Hírlevél

Körlevelek

2/2017. számú rektori-kancellári körlevél - Titoktartási nyilatkozat

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak figyelembe vételével, a jogszabályokban megfogalmazott kötelezettségek maradéktalan betartása érdekében minden munkavállalóra kiterjedően bevezetésre kerül a MUNKAÜGY-28-2017. számú Titoktartási nyilatkozat nyomtatvány.

A csatolt nyomtatványt kérjük

minden munkatárs 2 példányban töltse ki, és

küldje meg a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz

2017. március 3-ig.

 

A nyilatkozat átvételét a munkaügyi kollégák aláírásukkal igazolják, és egy példányt visszajuttatnak a munkavállalóhoz.

 

A továbbiakban minden új belépő munkatárs a felvételi munkaügyi ügyintézés keretében megteszi a titoktartási nyilatkozatot.

 

A közalkalmazottakon kívül a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak esetében a Titoktartási nyilatkozat kötelező melléklete lesz a szerződésnek. Kérjük, hogy minden megbízási szerződés mellé szíveskedjenek a nyilatkozatot csatolni (csak a külső megbízottak esetében, egyetemi közalkalmazottaknál nem kell új nyilatkozatot tenni a megbízási szerződés mellé).

 

A nyilatkozatban megfogalmazott jogszabályi elvárások szerinti adatkezelés és dolgozói magatartás mind intézményünknek, mind munkatársainknak egyaránt érdeke.

 

Kérjük a tisztelt munkatársaink szíves együttműködését a nyilatkozatok megtételében.

 

 

 

 

G y ő r,  2017. február 24.

Dr. Földesi Péter                             Dr. Filep Bálint          

rektor                                            kancellár           

 

Melléklet: MUNKAÜGY-28-2017. számú Titoktartási nyilatkozat nyomtatvány

                  MUNKAÜGY-2-2017. számú Megbízási szerződés nyomtatvány
EYOF 2017

Események

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Selejtezés leadási határideje 2017. április 24. 00:00 - 2017. május 9. 23:55
Finanszírozási forma módosítására jelentkezés 2017. április 24. - 2017. április 29.
Munka ünnepe 2017. május 1.