEFOP célja a foglalkoztatás bővítése a munkaerő versenyképességének növelésén keresztül. Az Európai Unió támogatásával és a magyar kormány társfinanszírozásával a foglalkoztatás, az oktatás, a szociális és egészségügyi rendszer strukturális átalakítását tűzte ki célul, pályázati lehetőségeket biztosítva. A HEFOP céljai 750 millió eurós támogatással valósulhatnak meg.

2007. áprilisában írták alá a támogatási szerződést, amely lehetővé teszi a Széchenyi István Egyetem 600 millió forint értékű beruházásának megvalósítását. Az Egyetem 540 millió forint támogatást kapott, amelyből 108 millió forint a magyar állam támogatásával, 432 millió forint pedig, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból kerül kifizetésre. A Széchenyi István Egyetem a fejlesztés költségeihez 60 millió forinttal járul hozzá saját forrásából. Ebből a 600 millió forintból kb.340 milliót költenek az „építész műhely” kialakítására,  informatikai infrastruktúra  fejlesztésére pedig kb. 260 milliót.

 A beruházás egyik eleme az Egyetem tulajdonában lévő volt kompresszorház átalakítása, melyre a tervek elkészültek, megvalósításukhoz az intézmény jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A kivitelezést közbeszerzési eljárás lefolytatása után a Nógrádtrade Plus Kft. végzi. A beruházás kezdete 2007. július 20., befejezése 2008. március 25. A meglévő épület átalakításával és bővítésével megvalósulhat a fejlett európai oktatási térségben bevált építész műtermi oktatás, és az egyébként bontásra ítélt épület újrahasznosításával költséghatékonyan tudják biztosítani az elmúlt években indított új egyetemi szakok minőségi képzését, valamint megtakarítják a bontási költségeket is. A vasbeton épületben háromszintes épület alakítható ki, bővítményként többek között akadálymentes közlekedést biztosító lift csatlakozik majd hozzá. A fejlesztés az épülettervezés egyetemi akkreditációjának feltétele is volt. Az épület földszintjén „Európa-terem” oktató és gyakorló terem kialakítását tervezik, ahol az európai jogi ismeretek oktatásának számítógéppel támogatott lehetősége és az egyéni tanulást is szolgáló multifunkciós szakterem valósul meg. Az érdeklődők 2007. július 23-án (hétfőn) 16 órától lakossági nyíltnap keretében tájékozódhattak a beruházásról és tekinthették meg annak helyszínét.

 A projekt másik komponense az Egyetem meglévő informatikai hálózatának bővítése és korszerűsítése, amivel alkalmazkodni tud a folyamatosan növekvő felhasználói igényekhez, az új oktatási és tanulási technológiákhoz. Ez a cél a felhasználói végpontok számának emelése és a gerinchálózat kapacitásának, sávszélességének jelentős növelése révén valósul meg.

Események

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2017/18. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:00
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 26.