ÉÉKK-Titk. - Pályázat igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Építész-, Építő-, és Közlekedésmérnöki Kar
Titkárság

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére. 

(50.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű távollévő közalkalmazott helyettesítésének idejé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar utazásaival kapcsolatos ügyintézés. Kari és tanszéki költségvetési tervezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. Kari és tanszéki oktatási, kutatás-fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó pénzügyi dokumentációs tevékenységek végzése. Kari irattár kezelése, napra készen tartása. Szakmai, döntés-előkészítési feladatát a tőle elvárható szakértelemmel látja el. Közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai, döntés-előkészítési munkában. Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Középfokú képesítés,

- Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

- Középiskolai végzettséget igazoló szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és felsőfokú végzettségi szintet nem tanúsító – felsőfokú szakképesítést igazoló – bizonyítvány, vagy alapfokozat.

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Főiskola, (BA, BsC),

- Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

• - Adminisztratív munkakörben szerzett tapasztalat, rugalmasság, kommunikatív személyiség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fénykép (4*4 cm vagy hasonló méretű ); motivációs levél, szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50/2017 , valamint a munkakör megnevezését: IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•- egyetemi honlap 2017.04.09-2017.04.25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

 

Események

Munkaszüneti nap 2018. május 21.
ELTE Bartók Béla Énekkarának koncertje 2018. május 25. 19:00 - 20:00
Szenátusi ülés 2018. május 28. 14:00 - 16:00